» 

Hình ảnh Về đột Biến Gen

 • Đột biến gen mã hóa các protein cảm thụ ánh sáng và thị lực

  Những nghiên cứu đầu tiên mô tả sự bất thường trong khả năng cảm thụ ánh sáng ở người được bắt đầu từ khoảng 200 năm trước. Thời đó, người ta phát hiện ra nhiều đột biến có thể gây ảnh hưởng đến thị lực ở người. Bằng việc phân tích các kiểu hình liên quan đến mỗi loại đột biến và sau đó kiểm tra sự biến đổi của ADN. Ngày nay, chúng ta đã có những hiểu biết...

  pdf 17p heoxinhkute1 08-08-2010 169 40

 • Đột biến số lượng NST

  Khái niệm: Là những biến đổi về số lượng NST có thể xảy ra ở 1 cặp hoặc 1 số cặp hoặc ở toàn bộ bộ NST Có 2 loại chính là: -Thể dị bội. -Thể đa bội. Cơ chế phát sinh số lượng NST: Các tác nhân gây đột biến đã ảnh hưởng tới sự không phân ly của cặp NST ở kỳ sau cỉa quá trình phân bào

  pdf 22p ntgioi120401 24-10-2009 1149 169

 • Tài liệu Sinh học 9 - THỰC HÀNH: NHẬN BIẾT MỘT VÀI DẠNG ĐỘT BIẾN

  Nhận biết được một số đột biến hình thái ở thực vật và phân biệt được sự sai khác về hình thái của thân, lá hoá, quả, hạt phấn giữa thể lưỡng bội và thể đột biến. - Nhận biết được hiện tượng mất đoạn và chuyển đoạn NST trên ảnh chụp hiển vi (hoặc trên tiêu bản hiển vi). - Biết cách sử dụng kính hiển vi để quan sát tiêu bản. II. Chuẩn bị: - Tranh ảnh 1 số dạng...

  pdf 4p toshiba1209 20-11-2010 331 15

 • ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘT BIẾN ĐIỂM C1032T TRÊN GEN IGFBP2 TRÊN CÁC TÍNH TRẠNG NĂNG SUẤT THỊT Ở GÀ TÀU VÀNG

  Mục tiêu của nghiên cứu là để phân tích mối liên kết đa hình C1023T gen IGFBP2 với các tính trạng về năng suất thịt gà. Vì vậy, 152 con gà Tàu Vàng từ hai dòng khác nhau (CTU-LA01 và CTU-BT01) được đưa vào thử nghiệm, sử dụng thức ăn của Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự liên kết có ý nghĩa thống kê giữa các kiểu gen C1032T với các tính trạng về dài...

  pdf 7p sunshine_4 18-07-2013 16 4

 • Bài giảng Sinh học 12 bài 22: Bảo vệ vốn gen của loài người

  Bài giảng được biên soạn khá sinh động với nhiều hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng tiếp thu các kiến thức về bảo vệ vốn gen của loài người. Thông qua bài này, học sinh sẽ hiểu được gánh nặng di truyền được truyền qua các thế hệ và những biện pháp để hạn chế bớt các gánh nặng di truyền. Từ đó, biết được cách để bảo vệ vốn gen loài người như tạo môi...

  ppt 37p thuylt457 15-11-2013 6 1

 • BÁO CÁO " ĐA HÌNH GEN IGFBP2 KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC TÍNH TRẠNG VỀ NĂNG SUẤT THỊT Ở GÀ TÀU VÀNG "

  Để đánh giá ảnh hưởng của đa hình tại đột biến điểm A639G trên gen IGFBP2 trên năng suất thịt ở gà Tàu Vàng, 152 gà thịt từ 2 dòng khác nhau (CTU-BT01 và CTU-LA01) được giết mổ lúc 13 tuần tuổi. Kiểu gen được đánh giá bằng phương pháp PCR-RFLP/Bsh1236I và các tính trạng về năng suất thịt được đo lường. Kết quả phân tích cho thấy đa hình gen không có ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê...

  pdf 9p banhukute 18-06-2013 32 5

 • Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen - Bài giảng Sinh 12

  08/02/14 1..AA.... 200C 350C.....aa... 200C 350C.. Hình: Vai trò của kiểu gen và ảnh hưởng của nhiệt độ. môi trường đối với màu sắc hoa anh thảo..I. MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG.. Gen (ADN )→ mARN→ Pôlipeptit → Prôtêin → tính trạng..TT nu TT nu TT a amin Prôtêin. qđ. Tính trqđ ng...

  ppt 25p hoangquan_245 02-08-2014 1 1

 • Công nghệ gene : Điều hòa biểu hiện gene part 5

  Hình 18.18 Sự hình thành kiểu hình bất thường ở Drosophila. Các đột biến xảy ra ở những gen điều hòa nhất định, được gọi là các gen điều khiển phát triển (homeotic gene), gây nên sự xuất hiện sai vị trí của các cấu trúc cơ thể. ảnh chụp hiển vi này cho thấy sự khác biệt giữa đầu của một con ruồi kiểu dại (ảnh trái) mang một đôi ăngten nhỏ với đầu của một con ruồi đột...

  pdf 5p poseidon09 10-08-2011 33 8

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản