Heteroptera

Xem 1-3 trên 3 kết quả Heteroptera
  • VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology 27 (2011) 9-13 In the present study, faunistic data on water bugs from urban area of Hanoi has been catalogued for the first time. From our surveys, we have identified a total of 23 species of 12 genera and nine families of aquatic bugs (Nepomorpha) and semi-aquatic bugs (Gerromorpha) from the studied area. The water bug fauna in Hanoi is of a typical lowland fauna in Southeast Asia mainland, comprising many species with wide distribution. ...

    pdf5p tuanlocmuido 13-12-2012 27 3   Download

  • Loài bọ xít bắt mồi Coranus spiniscutis Reuter thuộc phân họ Harpactorinae họ Reduviidae là loài bọ xít bắt mồi có vai trò quan trọng trong việc phòng trừ nhiều loài sâu hại trên cây trồng đặc biệt là cây đậu rau. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của loài bọ xít bắt mồi Coranus spiniscutis Reuter (Heteroptera: Reduviidae) trong phòng thí nghiệm cho thấy ở điều kiện nhiệt độ: 26,1 - 30,8 oC; ẩm độ:...

    pdf7p banhukute 18-06-2013 95 17   Download

  • Trong nghiên cứu này, dữ liệu faunistic về những lỗi nước từ khu vực đô thị của Hà Nội đã được xếp vào mục lục lần đầu tiên. Từ các cuộc điều tra của chúng tôi, chúng tôi đã xác định được tổng cộng 23 loài 12 và chín gia đình lỗi thủy sản (Nepomorpha) và bán thủy sản lỗi (Gerromorpha) từ các khu vực nghiên cứu.

    pdf5p phalinh20 24-08-2011 19 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản