Hidrocacbon

Xem 1-20 trên 354 kết quả Hidrocacbon
 • Tài liệu tham khảo về các câu hỏi trắc nghiệm hoá phần hidrocacbon dành cho học sinh hệ trung học phổ thông ôn thi tốt nghiệp và ôn thi đại học-cao đẳng tham khảo ôn tập và củng cố kiến thức.

  doc12p ducthien2010 12-08-2010 1438 655   Download

 • Tài liệu tham khảo Trắc nghiệm kiểm tra hidrocacbon - Ancol Phenol

  doc4p dietylphlatat 28-10-2010 857 562   Download

 • Câu 1:Số đồng phân hiđrocacbon thơm ứng với công thức phân tử C8H10 là.A. 4. B. 3. C. 2. D. 5. Đề thi TSĐHCĐ khối A 2008.Câu 2:Cho các chất sau: CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2, CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3, CH3-C(CH3)=CH-CH3,.CH2=CH-CH2-CH=CH2. Số chất có đồng phân hình học là.A. 3. B. 2. C. 1. D. 4. Đề thi TSĐHCĐ khối A 2008.Câu 3:Cho các chất sau: CH2=CH-CH=CH2; CH3-CH2-CH=C(CH3)2; CH3-CH=CH-CH=CH2; CH3-CH=CH2;.CH3-CH=CH-COOH.

  doc15p bui_giap 23-05-2011 589 355   Download

 • Tài liệu tham khảo về Bài tập về hidrocacbon thơm...

  doc3p lminhv 19-08-2011 872 339   Download

 • Tham khảo tài liệu 'các bài toán hidrocacbon và phương pháp giải', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc6p chukien 24-06-2010 805 305   Download

 • HidroCacbon no (Ankan, Parafin) có công thức phân tử l: CnH2n+2 (n³ 1). Trong.CTCT chỉ có liên kết đơn với mạch hở..HidroCacbon no (XicloAnkan, XicloParafin) có công thức phân tử l: CnH2n (n³ 2)..Trong CTCT chỉ có liên kết đơn với mạch vòng.

  doc3p yasukuni 17-10-2009 763 274   Download

 • Tài liệu tham khảo bài tập hóa học chuyên đề Hiđrôcacbon

  doc19p phidoigabay940 28-08-2010 286 217   Download

 • Tài liệu tham khảo gồm 100 câu trắc nghiệm bài tập hidrocacbon. Đây là tài liệu khóa học luyện kỹ năng giải trắc nghiệm hoá học. Mời các bạn học sinh hệ trung học phổ thông ôn thi tốt nghiệp...

  doc7p son2101994 14-07-2011 376 192   Download

 • CT chung: CxHy (x 1, y 2x+2. y chẳn.). Nếu là chất khí ở đk thường hoặc đk..chuẩn: x 4...Hoặc: CnH2n+2-2k, với k là số liên kết , k 0...10 Dạng bài tập HIDROCACBON..1. Dưạ trên công thưć tôn̉ g quat́ cuả hiđrocacbon..Thi ́ du:̣ Công thưć tôn̉ g quat́ cuả hiđrocacbon A co ́ daṇ g (CnH2n+1)m. A thuôc̣ daỹ..đôǹ g đăn̉ g naò ?..A) Ankan B) Anken C) Ankin D) Aren..

  doc4p thaovip10a2 25-01-2013 350 177   Download

 • Hợp chất hữu cơ mà phân tử chỉ chứa Cacbon và Hidro gọi là hidrocacbon. Hidrocacbon no là Hidrocacbon trong phân tử chỉ chứa liên kết xích ma. Ankan là Hidrocacbon mạch hở, trong phân tử chỉ có liên kết xích ma. Hoặc Hidrocacbon no mạch hở.

  pdf6p thuynguyen_2009 28-09-2010 330 120   Download

 • Tài liệu tham khảo chuyên đề hóa học về Những phản ứng đặc trưng của hiđrocacbon

  doc2p pe_candy_nyna 05-09-2010 280 118   Download

 • SƠ LƯỢC VỀ CÁC HỢP CHẤT HIDROCACBON 1.Vì Kiến thức cơ bản về các hợp chất Hidrocacbon ( hay các hợp chất Vô Cơ - Hữu cơ nói chung ) đều có nhiều trong sách và chúng ta dễ dàng tìm đọc được nên topic này mình chỉ lược qua vài ý cơ bản , thêm một vài phần kiến thức nâng cao và sẽ ra chủ yếu là bài tập Lý thuyết để mọi người cùng làm thôi .

  pdf5p caott5 27-05-2011 353 104   Download

 • Bài số 4 : HIĐROCACBON KHÔNG NO..1.....Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.....Cho isopren (2-metylbuta-1,3-đien) phản ứng cộng với brom theo tỉ lệ 1 : 1 về số mol. Hỏi....có thể thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm có cùng công thức phân tử C5H8Br2 ? A. 1 2. B. 2 C. 3 D. 4 Trong các chất dưới đây, chất nào được gọi tên là đivinyl ? A. CH2 = C = CH-CH3 C.

  pdf4p dinhtrang1189 27-12-2011 129 54   Download

 • SƠ LƯỢC VỀ CÁC HỢP CHẤT HIDROCACBON 3.2/TÍNH CHẤT VẬT LÍ: Xicloankan có nhiệt độ sôi và tỉ trọng thường cao hơn ankan tương ứng,ko tan trong nươc nhung tan trong các dung môi phân cực yếu hoặc ko phân cực. 3/TỔNG HỢP: *Hidro hóa hidrocacbon vòng ko no VD: C6H6+3H2--(Ni,nhiệt độ)-C6H12 *Tổng hợp Wurtz:thực hiện trên chất nền la dihalogenur,xúc tác Zn hoặc Na(hiệu suất thấp hơn).

  pdf5p caott5 27-05-2011 156 47   Download

 • Truyền thuyết về thành phố Hiđrôcacbon xinh đẹp.Gia đình họ đang sống rất hạnh phúc thì chẳng may bất hạnh trút xuống đầu họ: ông bố Cacbon mắc bệnh viêm phổi nặng nên qua đời. Bà mẹ Hidro vì quá đau khổ nên cũng qua đời sau đó vài tháng .

  pdf5p halinh 15-03-2011 101 37   Download

 • SƠ LƯỢC VỀ CÁC HỢP CHẤT HIDROCACBON 2.Trong phân tử Ankan chỉ có liên kết đơn gồm 2 loại đó là : C-C và C-H .

  pdf5p caott5 27-05-2011 98 33   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'giáo trình hóa hữu cơ - hidrocacbon thơm', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf39p thiuyen13 16-09-2011 81 31   Download

 • Rượu là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm –OH liên kết với gốc hiđrocacbon (gốc hiđrocacbon là phần còn lại của phân tử hiđrocacbon sau khi bớt đi 1 hay một số nguyên tử hiđro).

  doc29p phamloi039 12-01-2011 132 29   Download

 • Phân loại, khái niệm và công thức. 1. Phân loại và khái niệm Hợp chất hữu cơ mà phân tử chỉ chứa Cacbon và Hidro gọi là hiđrocacbon. a) Hiđrocacbon no: là

  doc7p chilinhhoa07 19-05-2011 85 27   Download

 • ..HIĐROCACBON NO.....Có tên là : A. 3- isopropylpentan C. 3-etyl-2-metylpentan 2. B. 2-metyl-3-etylpentan D. 3-etyl-4-metylpentan..

  pdf3p dinhtrang1189 27-12-2011 63 18   Download

Đồng bộ tài khoản