Hình thức sở hữu

Xem 1-20 trên 1509 kết quả Hình thức sở hữu
 • Sự chuyển một hình thức sở hữu kinh doanh hiện hữu sang một hình thức khác.  Có thể làm thay đổi chủ sở hữu, cơ cấu tổ chức hoặc quy mô kinh,Những năm gần đây, ưu thế của công ty cổ phần ngày càng được thể hiện rõ nét cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán nước ta. Trong số các công ty cổ phần mới ra đời có một số lượng lớn các công ty cổ phần hình thành trên cơ sở chuyển đổi từ các loại hình doanh nghiệp khác mà...

  ppt19p can_loc 29-07-2012 80 24   Download

 • Bài viết "Các hình thức sở hữu đất đai truyền thống của người Chăm ở thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận" trình bày về 4 loại sở hữu đất đai như: Sở hữu đất đai của cộng đồng làng xã, sở hữu đất đai của đền tháp, sở hữu đất đai của dòng họ, sở hữu đất đai của các gia đình mẫu hệ,...

  pdf7p thuyhuynh02 02-03-2016 11 2   Download

 • Các loại hình tổ chức kinh doanh được phát triển trên cơ sở sự phát triển đa dạng các hình thức sở hữu và các thành phần kinh tế. Đó là cách thức huy động và phân bổ các nguồn lực trong và ngoài nước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p chuotchuot09 08-12-2015 13 1   Download

 • Nhà n c lúc này còn thông qua lu t pháp ướ ậ bảo vệ và pháp triển chế độ tư hữu ruộng đất. Nhưng phải nói rằng hình thức sở hữu tư nhân cơ bản nhất, đặc trưng cho chế độ phong kiến đó là hình thức sở hữu địa chủ. Hình thức sở hữu địa chủ tồn tại lâu dài trong chế độ phong kiến so với các hình thức sở hữu tư nhân khác.

  doc3p 3800250003121 28-04-2010 352 63   Download

 • Trong thực tế, tất cả những sản phẩm được phân phối và mua bán đều hàm chứa bên trong một hoặc nhiều hình thức sở hữu trí tuệ. Dù là bản quyền, thương hiệu, bằng phát minh sáng chế, bí mật thương mại hay quyền sở hữu trí tuệ dưới hình khác, chúng đều là đối tượng của các quy định bảo vệ đôi khi phức tạp và khắc nghiệt.

  pdf4p haidang 11-06-2009 198 56   Download

 • Thực tế cho thấy một nền kinh tế nhiều thành phần phải bao gồm nhiều hình thức sở hữu chứ không đơn thuần là hai hình thức sở hữu trong giai đoạn xưa kia. Vì vậy nghiên cứu “Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của lực lượng sản xuất và sự đa dạng hoá các loại hình sở hữu ở Việt Nam “ có vai trò quan trọng mang tính cấp thiết cao vì thời đại ngày nay chính là sự phát triển của nền kinh tế thị trường hàng hoá nhiều thành phần.

  doc24p vantinuelk09504 16-06-2010 137 45   Download

 • Xử lí kế toán trong quá trình chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp Những năm gần đây, ưu thế của công ty cổ phần ngày càng được thể hiện rõ nét cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán nước ta. Trong số các công ty cổ phần mới ra đời có một số lượng lớn các công ty cổ phần hình thành trên cơ sở chuyển đổi từ các loại hình DN khác mà chủ yếu là loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn.

  pdf4p thanh_trieu 29-12-2009 139 43   Download

 • Báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính tới thời điểm chấm dứt hoạt động kinh doanh chấm dứt hợp đồng chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp tổ chức lại doanh nghiệp. 1 hoặc 1 số phụ lục kềm theo tờ khai ban hành kèm theo thông tư này, tùy theo thực tế phát sinh của người nộp thuế.

  pdf67p trongminh123 20-10-2012 76 36   Download

 • Mỗi phương thức sản xuất có một hình thức sở hữu tư liệu sản xuất đặc thù. Vì thế, sở hữu tư liệu sản xuất luôn là một vấn đề trong những vấn đề cơ bản và sâu xa của mọi cuộc cách mạng. Và từ Đại hội lần thứ VI, Đảng ta đã có tư duy mới về sở hữu.

  doc2p bongtuyet_tb 17-05-2011 121 32   Download

 • Cùng với quá trình sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước có tính phổ biến và sự phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, nhiều hình thức sở hữu.

  pdf23p notonline1122 20-02-2013 61 22   Download

 • 1. A. CÁC HÌNH THỨC SỞ HỮU 1. I. Sở hữu nhà nước 2. 1. Khái niệm SHNN là S của nhân dân đối với với các TLSX quan trọng nhất của đất nước và những TS mà PL quy định thuộc SH toàn dân. Các căn cứ để xác lập quyền SHNN. + Dựa vào các căn cứ chung (áp dụng cho mọi chủ SH): . Thông qua việc thừa kế, tặng cho; . Xác lập quyền SH đối với vật vô chủ, vật không xác định được ai là chủ SH, vật bị chôn giấu, chìm đắm. + Dựa vào...

  pdf13p hoathietmoclan 17-09-2011 53 19   Download

 • Trong quá trình sinh tồn và phát triển hàng ngàn năm của mình, con người đã xây dựng và phát triển nên một xã hội trải qua nhiều phương thức sản xuất mà đặc trưng nhất của nó là chế độ sở hữu. Cho đến nay, con người quan hệ với nhiều hình thức sở hữu :sở hữu toàn dân, sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể, sở hữu cá thể, sở hữu tư bản tư nhân và các hình thức sở hữu hỗn hợp. Trong đó, sở hữu nhà nước được coi là một trong ba loại...

  pdf12p notonline1122 21-02-2013 41 15   Download

 • NGUYỄN THỊ HUYỀN – Sự phát triển quan niệm của Đảng Cộng sản Việt Nam về các hình thức sở hữu và nền kinh tế nhiều thành phần. - The Development of the Conception of the Communist Party of Vietnam on Types of Ownership and Multi-sector Economy

  pdf6p bengoan258 11-12-2011 57 13   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'phát triển lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất làm đa dạng hóa hình thức sở hữu và thực tế ở việt nam', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p cnkbmt2 16-10-2011 37 10   Download

 • Nội dung chương 8 gồm có: Hoạt động và quyền sở hữu trong các khu vực kinh doanh, các hình thức tổ chức kinh doanh do pháp luật qui định, những thuận lợi và nhược điểm của mỗi hình thức sở hữu, các hình thức tổ chức kinh doanh khác. Mời các bạn tham khảo!

  ppt19p trentroicosao 14-03-2014 55 10   Download

 • Thực tiễn áp dụng hình thức sở hữu toàn dân (sở hữu nhà nước) Vấn đề áp dụng hình thức sở hữu toàn dân (sở hữu nhà nước) có biểu hiện rất phong phú tuy nhiên dưới đây chúng tôi chủ yếu đề cập việc Nhà nước quản lý ngân sách, quản lý vốn trong các doanh nghiệp nhà nước, việc quản lý đất đai, tài nguyên,… DNNN trong cơ chế kinh tế tập trung.

  pdf8p thiuyen3 16-08-2011 36 9   Download

 • Thái độ của Nhà nước đối với hình thức sở hữu nhà nước Trước bối cảnh nền kinh tế thị trường, xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, vấn đề giữ vững định hướng XHCN đặt ra nhiều thử thách. Trong “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH” có nêu: “Có một nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu”.

  pdf19p thiuyen3 16-08-2011 35 9   Download

 • Trong quá trình sinh tồn và phát triển hàng ngàn năm của mình, con người đã xây dựng và phát triển nên một xã hội trải qua nhiều phương thức sản xuất mà đặc trưng nhất của nó là chế độ sở hữu. Cho đến nay, con người quan hệ với nhiều hình thức sở hữu :sở hữu toàn dân, sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể, sở hữu cá thể, sở hữu tư bản tư nhân và các hình thức sở hữu hỗn hợp. Trong đó, sở hữu nhà nước được coi là một trong ba loại...

  pdf13p window1234 12-12-2012 21 9   Download

 • Thái độ của Nhà nước đối với hình thức sở hữu tư nhân Sở hữu cá nhân với tư cách là một hình thức sở hữu đã từng tồn tại trong thời kỳ kinh tế kế hoạch hoá tập trung trước đây đã không được nhắc lại trong BLDS và điều đó đồng nghĩa với việc có lẽ nó đã không được thừa nhận về mặt pháp lý.

  pdf15p thiuyen3 16-08-2011 31 8   Download

 • Thực tiễn áp dụng hình thức sở hữu tập thể Ở Việt Nam, sở hữu tập thể được hình thành và phát triển phổ biến trong lĩnh vực nông nghiệp và thủ công nghiệp. Chế độ sở hữu mới đã phát huy được vai trò tích cực trong quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp, và tiểu thủ công nghiệp cải tạo nông thôn và đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và thợ thủ công. Mặt khác, chế độ đó cũng phát huy vai trò vô cùng to lớn trong sự nghiệp xây dựng chủ...

  pdf9p thiuyen3 16-08-2011 50 8   Download

Đồng bộ tài khoản