» 

Hidrocacbon

 • Bài tập hidrocacbon

  Tài liệu tham khảo về các câu hỏi trắc nghiệm hoá phần hidrocacbon dành cho học sinh hệ trung học phổ thông ôn thi tốt nghiệp và ôn thi đại học-cao đẳng tham khảo ôn tập và củng cố kiến thức.

  doc 12p ducthien2010 12-08-2010 1437 655

 • Trắc nghiệm kiểm tra hidrocacbon - Ancol Phenol

  Tài liệu tham khảo Trắc nghiệm kiểm tra hidrocacbon - Ancol Phenol

  doc 4p dietylphlatat 28-10-2010 857 562

 • Chuyên đề 1 - HidroCacbon

  Câu 1:Số đồng phân hiđrocacbon thơm ứng với công thức phân tử C8H10 là A. 4. B. 3. C. 2. D. 5. Đề thi TSĐHCĐ khối A 2008 Câu 2:Cho các chất sau: CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2, CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3, CH3-C(CH3)=CH-CH3, CH2=CH-CH2-CH=CH2. Số chất có đồng phân hình học là A. 3. B. 2. C. 1. D. 4. Đề thi TSĐHCĐ khối A 2008 Câu 3:Cho các chất sau: CH2=CH-CH=CH2; CH3-CH2-CH=C(CH3)2; CH3-CH=CH-CH=CH2; CH3-CH=CH2; CH3-CH=CH-COOH. Số chất có đồng...

  doc 15p bui_giap 23-05-2011 586 355

 • Bài tập về hidrocacbon thơm

  Tài liệu tham khảo về Bài tập về hidrocacbon thơm...

  doc 3p lminhv 19-08-2011 872 339

 • Các bài toán Hidrocacbon và phương pháp giải

  Tham khảo tài liệu 'các bài toán hidrocacbon và phương pháp giải', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 6p chukien 24-06-2010 804 305

 • HIĐRÔCACBON NO

  HidroCacbon no (Ankan, Parafin) có công thức phân tử l: CnH2n+2 (n³ 1). Trong CTCT chỉ có liên kết đơn với mạch hở. HidroCacbon no (XicloAnkan, XicloParafin) có công thức phân tử l: CnH2n (n³ 2). Trong CTCT chỉ có liên kết đơn với mạch vòng.

  doc 3p yasukuni 17-10-2009 761 274

 • Hiđrôcacbon

  Tài liệu tham khảo bài tập hóa học chuyên đề Hiđrôcacbon

  doc 19p phidoigabay940 28-08-2010 286 217

 • Bài tập Hóa: Hidrocacbon

  Tài liệu tham khảo gồm 100 câu trắc nghiệm bài tập hidrocacbon. Đây là tài liệu khóa học luyện kỹ năng giải trắc nghiệm hoá học. Mời các bạn học sinh hệ trung học phổ thông ôn thi tốt nghiệp...

  doc 7p son2101994 14-07-2011 376 192

 • PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH 10 DẠNG TRẮC NGHIỆM HIĐROCACBON

  CT chung: CxHy (x 1, y 2x+2. y chẳn.). Nếu là chất khí ở đk thường hoặc đk chuẩn: x 4. Hoặc: CnH2n+2-2k, với k là số liên kết , k 0. 10 Dạng bài tập HIDROCACBON 1. Dưạ trên công thưć tôn̉ g quat́ cuả hiđrocacbon Thi ́ du:̣ Công thưć tôn̉ g quat́ cuả hiđrocacbon A co ́ daṇ g (CnH2n+1)m. A thuôc̣ daỹ đôǹ g đăn̉ g naò ? A) Ankan B) Anken C) Ankin D) Aren Suy luâṇ : CnH2n+1 là gôć hidrocacbon hoá tri ̣...

  doc 4p thaovip10a2 25-01-2013 346 177

 • Hiđrocacbon – Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

  Hợp chất hữu cơ mà phân tử chỉ chứa Cacbon và Hidro gọi là hidrocacbon. Hidrocacbon no là Hidrocacbon trong phân tử chỉ chứa liên kết xích ma. Ankan là Hidrocacbon mạch hở, trong phân tử chỉ có liên kết xích ma. Hoặc Hidrocacbon no mạch hở.

  pdf 6p thuynguyen_2009 28-09-2010 328 120

 • Những phản ứng đặc trưng của hiđrocacbon

  Tài liệu tham khảo chuyên đề hóa học về Những phản ứng đặc trưng của hiđrocacbon

  doc 2p pe_candy_nyna 05-09-2010 279 118

 • SƠ LƯỢC VỀ CÁC HỢP CHẤT HIDROCACBON 1

  SƠ LƯỢC VỀ CÁC HỢP CHẤT HIDROCACBON 1 Vì Kiến thức cơ bản về các hợp chất Hidrocacbon ( hay các hợp chất Vô Cơ - Hữu cơ nói chung ) đều có nhiều trong sách và chúng ta dễ dàng tìm đọc được nên topic này mình chỉ lược qua vài ý cơ bản , thêm một vài phần kiến thức nâng cao và sẽ ra chủ yếu là bài tập Lý thuyết để mọi người cùng làm thôi . Mờ đầu chúng ta sẽ nói về các hợp...

  pdf 5p caott5 27-05-2011 353 104

 • Bài số 4: Hidrocacbon không no

  Bài số 4 : HIĐROCACBON KHÔNG NO 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cho isopren (2-metylbuta-1,3-đien) phản ứng cộng với brom theo tỉ lệ 1 : 1 về số mol. Hỏi có thể thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm có cùng công thức phân tử C5H8Br2 ? A. 1 2. B. 2 C. 3 D. 4 Trong các chất dưới đây, chất nào được gọi tên là đivinyl ? A. CH2 = C = CH-CH3 C. CH2-CH-CH2...

  pdf 4p dinhtrang1189 27-12-2011 127 54

 • SƠ LƯỢC VỀ CÁC HỢP CHẤT HIDROCACBON 3

  SƠ LƯỢC VỀ CÁC HỢP CHẤT HIDROCACBON 3 2/TÍNH CHẤT VẬT LÍ: Xicloankan có nhiệt độ sôi và tỉ trọng thường cao hơn ankan tương ứng,ko tan trong nươc nhung tan trong các dung môi phân cực yếu hoặc ko phân cực. 3/TỔNG HỢP: *Hidro hóa hidrocacbon vòng ko no VD: C6H6+3H2--(Ni,nhiệt độ)-C6H12 *Tổng hợp Wurtz:thực hiện trên chất nền la dihalogenur,xúc tác Zn hoặc Na(hiệu suất thấp hơn).Pư cho kết wả tốt khi...

  pdf 5p caott5 27-05-2011 156 47

 • Truyền thuyết về thành phố Hiđrôcacbon xinh đẹp

  Truyền thuyết về thành phố Hiđrôcacbon xinh đẹp Gia đình họ đang sống rất hạnh phúc thì chẳng may bất hạnh trút xuống đầu họ: ông bố Cacbon mắc bệnh viêm phổi nặng nên qua đời. Bà mẹ Hidro vì quá đau khổ nên cũng qua đời sau đó vài tháng . Cha mẹ mất đi để lại cho 4 anh em nhà họ một gia tài kết xù: 3 căn biệt thự Buret, 2 khu resort Ly tâm, 4 chiếc xe Sinh hàn đời mới, và một khối...

  pdf 5p halinh 15-03-2011 101 37

 • SƠ LƯỢC VỀ CÁC HỢP CHẤT HIDROCACBON 2

  SƠ LƯỢC VỀ CÁC HỢP CHẤT HIDROCACBON 2 Trong phân tử Ankan chỉ có liên kết đơn gồm 2 loại đó là : C-C và C-H . Liên kết C-H có năng lượng liên kết cao hơn liên kết C-C ( Trung bình là 98Kcal/mol và 83Kcal/mol , tuy nhiên việc phân cắt liên kết C-C thì lại được bù trừ năng lượng hơn việc phân cắt liên kết C-H ( Phần này nói hơi khó hiểu , các bạn cứ hiểu đơn giản là việc phân cắt liên kết...

  pdf 5p caott5 27-05-2011 98 33

 • GIÁO TRÌNH HÓA HỮU CƠ - HIDROCACBON THƠM

  Tham khảo bài thuyết trình 'giáo trình hóa hữu cơ - hidrocacbon thơm', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 39p thiuyen13 16-09-2011 80 30

 • Chương V dẫn xuất của hiđroCacbon. polime

  Rượu là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm –OH liên kết với gốc hiđrocacbon (gốc hiđrocacbon là phần còn lại của phân tử hiđrocacbon sau khi bớt đi 1 hay một số nguyên tử hiđro).

  doc 29p phamloi039 12-01-2011 132 29

 • Tsì liệu: Hiđrocacbon – Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

  Phân loại, khái niệm và công thức. 1. Phân loại và khái niệm Hợp chất hữu cơ mà phân tử chỉ chứa Cacbon và Hidro gọi là hiđrocacbon. a) Hiđrocacbon no: là

  doc 7p chilinhhoa07 19-05-2011 85 27

 • Bài số 2: Hidrocacbon no

  HIĐROCACBON NO Có tên là : A. 3- isopropylpentan C. 3-etyl-2-metylpentan 2. B. 2-metyl-3-etylpentan D. 3-etyl-4-metylpentan

  pdf 3p dinhtrang1189 27-12-2011 63 18

 • + Xem thêm 338 Hidrocacbon khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản