Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Xem 1-20 trên 48 kết quả Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 • Tiểu luận: Hiệp định tránh đánh thuế hai lần nhằm giới thiệu chung về hiệp định tránh đánh thuế hai lần, phạm vi áp dụng hiệp định tránh đánh thuế hai lần, các loại thuế áp dụng theo hiệp định, nguyên tắc áp dụng luật trong nước và hiệp định tránh đánh thuế hai lần, biện pháp tránh đánh thuế hai lần tại Việt Nam.

  pdf26p orange_12 04-06-2014 81 27   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng ký kết và cơ chế áp dụng hiệp định tránh đánh thuế hai lần tại Việt Nam nhằm trình bày tổng quan về hiệp định tránh đánh thuế 2 lần. Nghiên cứu thực trạng ký kết và cơ chế áp dụng hiệp định tránh đánh thuế 2 lần tại Việt Nam. Từ đó đưa ra một số kiến nghị đối với việc ký kết và áp dụng cơ chế này.

  pdf125p pink_12 26-05-2014 71 29   Download

 • Công văn 2498/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế về việc áp dụng hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam - Nhật Bản

  pdf1p landai 14-08-2009 106 41   Download

 • Công văn 2444/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế về việc hồ sơ đề nghị áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt nam và Singapore

  pdf1p quangminh 14-08-2009 139 40   Download

 • Công văn 4107/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn áp dụng hiệp định tránh đánh thuế hai lần

  pdf1p huynhphuc 16-08-2009 112 35   Download

 • Công văn 2729/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế về việc thông báo hiệu lực của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam - Vê-nê-xu-ê-la và Việt Nam-Xlô-va-ki-a

  doc2p crispy 07-08-2009 108 19   Download

 • Chương 2 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, nội dung trong chương học này trình bày 3 phần chính: Phần 1 đánh thuế trùng và biện pháp tránh đánh thuế trùng trong đầu tư, phần 2 khái quát chung về hiệp định thuế, phần 3 nội dung cơ bản của hiệp định thuế.

  pdf11p tienaganhgiaotieps234 05-05-2014 75 18   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hoàn thuế theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p xanh_hyvong 10-08-2010 82 7   Download

 • Công văn 284/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế về việc trả lời về Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

  pdf1p missthuy85 15-08-2009 53 6   Download

 • Thủ tục Đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

  doc2p toanphuc 08-01-2010 54 4   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài giảng Thuế thương mại điện tử sau đây để nắm bắt được những kiến thức về các kiểu thương mại điện tử; phương thức thương mại điện tử; cung cấp dịch vụ qua biên giới; cung cấp dịch vụ có hiện diện thương mại; thuế nhà thầu; hiệp định tránh đánh thuế hai lần; dịch vụ cho người tiêu dùng chiều vào và một số kiến thức khác.

  ppt31p cocacola_06 06-11-2015 15 6   Download

 • Thông tư 59/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung Thông tư số 95/1997/TT/BTC ngày 29/12/1997 của Bộ Tài Chính hướng dẫn và giải thích nội dung các điều khoản của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữ Việt Nam và các nước đã ký kết và có hiệu lực thi hành tại Việt Nam.

  doc6p anhphuong 17-08-2009 105 25   Download

 • Công văn 4249/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn về Chính sách thuế và áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Đan Mạch

  pdf2p hangbaby 14-08-2009 86 19   Download

 • Nghị quyết số: 71/NQ-CP "Về việc ký Công hàm trao đổi áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt nam và Nhật bản đối với Cơ quan bảo hiểm Xuất khẩu và Đầu tư" Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ số 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf1p nhasinhaoanh_04 28-10-2015 15 0   Download

 • Mẫu đề nghị hoàn thuế theo hiệp định của đối tượng cư trú việt nam theo số: 03/HTBT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) (Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú của Việt Nam)

  doc3p lananh 16-07-2009 330 25   Download

 • Quyết định 97/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Ô-man về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập

  pdf1p nguyendung 13-08-2009 137 10   Download

 • - Trình tự thực hiện: + Người nộp thuế (NNT) chuẩn bị hồ sơ và đến nộp cho cơ quan thuế (bộ phận hỗ trợ NNT) hoặc gửi qua bưu điện. Trường hợp không biết thủ tục về hoàn thuế theo Hiệp định, NNT đề nghị cơ quan thuế (bộ phận hỗ trợ NNT) hướng dẫn. + Cơ quan thuế tiếp nhận, đóng dấu tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ; vào sổ theo dõi, lưu trữ và viết phiếu hẹn trả...

  doc6p anhtuan 27-08-2009 82 8   Download

 • Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Philippines về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đồi với các loại thuế đánh vào thu nhập

  doc23p hoangyen 17-08-2009 122 25   Download

 • Hiệp định số 36/2005/LPQT về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Hồi giáo Pa-kit-xtăng

  pdf22p lawxnk3 10-11-2009 78 21   Download

 • Hiệp định 07/LPQT về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Ai-xơ-len

  pdf21p lybangbang 10-10-2009 68 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản