Xem 1-20 trên 3273 kết quả Hiệp định
 • Quan hệ thương mại Viêt - Mỹ là một nhân tố rất quan trọng trong tổng thể quan hệ Việt - Mỹ kể từ sau kết thúc chiến tranh Việt Nam.

  doc36p kimnamcute 16-10-2010 717 375   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài “hiệp định thương mại việt- mỹ với vấn đề xuất khẩu hàng hoá của việt nam sang mỹ”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc87p tiennuhoiai 18-07-2010 576 290   Download

 • Giới thiệu về Hiệp định thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương, cơ hội và thách thức của Việt Nam khi tham gia TPP,... là những nội dung chính trong bài tiểu luận "Những cơ hội và thách thức đối với Việt Nam khi tham gia Hiệp định thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương". Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  doc25p clackpy 17-11-2015 623 267   Download

 • Do dịch vụ ngày càng chiếm vai trò quan trọng trong nền kinh tế của các nước và thương mại quốc tế, vòng đàm phán Uruguay đã đưa vấn đề dịch vụ vào đàm phán. Hiệp định GATS là tập hợp đầu tiên các quy định đa phương có hiệu lực thi hành bắt buộc điều chỉnh thương mại dịch vụ quốc tế. Hiệp định bao gồm 29 điều và nhiều phụ lục với các quy định riêng cho từng lĩnh vực.

  doc37p huyennguyenthanh 19-12-2009 428 159   Download

 • Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (tiếng Anh: North America Free Trade Agreement; viết tắt: NAFTA) là hiệp định thương mại tự do giữa ba nước Canada, Mỹ và Mexico, ký kết ngày 12/8/1992, hiệu lực từ ngày 1/01/1994. ... Nội dung của hiệp định này là: Giúp cho kinh tế của 3 nước Mỹ, Canada và Mexico được dễ dàng. Cụ thể là việc Mỹ và Canada có thể dễ dàng chuyển giao công nghệ sang Mexico và Mexico cũng dễ dàng chuyển giao nguồn nhân lực sang hai nước kia. ...

  pdf3p cq511225 23-09-2010 407 126   Download

 • Hiệp định về đối tác kinh tế giữa Nhật Bản và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  pdf32p tadinhphong 23-10-2009 315 116   Download

 • Đề tài Chuẩn mực quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại theo hiệp định BASEL II và việc áp dụng tại Việt Nam nêu những vấn đề chung về quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại và hiệp định Basel II. Việc áp dụng Hiệp định Basel II tại một số nước trên thế giới và thực trạng công tác quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam.

  pdf122p vespa_12 16-04-2014 147 104   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hiệp định chung về thuế quan và thương mại - gatt', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc14p emerald_pt512 18-11-2010 381 102   Download

 • Luận văn thạc sĩ kinh tế: Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Singapore vơi Hoa Kỳ và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam trình bày về tổng quan về hiệp định thương mại tự do, quá trình đàm phán và tình hình thực hiện hiệp đinh thương mại tự do giữa Singapore và Việt Nam.

  pdf109p sms_12 07-05-2014 208 98   Download

 • GATS – Tên viết tắt của Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (General Agreement on Trade in Services) là một Hiệp định thuộc hệ thống WTO, ra đời năm 1995, quy định các nguyên tắc về thương mại dịch vụ. Các nguyên tắc trong Hiệp định này áp dụng bắt buộc đối với tất cả các nước Thành viên WTO. Tuy nhiên, đây chỉ là các nguyên tắc chung về thương mại dịch vụ.

  pdf17p ngthang2010 24-01-2011 239 97   Download

 • Sự hình thành và phát triển Giới thiệu về GATT: GATT là tiền thân của WTO, thành lập 1947, các hiệp định bắt đầu có hiệu lực từ 11/1948 đến năm 1994. GATT đã trải qua 8 vòng đàm phán và mỗi vòng đàm phán được lấy tên của địa điểm đó. Nguyên lý họat động của GATT: không phân biệt đối xử và có đi có lại.

  ppt107p nam10489 17-09-2010 265 92   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo về hiệp định thương mại song phương việt mỹ và những tác động của nó đến kinh tế việt nam', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc11p thai_gia 21-12-2010 220 92   Download

 • Mục tiêu chính của đề tài là nghiên cứu tác động, ảnh hưởng của Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA) tới quan hệ thương mại hai nước , phân tích các cơ hội và các thách thức đặt ra với thương mại Việt Nam trong lộ trình thực hiện các cam kết AKFTA và tìm các giải pháp để phát triển quan hệ thương mại song phương và cải thiện tình trạng nhập siêu với Hàn Quốc.

  pdf138p tukhuyen123 18-07-2012 179 92   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 4 chương, tài liệu "Hiệp định TPP - Cơ hội và thách thức của Việt Nam" giới thiệu đến các bạn những nội dung về giới thiệu về TPP và quá trình đàm phán của Việt Nam, nội dung chính các hiệp định của TPP, quan hệ Việt Nam và TPP,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc8p grintokyro 05-11-2015 140 89   Download

 • Tài liệu tham khảo Hiệp định chung về thương mại dịch vụ - GATS.

  doc54p bichauctvn 07-11-2010 190 87   Download

 • Các quy định quy định của Hiệp định Chung về Thuế quan và Thương mại, ký ngày 30 tháng 10 năm 1947, phụ lục của Văn kiện Cuối cùng Thông qua tại Phiên bế mạc Kỳ họp lần thứ Hai của Uỷ ban trù bị của Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Việc làm (ngoại trừ Nghị định thư về Việc áp dụng Tạm thời), như đã điều chỉnh, sửa đổi hoặc thay thế bằng các thuật ngữ của các văn bản pháp luật đã có hiệu lực trước ngày có hiệu lực của Hiệp định...

  doc15p bichauctvn 07-11-2010 230 77   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài “hiệp định thương mại việt – mỹ và các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng việt nam sang thị trường mỹ ”', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf56p thu_nguyet 26-07-2010 138 76   Download

 • Hiệp định Marrakesh số 204/WTO/VB về thành lập tổ chức Thương mại Thế giới

  pdf9p lawtm11 22-11-2009 201 75   Download

 • Đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) giữa chín nước trong khu vực APEC (trong đó có Hoa Kỳ) nhằm thiết lập một khu vực thương mại tự do hai bờ Thái Bình Dương bắt đầu cuối năm 2009, đến nay đã qua 11 Vòng đàm phán chính thức và nhiều phiên đàm phán giữa kỳ. Việt Nam là thành viên chính thức từ tháng 11/2010.

  pdf49p esc_12 30-07-2013 103 66   Download

 • Hiệp định về: Các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại (TRIMs) là một trong các hiệp định của WTO mà các thành viên gia nhập tổ chức này phải ký kết. Hiệp định TRIMS có hiệu lực từ ngày 1-1-1995. Năm 1995, các nước thành viên WTO ký kết Hiệp định TRIMS chấp nhận ràng buộc rằng các biện pháp TRIMS của nước mình...

  pdf18p lotus_123 09-12-2012 128 65   Download

Đồng bộ tài khoản