» 

Hinh Thuc Chung Tu Ghi So

 • Sổ kế toán , liên hệ với sổ kế toán tổng hợp của hình thức chứng từ ghi sổ

  Sổ kế toán là những tờ sổ được thiết kế một cách khoa học và hợp lý, có mối liên hệ mật thiết với nhau được sử dụng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng các phương pháp kế toán, trên cơ sở số liệu từ các chứng từ kế toán.

  doc 9p quoctuan2009 15-01-2011 740 342

 • Bài thuyết trình: Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ

  Chứng từ ghi sổ là loại chứng từ dùng để tập hợp số liệu của chứng từ gốc theo từng loại giao dich/nghiệp vụ và ghi rõ nội dung vào sổ cho từng giao dịch/nghiệp vụ đó.

  ppt 20p nhuquynh252 05-03-2014 33 16

 • Nguyên lý kế toán - Sổ kế toán, liên hệ với dổ kế toán tổng hợp của hình thức chứng từ ghi sổ

  Sổ kế toán là những tờ sổ được thiết kế một cách khoa học và hợp lý, có mối liên hệ mật thiết với nhau được sử dụng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng các phương pháp kế toán, trên cơ sở số liệu từ các chứng từ kế toán. Sổ kế toán phải ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ; ngày, tháng năm lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật...

  doc 11p nguyenvantheht 28-11-2010 637 461

 • Hạch toán theo hình thức chứng từ ghi sổ

  1. Nguyên tắc,đặc trưng cơ bản Căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là "chứng từ ghi sổ". Quá trình ghi sổ kế toán tách rời 02 quá trình : + Ghi theo trình tự thời gian trên sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ. + Ghi theo nội dung kinh tế trên sổ cái. 2. Các loại sổ kế toán chủ yếu Chứng từ ghi sổ Sô đăng ký chứng từ ghi sổ Sổ cái - Các sổ, thẻ, kế toán chi tiết ( lưu ý: DN phát...

  pdf 2p nkt_bibo46 16-02-2012 184 42

 • Sổ sách kế toán theo Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ

  1/ Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ: Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ: Căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là “Chứng từ ghi sổ”. Việc ghi sổ kế toán tổng hợp bao gồm: + Ghi theo trình tự thời gian trên Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ. + Ghi theo nội dung kinh tế trên Sổ Cái. Chứng từ ghi sổ do kế toán lập trên cơ sở từng...

  pdf 2p nkt_bibo46 17-02-2012 177 65

 • Tình hình hạch tóan và quản lý tài sản cố định tại Cty cơ khí Đà Nẵng - 7

  I. Hoàn thiện về sổ sách chứng từ kế toán: Tại Công ty một nhu cầu đang được đặt ra là áp dụng máy vi tính vào công tác kế toán. Mà hình thức sổ sách kế toán Công ty đang áp dụng là hình thức "Chứng từ ghi sổ ", hình thức này phù hợp quy mô sản xuất và trình độ nhân viên kế toán tại Công ty. Mặc dù vậy, nếu áp dụng máy vi tính thì phải thuê chuyên gia về nghiên cứu thực tế,...

  pdf 9p ttcao1 28-07-2011 60 24

 • Bài giảng Nhật ký–chứng từ

  Cùng nắm kiến thức trong bài giảng Nhật ký–chứng từ thông qua việc tìm hiểu các nội dung trình bày sau: đặc trưng & các loại sổ của hình thức nhật ký–chứng từ, trình tự ghi sổ, ví dụ-nhận xét.

  ppt 22p doahongkhonggai12 04-08-2014 80 5

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 7: Sổ kế toán và hình thức kế toán

  Nội dung chương 7 Sổ kế toán và hình thức kế toán thuộc bài giảng Nguyên lý kế toán trình bày về khái niệm sổ sách kế toán, ý nghĩa sổ kế toán, hình thức sổ kế toán, cách ghi sổ kế toán; hình thức kế toán, nhật kí chung, nhật kí sổ cái, nhật kí chứng từ, ghi sổ chứng từ, kế toán trên máy vi tính.

  pdf 40p wide_12 29-07-2014 4 1

 • NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN NHẬT KÝ – CHỨNG TỪ

  Hình thức kế toán là việc tổ chức hệ thống sổ kế toán áp dụng trong đơn vị nhằm thực hiện việc phân loại, xử lý và hệ thống hóa thông tin thu nhập từ các chứng từ kế toán để phản ánh số hiện có và tình hình biến động của từng đối tượng kế toán phục vụ cho việc lập các báo cáo kế toán theo yêu cầu quản lý.

  ppt 17p vanthanhtran 09-06-2011 655 224

 • Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động tại Cty hữu nghị - 4

  + Kế toán thành phẩm - Tiêu thụ và công nợ bán hàng: Có nhiệm vụ ghi chép, phản ánh giá thành sản phẩm, tình hình tiêu thụ và tổng hợp số liệu về các khoản nợ phải thu phát sinh trong quá trình bán hàng trong kỳ. 3.Hình thức sổ sách kế toán áp dụng tại công ty: Hiện nay công ty đang áp dụng hình thức “Chứng từ ghi sổ”, tuy nhiên để phù hợp với yêu cầu qủan lý, công ty không áp...

  pdf 10p lavie6 26-07-2011 55 29

 • Hoàn thiện bán hàng nội địa ở Cty Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Hà Nội - 4

  Căn cứ để ghi vào sổ nhật ký sổ cái là các chứng từ gốc hoặc bảng tổng hợp chứng từ gốc. Hình thức nhật ký sổ cái có ưu điểm là đơn giản, dễ ghi chép và không đòi hỏi trình độ chuyên môn cao nhưng chỉ thích hợp đối với các doanh nghiệp nhỏ, ít tài khoản kế toán. Hình thức chứng từ ghi sổ Đặc trưng cơ bản của hình thức sổ kế toán này là: căn cứ trực tiếp để ghi...

  pdf 10p lavie8 30-07-2011 37 8

 • Bài giảng Kế toán thủ công - Nguyễn Thiên Tú

  Bài giảng Kế toán thủ công giúp người học nắm được các kiến thức về chế độ sổ kế toán; hình thức kế toán nhật ký chung; hình thức kế toán nhật ký - sổ cái; hình thức kế toán chứng từ ghi sổ, hình thức nhật ký chứng từ, hình thức kế toán trên máy tính; thực hành ghi sổ kế toán và lập BCTC;...Chúc bạn học tốt.

  pdf 89p daihocquocgia32 22-07-2014 8 3

 • Báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty TNHH TM & Quảng Cáo Xuân Duy- Bình Định

  Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đối với công cuộc đổi mới, nên kinh tế nước ta đã có những chuyển biến khá vững chắc, từ đó mở ra nhiều cơ hội song cũng không ít thách thức cho các doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới, hoàn thiện công cụ quản lý kinh tế, đặc biệt là công tác kế toán tài chính.

  doc 73p dinhvietdung 18-10-2010 3755 1774

 • Chương 7-Sổ kế toán và các hình thức kế toán

  Sổ kế toán là các tờ sổ theo một mẫu nhất định dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng phương pháp của kế toán trên cơ sở dữ liệu của chứng từ gốc. Theo Luật kế toán: Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh có liên quan đến đơn vị kế toán. Theo Nguyễn Thị Đông (2003), về lý thuyết cũng như...

  doc 22p andy_tran_050791 16-11-2010 2393 1253

 • CHƯƠNG VIII SỔ KẾ TOÁN VÀ CÁC HÌNH THỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

  Sổ kế toán: Chứng từ chỉ phản ánh thông tin rời rạc của từng hoạt động kinh tế riêng biệt, chưa có tác dụng đối với công tác quản lý tổng hợp. Cần tập hợp hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên chứng từ vào sổ kế toán để thấy rõ tình hình, kết quả hoạt động, tình hình sử dụng vốn. Như vậy, sổ chính là phương tiện vật chất để thực hiện công tác kế...

  pdf 8p kimtuyen 24-12-2009 2124 1001

 • Sổ kế toán và hình thức kế toán

  Những quyển sổ hoặc tờ sổ được xây dựng theo mẫu, có liên hệ chặt chẽ với nhau dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên cơ sở số liệu của chứng từ kế toán Sổ kế toán là biểu hiện vật chất cụ thể của phương pháp tài khoản Ghi chép trên sổ kế toán là sự thể hiện nguyên lý của phương pháp ghi sổ kép

  pdf 20p newbievnx 17-03-2011 450 295

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán - Lê Hải Hà

  Thị trường chứng khoán là nơi diễn ra các hoạt động giao dịch mua bán các loại chứng khoán.Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện bằng hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Chứng khoán bao gồm các loại: cổ phiếu, trái phiếu,...

  ppt 73p vuthianh 19-04-2011 492 249

 • CHƯƠNG VI: SỔ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ

  Khái niệm, ý nghĩa, nội dung và yêu cầu đối với sổ kế toán: 1.1.Khái niệm: là những tờ sổ được thiết kế theo những mẫu nhất định theo yêu cầu của phương pháp tài khoản và ghi kép, yêu cầu về thông tin trong từng nghiệp vụ cụ thể để ghi chép tổng hợp và hệ thống hoá số liệu từ chứng từ nhằm cung cấp những thông tin tổng hợp theo những mặt nhất định và làm cơ sở để...

  pdf 21p newbievnx 17-03-2011 366 145

 • CHƯƠNG 7: SỔ SÁCH VÀ CÁC HÌNH THỨC KẾ TOÁN

  7.1. Sổ sách kế toán 7.1.1. Khái niệm Sổ kế toán là những tờ sổ được tổ chức theo mẫu nhất định, có liên hệ chặt chẽ với nhau để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế theo đúng phương pháp kế toán trên cơ sở số liệu của chứng từ kế toán nhằm thỏa mãn yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ cho công tác quản lý và lập các Báo cáo tài chính. Như vậy sổ kế toán là vật mang tin, là...

  doc 28p tranvuhoa 27-03-2013 278 81

 • Giáo trình lý thuyết kế toán - CHƯƠNG VI: SỔ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN

  SỔ KẾ TOÁN: 1.Khái niệm, ý nghĩa, nội dung và yêu cầu đối với sổ kế toán: 1.1.Khái niệm: là những tờ sổ được thiết kế theo những mẫu nhất định theo yêu cầu của phương pháp tài khoản và ghi kép, yêu cầu về thông tin trong từng nghiệp vụ cụ thể để ghi chép tổng hợp và hệ thống hoá số liệu từ chứng từ nhằm cung cấp những thông tin tổng hợp theo những mặt nhất định và...

  pdf 21p meoconlylom 04-07-2011 164 72

 • + Xem thêm 152 Hinh Thuc Chung Tu Ghi So khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản