Hình thái kt

Xem 1-20 trên 31 kết quả Hình thái kt
 • Mục tiêu chương 8 Lý luận hình thái KT-XH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam thuộc bài giảng triết học nâng cao nhằm trình bày về các nội dung chính: nguồn gốc của gia đình, tư hữu và nhà nước Gia đình thần thánh, hệ tư tưởng Đức, lao động làm thuê và tư bản Lời tựa.

  pdf123p good_12 28-06-2014 77 21   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tiểu luận sự phát triển của các hình thái kt.', kinh doanh - tiếp thị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf18p konbetocroi 30-11-2012 39 5   Download

 • Hiện nay, có rất nhiều người và thậm chí cả sinh viên - những người mà đang được trang bị một cách khá đầy đủ kiến thức về kinh tế, văn hoá, xã hội vẫn không hiểu rõ một cách chính xác bản chất hình thái Kinh tế - Xã hội (KT - XH) là gì và có những hình thái KT - XH nào mà thế giới con người đã trải qua và có khá hơn thì chỉ biết rằng xã hội con người đã trải qua các chế độ nào. Ngay chính tôi, trước khi chưa làm...

  pdf13p nguyenhuucanh1212 26-01-2013 111 48   Download

 • Tiểu luận với đề tài "Học thuyết hình thái kinh tế xã hội với việc nhận thức tính tất yếu của con đường lựa chọn xã hội chủ nghĩa vào Việt Nam" trình bày nội dung sau: hình thái kinh tế xã hội Mác- Lê nin, vận dụng học thuyết hình thái kinh tế xã hội vào sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hóa đất nước.

  doc29p galaxyhehe 23-06-2014 50 20   Download

 • Lý luận, hình thái kinh tế - xã hội là lý luận cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử do C. Mác xây dựng lên. Nó có vị trí quan trọng trong triết học Mác. Lý luận đó đã được thừa nhận Lý luận khoa học và là phương pháp luận cơ bản trong việc nghiên cứu lĩnh vực xã hội. Nhờ có lý luận hình thái kinh tế - xã hội, lần đầu tiên trong lịch sử loài người, Mác đã chỉ rõ nguồn gốc, động lực bên trong, nội tại của sự phát triển xã hội,...

  pdf24p konbetocroi 30-11-2012 47 13   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tiểu luận triết học: lý luận về hình thái kt', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p sunderland24 09-06-2011 331 154   Download

 • Những tiền đề và cơ sở xuất phát để xây dựng lý luận HT KT – XH. Những tiền đề tư tưởng: Trước Mác, CNDT thống trong trong lĩnh vực lịch sử...Đối lập với quan điểm của CNDT là cách tiếp cận của chủ nghĩa nhân bản là xuất phát từ chính con người, từ chính xã hội loài người...Những tư tưởng triết học tiến bộ về lịch sử, những thành tựu nghiên cứu về nền sản xuất và phương thức sản xuất TBCN....

  ppt0p tuoanh04 19-07-2011 146 64   Download

 • 1. LÝ LUẬN HÌNH THÁI KT-XH VÀ VAI TRÒ PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA NÓ 1.1 Những tiền đề xuất phát để xây dựng lý luận hình thái KT-XH - Các Mác đã xem XH là một thể thống nhất của những nhân tố VC và nhân tố YT tạo thành một hệ thống tự phát triển. Theo Mác xã hội dưới bất cứ hình thức nào cũng là sản phẩm của sự tác động lẫn nhau giữa người với người. - Quan điểm DV về XH đã lấy tồn tại XH để giải thích những hiện tượng về YT XH. -...

  pdf6p tuoanh04 19-07-2011 137 43   Download

 • Bài giảng Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 7 - Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng XHCN được biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được hình thái KT – XH cộng sản chủ nghĩa; những thuật ngữ then chốt về hình thái KT – XH cộng sản chủ nghĩa; tính tất yếu và nội dung của CM XHCN; nội dung chủ yếu ở các giai đoạn của hình thái KT – XH cộng sản chủ nghĩa, qua đó nhận thức được tính định hướng XHCN của ...

  ppt28p thuytrang_9 04-09-2015 94 22   Download

 • Thủy thạch động lực là bài toán phức tạp, đòi hỏi nhiều nguồn số liệu, trong đó có các tham số trầm tích, bài này phân tích biến động trầm tích lơ lửng, trầm tích đáy và diễn biến hình thái khu vực cửa sông Bến Hải và vùng ven bờ Cửa Tùng trên cơ sở số liệu 2 đợt khảo sát do khoa KT-TV-HDH thực hiện 8/2009 và 4/2010 và thu thập của Công ty Tư vấn GTVT (TEDI) năm 2000.

  pdf0p hoatuongvihong 15-11-2011 45 9   Download

 • "Bài giảng môn học Pháp luật và quản lý đô thị" do TS.KTS.

  pdf98p namdanquetoi 22-02-2010 623 328   Download

 • Tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam CNXH là gì? Tư tưởng về CNXH? Tư tưởng về CNXH xuất hiện khi nào? Ở đâu? a. Lý luận chủ nghĩa Mác- Lênin Mác- Ăngghen dự báo xã hội loài người trải qua 5 giai đoạn phát triển, với 5 hình thái KT- XH Lênin nhận định loài người sẽ đi lên CNXH (CNCS) b.

  ppt22p manutd1907 18-09-2012 256 71   Download

 • Được tạo ra trên nhiều lĩnh vực. Không tồn tại dưới hình thái vật chất. Đa dạng chủng loại & thứ hạng.Kế toán chi phí và tính giá thành hoạt động hướng dẫn DL.

  pdf21p hingngungcd11kta 17-10-2012 153 53   Download

 • LSKTQD nghiên cứu quan hệ sản xuất vì: A. Là tiêu thức để phân biệt sự khác nhau giữa các thời kỳ phát triển. B. Là tiêu thức để phân biệt sự khác nhau giữa các hình thái KT-XH. C. Vì QHSX phản ánh đặc trưng của một hình thái KT- XH. D. Cả A và C đúng.

  doc31p dragonet_lucky 22-06-2012 96 15   Download

 • Câu 8 : Quan Điểm Đánh Giá Tài Nguyên Thiên Nhiên Và Tổng Giá Trị KT, TNTN. a) Quan điểm đánh giá : _ Con người thường căn cứ vào nhu cầu của mình để định giá trị các loại tài nguyên thiên nhiên và đánh giá tài nguyên như thế nào sẽ có cách sử dụng tương ứng. Nếu nhu cầu con người chỉ bó hẹp trong phạm vi ăn ở … họ sẽ thấy giá trị cho lương thực của đất, của rừng… là cao nhất so với các giá trị khác của những loại tài nguyên này....

  pdf5p ctnhukieu6 30-04-2011 64 12   Download

 • Chương 2 Chủ nghĩa duy vật lịch sử, trong chương này trình bày nội dung về: Vai trò của sản xuất vật chất và quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng; tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội và tính độc lập tương đối của ý thức xã hội; hình thái KT-XH và quá trình tự nhiên của sự phát triển các hình thái KT-XH; vai trò của đấu tranh giai cấp và CMXH ...

  pdf23p nguyenhoangnguyen1212 23-04-2014 48 15   Download

 • 7. PIP/MARK: Hiển thị một kênh khác xen lẫn với kênh đang quan sát ở dạng thu nhỏ. Chức năng MARK IMAGE: bảo vệ những khung hình được chọn tránh bị ghi đè khi đầy ổ cứng 8. FRZ: Tạm dừng hình khi đang trong chế độ phát lại 9. SPEED/SEQ: Thay đổi tốc độ phát lại / Bật chức năng nhảy hình tuần tự trong chế độ quan sát trực tiếp 10. ZOOM: Phóng to hình lên 200% 11. PLAY/ENTER: Phát lại hình được ghi...

  doc7p tailieu0978951821 13-12-2012 33 2   Download

 • Tiếp nối nội dung ở phần 1, nội dung phần 2 trình bày tiếp về văn hóa và kiến trúc Nhật Bản, văn hóa và kiến trúc Đông Nam Á, văn hóa và kiến trúc Việt Nam. Phần tiếp theo bao gồm các bài viết để đọc thêm và các hình vẽ và ảnh chụp minh họa cho các nền kiến trúc nói trên. Đây là tài liệu học tập quan trọng cho học viên Cao học Kiến trúc và cho tất cả bạn đọc quan tâm đến văn hóa kiến trúc.

  pdf279p uocvongxua02 01-06-2015 208 128   Download

 • Hệ thống kiến thức tàng trữ trong SGK Địa lí 12 rất lớn. Hệ thống kiến thức này tồn tại song song với hệ thống kĩ năng địa lí có trong chương trình. Vì vậy nói đến hệ thống kiến thức địa lí bao giờ cũng nói đến hệ thống kĩ năng tương ứng.

  pdf166p carol123 29-07-2012 120 35   Download

 • Với vai trò là bộ môn chủ lực trong việc thực hiện các nhiệm vụ hướng nghiệp, lao động kỹ thuật trong nhà trường với các thành phần của nó như các môn kỹ thuật công nghiệp, kỹ thuật nông nghiệp, dịch vụ và phục vụ, lao động công ích sẽ tạo ra môi trường và điều kiện thuận lợi để mở rộng hiểu biết về thế giới nghề nghiệp cho học sinh, tham gia vào việc hình thành hệ thống kỹ năng, kỹ xảo kỹ thuật ban đầu, hình thành thái độ đúng đắn đối ...

  pdf23p sonyt707 29-09-2010 79 22   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản