Hiện tượng tôn giáo

Xem 1-20 trên 636 kết quả Hiện tượng tôn giáo
 • Bài viết phân tích nguyên nhân xuất hiện của các hiện tượng tôn giáo mới ở Việt Nam trong những năm gần đây: mặt trái của nền kinh tế thị trường, sự bất ổn về kinh tế và chính trị, sự phân tầng trong xã hội, sự khó khăn về kinh tế, mặt trái của sự phát triển về khoa học - kỹ thuật và xu thế toàn cầu hóa, tính chất của hiện tượng tôn giáo mới trong việc nâng đỡ con người về cuộc sống tâm linh.

  pdf7p allbymyself_07 02-02-2016 47 14   Download

 • Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Văn hóa – Lịch sử có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Về hướng tiếp cận nghiên cứu các hiện tượng tôn giáo mới" dưới đây. Nội dung bài viết cung cấp cho các bạn các hướng tiếp cận nghiên cứu các hiện tượng tôn giáo mới.

  pdf8p thuyhuynh02 04-03-2016 20 8   Download

 • Tín ngưỡng thành hoàng, cộng đồng tôn giáo, thế giới thần linh, đạo Cao Đài, các ông đạo ở Nam Bộ,... là những nội dung chính trong bài viết "Từ góc độ kinh tế thử lý giải một số hiện tượng tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p thuytct36 29-03-2016 22 7   Download

 • Luận án trình bày về các nội dung: tổng quan về tình hình nghiên cứu, "Hiện tượng tôn giáo mới" trên thế giới và Việt Nam, biểu hiện và tác động của "Hiện tượng tôn giáo mới" ở đồng bằng Bắc Bộ hiện nay, dự báo xu hướng của "Hiện tượng tôn giáo mới" ở đồng bằng Bắc Bộ hiện nay và một số khuyến nghị. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  doc34p khanhnie 04-01-2017 11 5   Download

 • Các hiện tượng tôn giáo mới sau khi ra đời có ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhiều mặt của đời sống xã hội, thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu. Trên cơ sở lý thuyết đa dạng tôn giáo và tác động của đa dạng tôn giáo tới đời sống tôn giáo thế giới, bài viết lý giải sự hình thành và phát triển của hiện tượng tôn giáo mới tại Việt Nam.

  pdf10p bautroibinhyen16 10-02-2017 16 4   Download

 • Bài viết phân tích quan điểm phân loại hiện tượng tôn giáo mới của một số nhà nghiên cứu ở Phương Tây và Trung Quốc. Mỗi quan điểm đều chỉ ra những tiêu chí khác nhau làm căn cứ phân loại các hiện tượng tôn giáo mới như: Nguồn gốc lịch sử, truyền thống, chiều hướng tác động, v.v... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p bautroibinhyen16 10-02-2017 20 4   Download

 • Bài viết làm rõ ba nội dung liên quan đến cách thức ứng xử của một số quốc gia đối với hiện tượng tôn giáo mới, xuất hiện ở hầu khắp trên thế giới từ khoảng thập niên 60 của thế kỷ XX đến nay, đó là: Thách thức cơ bản mà hiện tượng tôn giáo mới trong quá trình phát sinh và phát triển đặt ra buộc các nước phải có cách thức ứng xử? Cách thức các nước giải quyết thách thức từ hiện tượng tôn giáo mới? Tương lai của mối quan hệ giữa nhà nước v...

  pdf21p bautroibinhyen16 10-02-2017 11 3   Download

 • Các hiện tượng tôn giáo mới trên thế giới đã được quan tâm nghiên cứu một cách thường xuyên, liên tục và khá toàn diện bởi nhiều ngành khoa học. Ở Việt Nam, các hiện tượng tôn giáo mới ít được quan tâm. Bài viết giới thiệu tổng quan một số vấn đề cơ bản về đặc điểm, nguyên nhân và xu hướng phát triển, ảnh hưởng của các hiện tượng tôn giáo mới ở Việt Nam và cách ứng xử đối với vấn đề này hiện nay.

  pdf13p thicrom300610 03-04-2018 0 0   Download

 • Sự xuất hiện những hiện tượng tôn giáo trong sự thế giới hiện nay đang là đề tài bàn luận rộng khắp trong giới nghiên cứ tôn giáo và quản lý xã hội. Theo quan niệm phổ biến trong giới quản lý ở Việt Nam hiện nay, thường gọi hiện tượng đó là đạo lạ; còn trong giới nghiên cứu gọi đó là hiện tượng tôn giáo mới.

  pdf11p thicrom300610 03-04-2018 0 0   Download

 • Bài viết Về hiện tượng tôn giáo mới trình bày các nội dung về: Xung quanh hiện tượng tôn giáo mới ở Việt Nam; Hiện tượng lây lan của tôn giáo mới; Hai giai đoạn tôn giáo ở thế kỉ XX,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p hokhaikyky 15-04-2018 0 0   Download

 • Bài viết phân tích về một trong những vấn đề lý luận của tôn giáo học trên thế giới hiện nay, đó là bản chất của hiện tượng tôn giáo hay cấu trúc hóa thực thể tôn giáo ở ba phương diện: Khái niệm thực thể tôn giáo, các chiều kích của thực thể tôn giáo (tính lịch sử, tính tập thể, tính tài liệu, tính biểu tượng, tính kinh nghiệm và nhạy cảm) và cốt lõi của thực thể tôn giáo.

  pdf17p bautroibinhyen16 10-02-2017 9 4   Download

 • Toàn cầu hóa cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ thông tin và làn sóng di dân đã đưa tới xu hướng đa dạng hóa tôn giáo, nhất là sự xuất hiện của rất nhiều hiện tượng tôn giáo mới đã và đang đặt ra cho các tôn giáo thể chế thách thức mới, trong đó Công giáo không phải là một ngoại lệ. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua bài báo.

  pdf11p bautroibinhyen16 16-02-2017 117 3   Download

 • Sự giao lưu giữa các quốc gia trong một khu vực đã phá vỡ cái thế riêng biệt của tâm lý, tư tưởng trong từng dân tộc làm cho tâm lý và tư tưởng đó hoà vào cái chung của khu vực. Việt Nam cũng ở trong một quá trình như thế. Theo chân các nhà buôn, nhà truyền giáo Ấn Độ, Phật giáo vào nước ta vào khoảng thế kỷ thứ I và thứ II sau công nguyên. Sau đó, nối gót người Ấn Độ các nhà Phật giáo Bắc tông vào. Rồi những người tìm đường sang Trung...

  pdf17p thainhatquynh 10-07-2009 1952 718   Download

 • Sự giao lưu giữa các quốc gia trong một khu vực đã phá vỡ cái thế riêng biệt của tâm lý, tư tưởng trong từng dân tộc làm cho tâm lý và tư tưởng đó hoà vào cái chung của khu vực. Việt Nam cũng ở trong một quá trình như thế. Theo chân các nhà buôn, nhà truyền giáo Ấn Độ, Phật giáo vào nước ta vào khoảng thế kỷ thứ I và thứ II sau công nguyên. Sau đó, nối gót người Ấn Độ các nhà Phật giáo Bắc tông vào. Rồi những người tìm đường sang Trung Quốc,...

  pdf16p kungfu_gautruc 20-07-2010 233 134   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chương i phật giáo, một hiện tượng tôn giáo và triết học của dân tộc', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p tuoanh04 19-07-2011 74 15   Download

 • Mục đích của luận án là trình bày một cách có hệ thống những nội dung cơ bản của quan niệm về con người trong triết học hiện sinh tôn giáo Jaspers, từ đó đánh giá tác động của nó tới tư tưởng triết học phương Tây thế kỷ XX.

  pdf27p change04 08-06-2016 24 12   Download

 • Thông qua vận dụng phương pháp tiếp cận xã hội học các hiện tượng tôn giáo (L’Approche sociologique les faits religeux), của Emile Durkheim (1858 - 1917) và đặc biệt của Max Weber (1864 - 1920), bài viết làm rõ hơn khung cảnh, sắc thái, đặc điểm, hệ luận của mối quan hệ Phật giáo và chính trị ở nước ta đầu kỷ nguyên độc lập.

  pdf15p bautroibinhyen16 10-02-2017 15 1   Download

 • Bài viết tập trung phân tích một số đặc điểm và ảnh hưởng chủ yếu đến sự phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH), ổn định chính trị và trật tự xã hội của các HTTGM ở vùng dân tộc thiểu số (DTTS) Tây Nguyên hiện nay.

  pdf12p duaheocuctan 30-03-2018 1 0   Download

 • Có thể nói, tác động của đầu tư nước ngoài đối với đời sống xã hội và đời sống tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phản ánh khá rõ nét tình hình chung của vấn đề này trên phạm vi cả nước hiện nay. Do vậy, những vấn đề được nêu trong bài viết này là cơ sở quan trọng để góp phần nghiên cứu, hoạch định chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước cho phù hợp với điều kiện của đất nước trong giai đoạn mới.

  pdf5p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 23 3   Download

 • Bài viết này trên cơ sở trình bày khái quát các xu thế tôn giáo trên thế giới dưới tác động của toàn cầu hóa, sẽ tập trung làm rõ một số điểm đáng chú ý của đời sống tôn giáo ở Tây Nguyên trong bối cảnh hội nhập quốc tế, đó là: Sự đa dạng tôn giáo, việc xuất hiện nhiều hiện tượng tôn giáo mới, sự tranh giành ảnh hưởng của các tôn giáo, việc các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo tạo ra xung đột và điểm nóng.

  pdf9p bautroibinhyen16 16-02-2017 4 3   Download

Đồng bộ tài khoản