Hệ thống tri thức

Xem 1-20 trên 8255 kết quả Hệ thống tri thức
 • Khoa học là hệ thống tri thức về mọi loại qui luật của vật chất và sự vận động của vật chất, những qui luật của tự nhiên, xã hội và tư duy (Pierre Auger – Tendences actuelles de la recherche scientifique, UNESCO, Paris, 1961).

  doc25p phamngaviet 08-06-2011 442 113   Download

 • Các hệ thống trí tuệ nhân tạo tạo ra các hệ thống đa dạng có thể mô phỏng quá trình ra quyết định của con người đối với các loại vấn đề khác nhau Định nghĩa thuật ngữ artificial intelligence và miêu tả mục tiêu của việc phát triển các hệ thống trí tuệ nhân tạo. Liệt kê các đặc tính của các trí thông minh và so sánh giữa khả năng của trí thông minh nhân tạo với tự nhiên.

  ppt52p hoattb12 30-05-2011 94 21   Download

 • Các tri thức Địa lí được dạy trong nhà trường phổ thông gồm có một hệ thống kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo địa lí được lựa chọn trong hệ thống tri thức của Khoa học Địa lí và được sắp xếp theo một trình tự nhất định, nhằm cung cấp một dung lượng kiến thức và giáo dục học sinh theo mục tiêu đào tạo của nhà trường phổ thông.

  pdf3p nkt_bibo51 04-03-2012 89 15   Download

 • * Mục tiêu: Sinh viên cần nắm vững hệ thống tri thức địa lí trong nhà trường phổ thông. Hiểu được vị trí của từng loại kiến thức làm cơ sở xác định các kiến thức cơ bản của mỗi bài học. 3.1. Hệ thống tri thức địa lý - Bao gồm: hệ thống kiến thức và các kỹ năng, kỹ xảo được lựa chọn trong hệ thống tri thức của khoa học địa lý được sắp xếp theo một trình tự nhất định nhằm cung cấp nội dung học vấn và giáo dục học sinh theo mục tiêu...

  pdf3p nkt_bibo51 04-03-2012 65 6   Download

 • Tầng lớp trí thức “Tây học” là nguồn cung cấp đội ngũ lãnh đạo cho hầu hết các phong trào yêu nước, cách mạng, các cuộc vận động xã hội văn hóa, v.v... ở Việt Nam từ sau cuộc Thế chiến I. Vì vậy, việc phân tích các đặc điểm của tầng lớp này có ý nghĩa quan trọng, góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề của lịch sử dân tộc thời cận đại. Bài viết này bước đầu đề xuất cách tiếp cận và phân tích bốn đặc điểm cơ bản của tầng lớp này.

  pdf8p nganga_05 27-09-2015 27 5   Download

 • Báo cáo Tổng kết các kỹ năng giảng dạy tích cực nhằm giúp sinh viên nắm vững hệ thống trí thức khoa học hiện đại về một lĩnh vực khoa học nhất định, bước đầu trang bị PP luận khoa học, PPNC và tự học liên quan đến nghề nghiệp tương lai; phát triển kỹ năng học tập cơ bản ở ĐH (NCKH và tự học);... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  ppt21p codon_01 14-11-2015 12 4   Download

 • Tri thức địa phương, bản địa hay truyền thống thường được những người làm công tác phát triển biết đến và xem xét để tìm kiếm các giải pháp cho các vấn đề về phát triển nông nghiệp và nông thôn. Các giải pháp được đề cập đôi khi không ăn khớp với tri thức của người dân vốn có thể gợi ý những sự lựa chọn tốt hơn cho một dự án phát triển,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf11p mylove555 22-12-2015 17 5   Download

 • Toạ độ góc Là toạ độ xác định vị trí của một vật rắn quay quanh một trục cố định bởi góc j (rad) hợp giữa mặt phẳng động gắn với vật và mặt phẳng cố định chọn làm mốc (hai mặt phẳng này đều chứa trục quay) Lưu ý: Ta chỉ xét vật quay theo một chiều và chọn chiều dương là chiều quay của vật Þ j ≥ 0

  doc28p ngoctiena3 19-02-2010 1496 396   Download

 • Toạ độ góc Là toạ độ xác định vị trí của một vật rắn quay quanh một trục cố định bởi góc ϕ (rad) hợp giữa mặt phẳng động

  doc27p 020393 16-10-2010 335 129   Download

 • Toạ độ góc: Là toạ độ xác định vị trí của một vật rắn quay quanh một trục cố định bởi góc j (rad) hợp giữa mặt phẳng động gắn với vật và mặt phẳng cố định chọn làm mốc (hai mặt phẳng này đều chứa trục quay) Lưu ý: Ta chỉ xét vật quay theo một chiều và chọn chiều dương là chiều quay của vật Þ j ≥ 0

  doc28p blue2401star 05-09-2010 177 93   Download

 • Giáo dục và đào tạo ra đời, tồn tại và phát triển nhằm thực hiện chức năng truyền đạt những hệ thống tri thức, kinh nghiệm, giá trị đã được tích luỹ trong quá trình phát triển của nhân loại để giúp cá nhân chuẩn bị các yếu tố thể chất và tinh thần cần thiết cho hoạt động xã hội và hoà nhập công đồng.thiết chế giáo dục còn tham gia vào quá trình kiểm soát xã hội, điều chỉnh hành vi cá nhân cũng như các mối quan hệ xã hội khác....

  ppt20p ngochatc_91 27-04-2012 264 57   Download

 • Tri thức được hiểu là: "Những điều hiểu biết có hệ thống về sự vật nói chung" (Từ điển Tiếng Việt thông dụng - NXB Giáo dục 1998). Có nhiều loại tri thức khác nhau như tri thức khoa học, tri thức kinh nghiệm.v.v. . Tri thức khoa học là những hiểu biết có hệ thống về các đặc điểm, quy luật khách quan của thế giới (tự nhiên, xã hội và tư duy).

  pdf13p haidang 11-06-2009 185 48   Download

 • Cùng với sự tác động của khoa học kỹ thuật, kiến thức bản địa có vai trò quan trọng trong đời sống và sản xuất của người dân, đặc biệt là người dân miền núi, vùng sâu, vùng xa. Kiến thức bản địa (indigenous knowledge) đã gắn liền với đời sống và sinh hoạt của người dân đặc biệt là người dân của các dân tộc ít người. Người dân các dân tộc ở miền núi có hệ thống kiến thức bản địa rất phong phú.

  pdf42p tuyetmuadong2013 14-04-2013 59 30   Download

 • Câu hỏi hệ thống môn học quản lý dự án dưới đây gồm 17 câu hỏi lý thuyết, giúp các bạn kiểm tra lại kiến thức quản lý dự án của mình, cũng như hệ thống kiến thức và ôn luyện tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf2p tanhthanhthanh23 18-04-2014 122 32   Download

 • Các nhà phát triển hệ thống xác thực Kerberos của MIT vừa công bố bản vá lỗi dành cho một số lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong hệ thống này,

  pdf1p nhan1234 19-10-2009 114 20   Download

 • Bộ bài giảng thiết kế web gồm 7 bài trình bày các kiến thức liên quan đến vấn đề thiết kế web và vận hành hệ thống. Bài 7 của bộ bài giảng này có chủ đề triển khai và vận hành hệ thống. Nội dung chính của bài này đề cập các ván đề liên quan đến các công việc trong pha triển khai và vận hành hệ thống. Cụ thể các công việc gồm có lập trình, kiểm tra, cài đặt, viết tài liệu, đào tạo và bảo trì hệ thống.

  pdf41p caucamtu 24-04-2014 55 24   Download

 • Thuyết trình: Hệ thống Just - in - time nhằm trình bày về triết lý của JIT, các thành phần của một hệ thống JIT, ổn định bảng điều độ chính, hệ thống Kanban. Giảm thời gian điều chỉnh và cỡ lô hàng, bố trí thiết bị và mặt bằng, hiệu quả làm việc do công nhân.

  ppt27p navy_12 21-05-2014 50 19   Download

 • Thiết kế HTTTQT là tổng hợp toàn bộ những thao tác, những công việc cụ thể trên hệ thống nhằm thực hiện các kết quả phân tích, trên cơ sở dung hoà các yêu cầu, các ràng buộc và các điều kiện của thực tế.

  ppt16p le_truc_thi 05-09-2013 24 5   Download

 • Các kỹ năng cần thiết để quản trị hệ thống mạng Windows Server 2003 * Quản lý và duy trì hệ thống mạng máy tính: Phần lớn công việc hàng ngày của một quản trị hệ thống mạng Windows Server 2003 là cấu hình các đối tượng Thư mục tích cực (Active Directory), sửa phần mềm máy tính và các thiết lập dịch vụ khác trên hệ thống, cài đặt các phần cứng, phần mềm mới và thực hiện rất nhiều các tác vụ khác ...

  pdf3p saodoingoi_19990 10-04-2010 1295 900   Download

 • Hệ thống là một tổng thể bao gồm các bộ phận, thành phần có mối quan hệ với nhau để thực hiện những mục tiêu nhất định

  pdf0p xuantruong 12-06-2009 2515 698   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản