Hiến chương ASEAN

Xem 1-20 trên 51 kết quả Hiến chương ASEAN
 • Qua 40 năm tồn tại, ASEAN đã ký rất nhiều tuyên bố thể hiện những lý tưởng và hiệp định của ASEAN. Tuy nhiên, ASEAN vãn bị chỉ trích mạnh vì sự tiếm bộ chậm chạp và chưa xử trí tốt vấn đề đang được bàn cãi như vấn đề nhân quyền. Nó đã được biết đến cái gọi là “phương pháp ASEAN” hay tiến hành ngoại giao dựa vào mục đích không can thiệp nội bộ, tư vấn và đồng thuận. ...

  pdf14p thuylinh 10-06-2009 366 163   Download

 • Kể từ năm 2007, khi Hiến chương ASEAN được thông qua, các quốc gia thành khác biệt liên quan đến vấn đề hợp tác bảo vệ quyền con người; thể hiện sự quyết tâm của tất cả các quốc gia thành viên trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trong khu vực.

  pdf5p dontetvui 23-01-2013 59 19   Download

 • Một bản Hiến chương với 13 chương và 54 điều đã được 10 quốc gia ASEAN thông qua. Từ nay, thay vì các tuyên bố chính trị, các quốc gia thành viên sẽ từng bước thiết lập một khế ước chung sống với những nguyên tắc chung. Ở Việt Nam, nội dung của bản Hiến chương này dường như chưa phổ biến rộng rãi , càng chưa rõ tác động của Hiến chương ASEAN tới hệ thống pháp luật nước ta.

  pdf6p hoa_bachhop 26-02-2012 44 13   Download

 •  Bài thuyết trình "Tìm hiểu ASEAN và AFTA" giới thiệu tới người đọc lịch sử ra đời, mục tiêu, nguyên tắc hoạt động, cơ cấu tổ chức, hiến chương mà quan hệ Việt Nam với các tổ chức ASEAN và AFTA. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt28p doinhugiobay_05 02-12-2015 36 13   Download

 • Hoàn thiện hệ thống giáo dục pháp luật ở Việt Nam nhằm thi hành Hiến chương ASEAN. Vai trò của giáo dục pháp luật trong sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền, phát triển kinh tế xã hội, tăng cường hội nhập toàn diện của Việt Nam trong phạm vi ASEAN và quốc tế. Hoàn thiện hệ thống giáo dục pháp luật ở Việt Nam nhằm thi hành Hiến chương ASEAN.

  pdf9p dontetvui 23-01-2013 59 8   Download

 • Tuyên bố Băng Cốc năm 1967 và Hiến chương ASEAN năm 2007 - cơ sở pháp lý cho sự ra đời và phát triển của ASEAN Người nội bộ sơ cấp không được mua hoặc bán chứng khoán cho bản thân mình hoặc cho bên thứ ba trên cơ sở sử dụng thông tin nội bộ; cũng không được tiết lộ thông tin nội bộ cho người khác nếu không được uỷ quyền; không được khuyến nghị người khác thực hiện giao dịch chứng khoán nếu sự khuyến nghị đó được thực hiện trên cơ sở sử dụng th...

  pdf5p chaydesong 09-05-2013 31 5   Download

 • Giải quyết tranh chấp theo quy định của Hiến chương ASEAN Hành vi này bị xem như đã vi phạm quy phạm đạo đức vì tất cả các nhà đầu tư đều có quyền có cơ hội bình đẳng trên thị trường chứng khoán. Như vậy, để minh chứng người nội bộ sơ cấp vi phạm quy định cấm giao dịch nội gián cần phải làm rõ người nội bộ khi sử dụng thông tin nội bộ đã chủ tâm hướng đến lợi ích kinh tế nhất định....

  pdf6p chaydesong 09-05-2013 24 3   Download

 • Sự cần thiết phải có và cơ sở Hiến chương: Hoạt động của ASEAN thường dựa trên tập quán; các thỏa thuận, văn kiện chủ yếu mang tính chính trị. Giờ giảm tính hiệu quả. Mức độ gắn kết của ASEAN thấp. Chênh lệch giữa các thành viên lớn.

  ppt29p chaen_12 10-12-2013 16 1   Download

 • Một bản Hiến chương với 13 chương và 54 điều đã được 10 quốc gia ASEAN thông qua. Từ nay, thay vì các tuyên bố chính trị, các quốc gia thành viên sẽ từng bước thiết lập một khế ước chung sống với những nguyên tắc chung.

  pdf7p thiuyen2 12-08-2011 33 6   Download

 • Tháng 11 năm 2007, Hiến chương ASEAN đã được thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh các nước ASEAN lần thứ 13. Hiến chương này không phải là một Hiến chương nhân quyền, do đó, vấn đề nhân quyền chỉ được nhắc tới trong một phạm vi có hạn. Tuy nhiên, sự xuất hiện của vấn đề này trong một văn kiện có tính chất tối cao như một bản Hiến pháp của khu vực đã cho thấy sự quan tâm của các quốc gia thành viên và tầm quan trọng của nhân quyền với khu vực này.

  pdf9p nuber_12 26-08-2013 30 6   Download

 • Bài viết đề cập đến ba vấn đề: 1. Tuyên bố Bangkok 8- 8- 1967 mở ra thời kỳ hợp tác khu vực Đông Nam Á. Năm 1971 ASEAN thông qua tuyên bố ZOPFAN, tiến tới một Đông Nam Á hòa bình, tự do, trung lập. Hội nghị thượng đỉnh ASEAN I tháng 2/1976 tại Bali (Indonesia) đã thông qua các văn kiện quan trọng như hiệp ước thân thiện và hợp tác, tuyên bố hòa hợp ASEAN, đặt nền tảng lý thuyết và cơ sở pháp lý củng cố hợp tác Đông Nam Á. 2. ...

  pdf10p phalinh19 20-08-2011 65 14   Download

 • Hiến chương ASEAN và nhận thức bảo vệ quyền con người tại các quốc gia ASEAN Theo nghĩa rộng thì các luật hình sự còn gồm các luật thuộc ngành luật khác mà trong đó có điều luật xác định tội phạm và quy định hình phạt.

  pdf5p hoathinhbrave 04-05-2013 19 5   Download

 • Cơ cấu tổ chức của ASEAN - từ Tuyên bố Băng Cốc đến Hiến chương Vì vậy, quy định pháp luật này của Đức dường như yêu cầu công ti phát hành phải dự đoán sự phản ứng của nhà đầu tư đối với từng thông tin và làm cho công ti khó xác định được một cách chính xác thông tin nào cần được công bố rộng rãi ra công chúng. Khi đó, quy định pháp luật có tính khả thi thấp và trở nên hết sức hình thức....

  pdf9p chaydesong 09-05-2013 11 2   Download

 • Mời các bạn học sinh và các thầy cô hãy tham khảo đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử kèm đáp án giúp các em có thêm tư liệu để luyện tập chuẩn bị kì thi học sinh giỏi sắp tới tốt hơn. Chúc các em thi tốt!

  pdf64p mayin_123 15-06-2013 282 65   Download

 • - Làm tăng tốc độ phát triển kinh tế, tiến trình xã hội và phát triển văn hoá trong khu vực; - Khuyến khích hoà bình và ổn định trong khu vực thông qua việc tôn trọng vĩnh viễn sự công bằng và luật pháp trong mối quan hệ giữa các quốc gia trong khu vực và việc tôn trọng triệt để đến những điều lệ của Hiến chương Liên Hiệp Quốc.

  ppt37p ktouch_12 17-06-2013 57 18   Download

 • Nghị định 82/CP của Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hoá của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 1997

  doc91p anhphuong 17-08-2009 175 17   Download

 • Sách hướng dẫn Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN (MRA) về nghề Du lịch được xây dựng để làm tài liệu tham khảo thiết yếu cho các chính sách quan trọng, quy trình và hướng dẫn thực hiện cho các Cơ quan du lịch quốc gia trong khu vực ASEAN; nó có thể được phổ biến cho các nhân viên trong NTOs, những người chịu trách nhiệm lập kế hoạch nhân lực, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo và chuyên môn.

  pdf84p taobien 28-05-2014 74 12   Download

 • Tiểu luận Mô hình nhân quyền trên thế giới .MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................ 1 I. Thuận lợi.................................................................................................. 3 1. Những bước phát triển và mô hình nhân quyền trên toàn thế giới .......... 3 2. Xu hướng thế giới về vấn đề nhân quyền. .............................................. 6 3.

  pdf22p nuber_12 26-08-2013 30 5   Download

 • Tiếp nối phần 1 có nội dung trình bày về hiện trạng trại giống ở Việt Nam, chọn địa điểm trại giống, phần 2 cuốn sách sẽ trình bày nội dung phần thiết kế chuồng trại, tôm đẻ trứng, kỹ thuật trại giống, thức ăn và cho ăn, quản lý chất lượng nước, quản lý sức khỏe, thu hoạch và xử lý.

  pdf25p votinhdon91 08-09-2014 17 5   Download

 • Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo, sau khi hệ thống các khái niệm chính về đảm bảo chất lượng, chuẩn đầu ra và đánh giá chương trình của AUN-QA (ASEAN Universities Network - Quality Assurance), đánh giá thực trạng các chương trình đang đào tạo hiện hành, tác giả đã đề xuất quy trình để áp dụng chung trong toàn Đại học Huế.

  pdf11p vinhbinhnguyen 14-06-2017 7 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản