High-resolution

Xem 1-6 trên 6 kết quả High-resolution
 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Noise reduction for periodic signals using highresolution frequency analysis

  pdf19p dauphong12 07-02-2012 18 4   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học Wertheim cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Predictive network modeling of the highresolution dynamic plant transcriptome in response to nitrate...

  pdf19p thulanh22 20-11-2011 19 1   Download

 • At the beginning of the 21st century, medicine is increasingly based on understanding the functions of genes and the molecular mechanisms of diseases. In pancreatology, the understanding of functions and dysfunctions of the exocrine and endocrine pancreas is derived from molecular biological data on the actions of compounds in subcellular compartments and intracellular transcription pathways.

  pdf523p hyperion75 18-01-2013 25 6   Download

 • This second edition presents new chapters on (a) the utilization of mutants as highresolution nanosensors of short-living protein structures and protein nanophysics (Chap. 11) and (b) the recently developed method of evolutionary computer programming (Chap. 12), respectively. In the latter method, computer programs evolve themselves towards a higher performance. In contrast to simple selflearning programs, the code of the evolved program differs significantly from that of the original "wild-type" program.

  pdf261p chuyenphimbuon 21-07-2012 29 5   Download

 • Sau phẫu thuật Một quét và highresolution B-quét đã chỉ ra vị trí chính xác của ống kính để được gần gũi đến độ sâu buồng trước giải phẫu, chứng minh rằng vị trí trục của ống kính không phải là lời giải thích. Trong bất kỳ trường hợp nào, các hằng số lại tính cho ICLs, sử dụng công thức phakic IOL ở trên, kết quả trong ống kính

  pdf25p taoxanh9 17-11-2011 16 3   Download

 • Đánh giá chức năng của tiểu vùng vùng đồi thị với highresolution MRI ở bệnh Alzheimer và lão hóa. Microsc Res Tech. 2000; 51:101-108. 217. Sperling RA, Bates JF, Chùa EF, et al. nghiên cứu fMRI mã hóa kết hợp trong kiểm soát trẻ và người cao tuổi và bệnh Alzheimer nhẹ. J Neurol Neurosurg Tâm thần năm 2003

  pdf37p taoxanh9 17-11-2011 25 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản