Hiệp định TRIPS

Xem 1-20 trên 21 kết quả Hiệp định TRIPS
  • Mục đích của luận văn Thạc sĩ: Bảo hộ sáng chế dược phẩm theo quy định của hiệp định TRIPS và nhằm xác định hay đưa ra cái nhìn tổng quát nhất về những quy định của hiệp định TRIPS với việc bảo hộ sáng chế dược phẩm và tác động của hiệp định TRIPS trong việc bảo hộ sáng chế dược phẩm đối với các quốc gia trên thế giới cũng như thực trạng của việc bảo hộ sáng chế dược phẩm.

    pdf128p nellyct 23-06-2016 20 10   Download

  • Bài giảng Hiệp định TRIP của WTO nêu lên những đặc điểm chính của Hiệp định TRIPS; giải quyết các tranh chấp quốc tế nói chung; giải quyết các tranh chấp quốc tế theo TRIPS; thực thi IPR theo quy định của TRIPS. Với các bạn chuyên ngành Luật thì đây là tài liệu hữu ích.

    ppt18p cocacola_07 11-11-2015 21 7   Download

  • Hiệp định về Quyền sở hữu trí tuệ có liên quan đến thương mại và việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam trình bày tổng quát về hiệp định về Quyền sở hữu trí tuệ có liên quan đến thương mại, những tác động của hiệp định TRIPS đối với các nước đang phát triển,... Mời các bạn cùng tham khảo.

    pdf14p dienham63 09-12-2015 17 2   Download

  • Tuyên bố số 254/WTO/VB về Hiệp định TRIPS và sức khoẻ cộng đồng

    pdf2p manhquynh 10-10-2009 90 35   Download

  • Thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới - so sánh quy định của Hiệp định TRIPS/WTO với quy định của pháp luật Việt Nam Chính những thông tin mà người làm chứng biết là những dấu hiệu về nội dung quyết định họ có thể trở thành người làm chứng.

    pdf7p congchuabrave 26-04-2013 49 17   Download

  • Một số bất cập trong việc ban hành và thực hiện các quy định về chuyển quyền sở hữu trí tuệ so sánh với Hiệp định Trips

    pdf9p banhbeonhantom 29-07-2013 21 7   Download

  • Các quy định của Hiệp định TRIPs về bảo hộ chỉ dẫn địa lí Thứ ba, đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật: Khi nhu cầu phát triển của một lĩnh vực kinh tế - xã hội nào đó đòi hỏi phải có một luật hay cần sửa đổi, bổ sung một luật đã có chúng ta đồng thời thể hiện ba nội dung khác nhau nhưng thống nhất với nhau trong cùng một luật. Trong cùng một luật có cả ba loại quy phạm pháp luật....

    pdf8p hoathinhbrave 04-05-2013 19 5   Download

  • Bài giảng Sở hữu trí tuệ chương 2.3 trình bày về chỉ dẫn địa lý. Nội dung chính của chương này gồm có: Pháp luật chỉ dẫn địa lý, chỉ dẫn địa lý theo Hiệp định TRIPs, chỉ dẫn địa lý theo pháp luật Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

    pdf5p namthangtinhlang_01 03-11-2015 10 4   Download

  • Hiệp định TRIPS bao gồm một số chế độ đặc biệt dành cho sở hữu trí tuệ mà chúng là một phần cơ bản đã có trong Hiệp định, một phần dựa trên các Công ước do WIPO quản lý, chủ yếu là các Công ước Pari, công ước BERN, hiệp ước Washington về thiết kế bố trí mạch tích hợp.

    pdf2p phuongthanh1 30-10-2009 265 85   Download

  • Đề tài Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS) những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trước thềm WTO trình bày đôi nét khái quát về sở hữu công nghiệp và Hiệp định TRIPS của WTO. Đánh giá thực trạng quyền sở hữu công nghiệp của Việt Nam theo Hiệp định TRIPS. Giải pháp thực thi cam kết về sở hữu công nghiệp theo Hiệp định TRIPS khi Việt Nam gia nhập WTO.

    pdf99p vespa_12 16-04-2014 47 21   Download

  • Mục đích của bài giảng Bản quyền tác giả cho các Thẩm phán các quy định quốc tế về bản quyền tác giả là nhằm giúp cho các bạn biết được khái niệm cơ bản về bản quyền tác giả; sự liên quan của các Công ước cho các Thẩm phán; quan niệm sai lầm về bản quyền tác giả.

    ppt14p cocacola_07 11-11-2015 13 3   Download

  • Năm 1986, khi Vòng đàm phán Uruguay của GATT được khởi xướng, Hoa Kỳ ước tính rằng thiệt hại hằng năm do hàng nhái và hàng giả của nước này khoảng 60 tỉ đô- la. Năm 1998, OECD ước tính hàng giả chiếm 5 – 7% thương mại thế giới. Tại hội nghị thượng đỉnh Davos năm 2003, thương mại thường niên trong lĩnh vực hàng giả được ước tính trị giá 450 tỉ đô la Mỹ.

    pdf30p bichhuyen 19-06-2009 377 139   Download

  • Phần 2 của giáo trình "Tổ chức Thương mại thế giới (WTO - OMC)" trình bày các nội dung sau: Các hiệp định liên quan đến quyền tự vệ trong thương mại quốc tế, hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS), hiệp định về các biện pháp đầu tư có liên quan đến thương mại (TRIMs), hiệp định về quyền sở hữu trí tuệ có liên quan đến thương mại (TRIPs), cam kết của Việt Nam gia nhập WTO và nhiệm vụ cụ thể.

    pdf99p nganga_09 21-10-2015 19 10   Download

  • Hiệp định TRIPs là văn bẳn đầu tiên đề cập đến chỉ dẫn địa lý. Trước đó, các vấn đề liên quan đến chỉ dẫn nguồn gốc địa lý được xác định theo các thuật ngữ: chỉ dẫn nguồn gốc và tên gọi xuất xứ. Nói cách khác chỉ dẫn địa lý là thuật ngữ có nguồn gốc từ hai thuật ngữ chỉ dẫn nguồn gốc và tên gọi xuất xứ hàng hoá.

    doc12p phuongbangh 22-03-2010 271 86   Download

  • Bí mật kinh doanh là một loại tài sản trí tuệ rất có giá trị vì nó tạo ra lợi thế riêng của chủ sở hữu BMKD so với các đối thủ cạnh tranh khác. Bí mật kinh doanh (BMKD) là một loại tài sản trí tuệ rất có giá trị vì nó tạo ra lợi thế riêng của chủ sở hữu BMKD so với các đối thủ cạnh tranh khác. Theo Điều 39 của Hiệp định TRIPs (Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ - SHTT), việc bảo hộ...

    pdf16p dontetvui 20-01-2013 37 14   Download

  • Là một trong những đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ nhưng khái niệm chỉ dẫn địa lý mới chính thức lần đầu tiên được đưa ra trong Hiệp định về các khía cạnh thương mại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ (Hiệp định TRIPs). Hiệp định TRIPs không áp đặt một hình thức bảo hộ chung nào cho các quốc gia thành viên mà để cho các quốc gia tự quyết định hình thức bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý1. ...

    pdf17p dontetvui 20-01-2013 38 12   Download

  • Trong bài viết tác giả đưa ra những phân tích về các yêu cầu liên quan đến biện pháp hình sự bảo vệ quyền SHTT trong Hiệp định về các khía cạnh thương mại của quyền SHTT 1994 - Agreement on trade-related aspects of intellectual property rights 1994 (TRIPS).

    pdf11p emvaolop1 07-03-2015 26 7   Download

  • Bản chất của WTO Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) được thành lập vào ngày 1 tháng 1 năm 1995 và là một bước phát triển toàn diện của Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT). WTO quản lý các Hiệp định thương mại do các Thành viên ký kết, đặc biệt là Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT), Hiệp định chung về Thương mại dịch vụ (GATS) và Hiệp định về quyền sở hữu trí tuệ (TRIPs).

    pdf38p xedapcam 05-05-2010 552 286   Download

  • Với mong muốn giảm bớt những lệch lạc và những trở ngại trong hoạt động thương mại quốc tế, lưu ý tới sự cần thiết phải thúc đẩy việc bảo hộ một cách có hiệu quả và toàn diện các quyền sở hữu trí tuệ, và bảo đảm rằng các biện pháp và thủ tục thực thi các quyền sở hữu trí tuệ không trở thành rào cản đối với hoạt động thương mại hợp pháp;

    doc39p daigiavietnam 21-07-2010 151 64   Download

  • Hoạt động nhập khẩu song song phát sinh và tồn tại tất yếu trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Cho đến nay, nhiều nước trên thế giới thừa nhận và bảo vệ nhập khẩu song song. Cơ sở pháp lí cho hoạt động nhập khẩu song song là Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT) và Hiệp định về các khía cạnh thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPs).

    pdf7p noel_noel 12-01-2013 65 29   Download

Đồng bộ tài khoản