Hiệp hội doanh nghiệp việt nam

Xem 1-20 trên 159 kết quả Hiệp hội doanh nghiệp việt nam
 • Vận động chính sách, đóng góp ý kiến cho quá trình xây dựng và thực thi chính sách văn bản pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của các hiệp hội doanh nghiệp. Hoạt động này của hiệp hội có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng chính sách và các văn bản pháp luật được ban hành cũng như tính hiệu quả và tính thực tiễn của quá trình thực thi.

  pdf63p esc_12 30-07-2013 56 15   Download

 • Hội nhập kinh tế quốc tế bên cạnh những lợi ích đáng kể về mặt kinh tế đang đặt Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam trước những thách thức mới, trong đó phải kể đến những tranh chấp quốc tế có liên quan đến Nhà nước. Việc xử lý những tranh chấp này trước hết là trách nhiệm của các bên tranh chấp (Chính phủ, nhà đầu tư…). Tuy nhiên, sự tham gia của các hiệp hội doanh nghiệp vào các thủ tục giải quyết tranh chấp này là rất quan trọng và hữu ích.

  pdf55p esc_12 30-07-2013 19 9   Download

 • Vai trò truyền thống của hiệp hội trong của các nước trong khu vực. Tình hình chung phát triển hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam. Tiềm năng của hiệp hội trong chiến lựơc phát triển kinh tế địa phương.

  pdf5p truongan 18-11-2009 111 13   Download

 • Sau hơn 20 năm thực hiện đổi mới nền kinh tế đất nước, số lượng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân nước ta đã có sự thay đổi và phát triển vượt bậc. Trước thời kỳ đổi mới, nền kinh tế nước ta được quản lý theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung, thành phần các doanh nghiệp chủ yếu là doanh nghiệp quốc doanh, số lượng cũng không nhiều, tổng số lúc cao nhất cũng chỉ trên 1200 doanh nghiệp. Trong thời gian qua...

  pdf117p tuyetmuadong2013 08-05-2013 44 12   Download

 • Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Chamber of Commerce and Industry, viết tắt là VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam.

  pdf3p cq511225 23-09-2010 168 27   Download

 • Ebook Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập kinh tế thế giới được biên soạn nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu thông tin về các thị trường xuất khẩu cũng như giúp doanh nghiệp nắm bắt được những triển vọng và ưu đãi thuế quan trong tiến trình hội nhập của Việt Nam.

  pdf501p nhatro75 07-07-2012 363 206   Download

 • Tài liệu tham khảo quy chế tài chính hiệp hội bảo hiểm Việt Nam

  pdf12p bingo_do 25-05-2010 240 71   Download

 • Đề tài Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam thông qua xây dựng văn hóa doanh nghiệp nhằm hệ thống hóa những vấn đề lý luận về năng lực cạnh tranh và văn hóa doanh nghiệp để có cái nhìn khái quát về thực trạng năng lực cạnh tranh và vai trò của văn hóa doanh nghiệp đối với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

  pdf110p three_12 26-03-2014 64 16   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: những hiểu biết về phòng thương mại và công nghiệp việt nam', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p hotmoingay5 19-01-2013 49 10   Download

 • Hơn nữa, đây lại là những “hợp đồng” gắn chặt với yếu tố lợi ích kinh tế và sự phụ thuộc lẫn nhau về lợi ích trong quá trình thực thi. Và vì vậy, tranh chấp có thể xảy ra liên quan đến việc thực thi các cam kết hay dự án đầu tư liên quan là bình thường bởi những nguyên nhân tranh chấp là rất đa dạng (và không hẳn lúc nào cũng là nguyên nhân xấu)

  pdf55p alt_12 23-07-2013 39 11   Download

 • Bài viết tổng quan về RCEP (Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực), phân tích những cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam, trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp cho Việt Nam nhằm tối đa hóa lợi ích kinh tế từ RCEP.

  pdf8p allbymyself_07 02-02-2016 22 5   Download

 • Ngay sau khi Quyết định 23 được ban hành, Bộ Tài chính đã cùng với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tổ chức tập huấn cho 650 cán bộ công nhân viên bảo hiểm xe cơ giới của các doanh nghiệp bảo hiểm (doanh nghiệp bảo hiểm), chi nhánh và Công ty thành viên của doanh nghiệp bảo hiểm tại 3 địa điểm Hà Nội, Đà Nẵng và Tp.HCM. Bộ Tài chính cùng với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã tổ chức tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng.

  pdf7p quochung 20-07-2009 866 183   Download

 • Tiểu luận với đề tài "Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay" có nội dung gồm 2 phần: phần 1 cơ hội và thách thức của cách doanh nghiệp Việt Nam trước hiệp định thương mại Việt - Mỹ, phần 2 quá trình hình thành và phát triển của khu vực mậu dịch tự do ASEAN - AFTA và những cơ hội và thách thức của nền thương mại Việt Nam khi gia nhập AFTA.

  doc15p galaxyhehe 24-06-2014 114 40   Download

 • Hiệp hội lấy tên là Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiệp hội), tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Association of Vietnamese Insurers tên viết tắt là A.V.I

  pdf20p bingo_do 25-05-2010 105 19   Download

 • Luận văn trình bày lý luận, khái quát về hiệp hội ngành hàng Việt Nam. Thực trạng hoạt động của các hiệp hội ngành hàng Việt Nam trong thời gian qua.

  pdf78p seven_12 11-03-2014 36 8   Download

 • ham gia vào các cam kết thương mại về cơ bản đều là tham gia vào “hợp đồng” hay một thỏa thuận thống nhất ý chí theo đó quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan phát sinh. Hơn nữa, đây lại là những “hợp đồng” gắn chặt với yếu tố lợi ích kinh tế và sự phụ thuộc lẫn nhau về lợi ích trong quá trình thực thi. Và vì vậy, tranh chấp có thể xảy ra liên quan đến việc thực thi các cam kết hay dự án đầu tư liên quan là bình thường bởi những...

  pdf55p motorola_12 01-06-2013 33 6   Download

 • Việt Nam đang chuyển sang giai đoạn mới của quá trình hội nhập và toàn cầu hóa với việc gia nhập vào tổ chức Thương mại thế giới (WTO), khối ASIAN hoặc việc ký kết các hiệp định tự do thương mại với các nước phát triển và các nền kinh tế mạnh trên thế giới, điều này đồng nghĩa với việc tạo ra cho chúng ta nhiều cơ hội và thách thức mới. Hơn lúc nào hết các doanh nghiệp Việt Nam phải đổi mới để thích ứng với điều kiện mới.

  pdf97p bidao13 17-07-2012 148 56   Download

 • Các doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước cơ hội và thách thức, đòi hỏi phải đáp ứng yêu cầu ngày càng gay gắt của cơ chế kinh tế thị trường và sứ ép hội nhập quốc tế

  doc3p jangkimanh 22-04-2011 207 48   Download

 • 7- "Doanh nghiệp liên doanh" là doanh nghiệp do hai bên hoặc nhiều bên hợp tác thành lập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh hoặc hiệp định ký giữa Chính phủ nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nớc ngoài hoặc là doanh nghiệp do doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam hoặc do doanh nghiệp liên doanh hợp tác với nhà đầu t nớc ngoài trên cơ sở hợp đồng liên doanh. ...

  pdf19p lananh 07-07-2009 737 135   Download

 • Sau khi trở thành thành viên chính thức của WTO, Việt Nam đã thực hiện nhiều điều chỉnh quản lý và lộ trình này sẽ được tiếp tục cho đến năm 2010.

  doc19p yeulagi123 19-05-2011 279 115   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản