» 

Hiệp định Tránh đánh Thuế Hai Lần

 • Tiểu luận: Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

  Tiểu luận: Hiệp định tránh đánh thuế hai lần nhằm giới thiệu chung về hiệp định tránh đánh thuế hai lần, phạm vi áp dụng hiệp định tránh đánh thuế hai lần, các loại thuế áp dụng theo hiệp định, nguyên tắc áp dụng luật trong nước và hiệp định tránh đánh thuế hai lần, biện pháp tránh đánh thuế hai lần tại Việt Nam.

  pdf 26p orange_12 04-06-2014 15 6

 • Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng ký kết và cơ chế áp dụng hiệp định tránh đánh thuế hai lần tại Việt Nam

  Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng ký kết và cơ chế áp dụng hiệp định tránh đánh thuế hai lần tại Việt Nam nhằm trình bày tổng quan về hiệp định tránh đánh thuế 2 lần. Nghiên cứu thực trạng ký kết và cơ chế áp dụng hiệp định tránh đánh thuế 2 lần tại Việt Nam. Từ đó đưa ra một số kiến nghị đối với việc ký kết và áp dụng cơ chế này.

  pdf 125p pink_12 26-05-2014 10 7

 • Công văn 2498/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế

  Công văn 2498/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế về việc áp dụng hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam - Nhật Bản

  pdf 1p landai 14-08-2009 90 41

 • Công văn 2444/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế

  Công văn 2444/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế về việc hồ sơ đề nghị áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt nam và Singapore

  pdf 1p quangminh 14-08-2009 124 40

 • Công văn 4107/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế

  Công văn 4107/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn áp dụng hiệp định tránh đánh thuế hai lần

  pdf 1p huynhphuc 16-08-2009 90 35

 • Công văn 2729/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế

  Công văn 2729/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế về việc thông báo hiệu lực của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam - Vê-nê-xu-ê-la và Việt Nam-Xlô-va-ki-a

  doc 2p crispy 07-08-2009 93 19

 • Công văn 284/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế về việc trả lời về Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

  Công văn 284/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế về việc trả lời về Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

  pdf 1p missthuy85 15-08-2009 36 6

 • Hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

  Tham khảo tài liệu 'hoàn thuế theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 4p xanh_hyvong 10-08-2010 63 6

 • Thủ tục Đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

  Thủ tục Đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

  doc 2p toanphuc 08-01-2010 40 3

 • Bài giảng Thuế quốc tế: Chương 2 - Ths. Nguyễn Thị Kim Dung

  Chương 2 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, nội dung trong chương học này trình bày 3 phần chính: Phần 1 đánh thuế trùng và biện pháp tránh đánh thuế trùng trong đầu tư, phần 2 khái quát chung về hiệp định thuế, phần 3 nội dung cơ bản của hiệp định thuế.

  pdf 11p tienaganhgiaotieps234 05-05-2014 10 3

 • Thông tư 59/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

  Thông tư 59/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung Thông tư số 95/1997/TT/BTC ngày 29/12/1997 của Bộ Tài Chính hướng dẫn và giải thích nội dung các điều khoản của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữ Việt Nam và các nước đã ký kết và có hiệu lực thi hành tại Việt Nam.

  doc 6p anhphuong 17-08-2009 98 24

 • Công văn 4249/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế

  Công văn 4249/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn về Chính sách thuế và áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Đan Mạch

  pdf 2p hangbaby 14-08-2009 68 19

 • BIỂU MẪU "ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ THEO HIỆP ĐỊNH TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN GIỮA VIỆT NAM VÀ ……….. "

  Mẫu đề nghị hoàn thuế theo hiệp định của đối tượng cư trú việt nam theo số: 03/HTBT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) (Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú của Việt Nam)

  doc 3p lananh 16-07-2009 307 24

 • Quyết định 97/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  Quyết định 97/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Ô-man về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập

  pdf 1p nguyendung 13-08-2009 113 10

 • Đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

  - Trình tự thực hiện: + Người nộp thuế (NNT) chuẩn bị hồ sơ và đến nộp cho cơ quan thuế (bộ phận hỗ trợ NNT) hoặc gửi qua bưu điện. Trường hợp không biết thủ tục về hoàn thuế theo Hiệp định, NNT đề nghị cơ quan thuế (bộ phận hỗ trợ NNT) hướng dẫn. + Cơ quan thuế tiếp nhận, đóng dấu tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ; vào sổ theo dõi, lưu trữ và...

  doc 6p anhtuan 27-08-2009 63 7

 • Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Philippines

  Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Philippines về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đồi với các loại thuế đánh vào thu nhập

  doc 23p hoangyen 17-08-2009 107 24

 • Hiệp định số 36/2005/LPQT

  Hiệp định số 36/2005/LPQT về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Hồi giáo Pa-kit-xtăng

  pdf 22p lawxnk3 10-11-2009 61 21

 • Hiệp định 07/LPQT

  Hiệp định 07/LPQT về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Ai-xơ-len

  pdf 21p lybangbang 10-10-2009 48 15

 • Hiệp định số 01/2006/LPQT

  Hiệp định số 01/2006/LPQT về việc tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Tây Ban Nha

  pdf 24p ngotiendoan 23-10-2009 54 13

 • Hiệp định 07/LPQT giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Ai-xơ-len

  Hiệp định 07/LPQT giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Ai-xơ-len về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập

  doc 19p hoangyen 17-08-2009 65 12

 • + Xem thêm 46 Hiệp định Tránh đánh Thuế Hai Lần khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản