Hiệp ước washington

Xem 1-5 trên 5 kết quả Hiệp ước washington
 • Hiệp ước Washington về sở hữu trí tuệ đối với mạch tích hợp giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước ban hành

  pdf11p truongvu 10-10-2009 166 36   Download

 • " mạch tích hợp" có nghĩa là một sản phẩm, dưới dạng thành phẩm hoặc bán thành phẩm, trong đó các phần tử- với ít nhất một phần tử tích cực - và một số hoặc tất cả các mối nối được gánh liền trong và/hoặc trên một miếng vật liệu và nhằm thực hiện một chức năng điện tử. " thiết kế bố trí (topogragh)" có nghĩa là sự sắp xếp trong không gian ba chiều....

  pdf17p tuongvan 08-07-2009 140 27   Download

 • Ký tại Washington ngày 19.06.1970, Sửa đổi ngày 02.10.1979 và ngày 03.02.1984 -- (Dịch từ bản tiếng Anh “Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulations under the PCT” WIPO – Geneva 1989)

  doc85p longlangson 26-11-2010 131 32   Download

 • Hiệp định TRIPS bao gồm một số chế độ đặc biệt dành cho sở hữu trí tuệ mà chúng là một phần cơ bản đã có trong Hiệp định, một phần dựa trên các Công ước do WIPO quản lý, chủ yếu là các Công ước Pari, công ước BERN, hiệp ước Washington về thiết kế bố trí mạch tích hợp.

  pdf2p phuongthanh1 30-10-2009 279 85   Download

 • Về bảo vệ tính đa dạng sinh học: Công ước Ramsa về bảo vệ những vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế, đặc biệt là những vùng sinh sống của chim nước. Công ước liên quan đến bảo vệ di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới (UNESCO, Paris), Công ước quốc tế về buôn bán các loài có nguy cơ bị tiêu diệt (CITES, Washington), Công ước bảo vệ các loài hoang dã di cư (Bon).

  pdf18p zues05 22-06-2011 59 28   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản