Hiệu lực của bộ luật tố tụng dân sự

Xem 1-15 trên 15 kết quả Hiệu lực của bộ luật tố tụng dân sự
 • Bộ Luật Tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 ngày 15/6/2004 Bộ Luật Tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 ngày 15/6/2004 được Quốc hội khóa 11 thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2003 quy định quy định trình tự...

  doc125p hoangvungtau 22-10-2010 392 211   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Bộ luật tố tụng dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 1-1-2005)" do hai luật sư Quốc Cường và Thanh Thảo sưu tầm cung cấp cho người đọc các nội dung: Những nội dung cơ bản của bộ luật tố tụng dân sự, bộ luật tố tụng dân sự. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf193p doinhugiobay_06 07-12-2015 34 4   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Bộ luật tố tụng dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 1-1-2005)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam, bản án, quyết định dân sự của toàn án nước ngoài, quyết định của trọng tài nước ngoài; thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf80p doinhugiobay_06 07-12-2015 19 5   Download

 • Trong bối cảnh Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) 2015 đã được ban hành nhưng chưa có hiệu lực nhóm tác giả nghiên cứu một số quy định về chức năng củ Viện kiểm sát nhân dân trong giải quyết tố giác tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố và đưa ra kiến nghị hoàn thiện các quy định này trong BLTTHS 2015.

  pdf8p truongtien_09 10-04-2018 0 0   Download

 • Hiệu lực của Bộ luật dân sự: Bộ luật dân sự được áp dụng đối với quan hệ dân sự được xác lập từ ngày Bộ luật này có hiệu lực, trừ trường hợp được Bộ luật này hoặc nghị quyết của Quốc hội có quy định khác. Bộ luật dân sự được áp dụng trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

  doc168p thanhnguyenppt 30-12-2010 1622 1032   Download

 • Từ sau ngày Bộ luật Tố tụng dân sự 2004 có hiệu lực, chuyện công nhận, cho thi hành bản án ly hôn của tòa án nước ngoài tại Việt Nam đều gặp bế tắc. Gần đây, ngành tòa án đã nhận được khá nhiều đơn yêu cầu công nhận, cho thi hành bản án ly hôn ở nước ngoài tại Việt Nam.

  doc3p hoanghue22 08-04-2011 138 22   Download

 • Đặt vấn đề Ngày 15/6/2004, Quốc hội khoá XI thông qua Bộ luật tố tụng dân sự, có hiệu lực từ ngày 01/01/2005. Theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, từ ngày 01/01/2005, toà án giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại và lao động theo thủ tục chung quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự. Sau 13 năm thực hiện việc xét xử các vụ án lao động và giải quyết các cuộc đình công tại toà án (tính từ khi có Pháp lệnh thủ...

  pdf8p keomotmau 20-05-2013 52 6   Download

 • Trong năm 2011, Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua một số Dự án Luật do Tòa án nhân dân tối cao chủ trì soạn thảo, cụ thể: Luật Tố tụng hành chính (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-07-2011); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2012) và Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thẩm phán, Hội thẩm Tòa án nhân dân (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-07-2011)....

  pdf78p nokia_12 09-05-2013 23 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf10p dhoomagain 23-02-2012 28 4   Download

 • Song thực tiễn xây dựng và áp dụng pháp luật của n ước ta cho thấy nhiều văn bản pháp luật đều khoanh vùng áp dụng của các văn bản đó, không có quy định về mối quan hệ với BLDS nên hiệu lực áp dụng của BLDS đã bị hạn chế rất nhiều.

  pdf17p vascaravietnam 21-08-2012 263 95   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHẤM DỨT HIỆU LỰC QUYẾT ĐỊNH SỐ 39/2007/QĐ-UBND NGÀY 14 THÁNG 8 NĂM 2007 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf2p chuon-chuon 18-01-2012 44 7   Download

 • câu 1: phân tích vị trí, chức năng của quốc hội, mối qh của quốc hội và chính phủ, quốc hội vs tòa án nd tối cao câu 2: là " bộ công thương không phải là cơ quan thuộc chính phủ" đúg hay sai câu 3: sắp xếp theo thứ tự hiểu lực giảm dần luât, hiến pháp, nghị định, pháp lệnh, thông tư và giải thích tại sao...Đề 2: Câu 1: Vị trí và chức năng của quốc hội/chính phủ..........

  doc4p meomeoten 06-09-2012 139 17   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của Bộ Tư Pháp thuộc Lĩnh vực thống kê: Bổ trợ tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Bổ trợ tư pháp. Cơ quan phối hợp (nếu có): Đoàn luật sư, Liên đoàn luật sư toàn quốc, các cơ quan tiến hành tố tụng ở TW, Sở Tư pháp địa phương.

  pdf4p meohamngu 10-01-2011 63 3   Download

 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC Thực hiện quy định tại khoản 4 Điều 41 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo: 1. Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga về tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự, ký tại Mát-xcơ-va ngày 25 tháng 8 năm 1998, có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 8 năm 2012; ...

  pdf29p keodualadua 14-12-2012 30 3   Download

 • Hơn nữa, công ty cần phát hiện, nhìn nhận đúng năng lực, trình độ của từng cán bộ và có chính sách đãi ngộ ưu đãi thích đáng để họ có thể toàn tâm, toàn ý đóng góp công sức vào sự phát triển chung của công ty. Hướng dẫn cán bộ, công nhân viên trong công ty thực hiện đúng các quy định, chính sách, luật pháp của nhà nước.

  pdf7p ttcao1 01-08-2011 45 5   Download

Đồng bộ tài khoản