Hồ sơ lập di chúc

Xem 1-20 trên 62 kết quả Hồ sơ lập di chúc
 • Biểu mẫu thực hiện di chúc mẫu số 57/DC

  doc2p trannhu 14-07-2009 5144 274   Download

 • Biểu mẫu thực hiện di chúc mẫu số 27/DC

  doc3p trannhu 14-07-2009 1697 116   Download

 • Chính sách là phương thức hành động được một chủ thể hay tổ chức nhất định khẳng định và tổ chức thực hiện nhằm giải quyết những vấn đề lặp đi lặp lại. Chính sách giúp các nhà quản lý xác định những chỉ dẫn chung cho quá trình ra quyết định. Giúp họ thấy được phạm vi hay giới hạn cho phép của các quyết định, nhắc nhở các nhà quản lý những quyết định nào là có...

  pdf33p blue_dreams567 09-07-2009 2549 697   Download

 • Giáo trình Công tác văn thư nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về công tác văn thư như: khái niệm về công tác văn thư, văn bản đi, văn bản đến, văn bản nội bộ, văn bản mật, lập hồ sơ...từ đó người học hiểu về công tác văn thư trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan thương mại.

  pdf203p lumia_12 28-05-2013 147 57   Download

 • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ______________ DI CHÚC 1 Hôm nay, ngày......tháng.......năm....... (Ngày … tháng … năm …), vào lúc.... giờ .....phút, tại Phòng Công chứng số ....….thành phố Hồ Chí Minh ; Chúng tôi ký tên dưới đây là : • Ông : ....................................................................... Ngày, tháng, năm sinh : ....................................................................... Chứng minh nhân dân số : .................. do : .............................

  pdf3p giangtanthon 22-02-2010 106 37   Download

 • 1. I. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển pháp luật thừa kế của Việt Nam 2. II. Các nguyên tắc của quyền thừa kế 3. 1. Pháp luật bảo hộ quyền thừa kế tài sản của cá nhân  Quyền hiến định và được cụ thể hóa trong BLDS 2005 (điều 631). Nội dung nguyên tắc: PL bảo đảm chuyển quyền định đoạt của cá nhân đối với tài sản sau khi cá nhân đó chết thông qua việc lập di chúc, nếu không lập di chúc để định đoạt tài sản của mình thì việc thừa kế...

  pdf3p hoathietmoclan 17-09-2011 96 32   Download

 • MÉu CC sè: 04 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ______________ TỜ HỦY BỎ DI CHÚC 1 Hôm nay, ngày........tháng.........năm........... (Ngày … tháng … năm …..), vào lúc.......giờ......phút, tại Phòng Công chứng số .............thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi ký tên dưới đây là: • Ông Ngày, tháng, năm sinh : ................................................................................ : ................................................................................

  pdf2p phucnguuson 16-03-2010 76 11   Download

 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 836/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM ÔNG HỒ ANH TUẤN, GIỮ CHỨC THỨ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf2p gachienbo 18-07-2010 40 2   Download

 • Trình tự thực hiện: Đối tượng lập bản khai kèm theo bản sao giấy chứng minh thư nhân dân (nếu có) hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường. Ủy ban nhân dân xã (phường): - Chỉ đạo các Thôn, bản xét duyệt hồ sơ; đề nghị Hội Cựu chiến binh xem xét, xác nhận; - Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự xã tiếp nhận hồ sơ đối tượng, tổ chức Hội đồng chính sách xã xét duyệt; - Tổng hợp danh sách đủ điều kiện, báo cáo Ban Chỉ huy quân sự huyện. Ban Chỉ huy quân...

  pdf6p meobunngu 15-01-2011 48 2   Download

 • Xuất phát từ nhu cầu cần xả stress ngày càng cao, một số người nhạy bén ở nhiều nước trên thế giới đã dùng stress để kinh doanh dưới nhiều hình thức khác nhau như: tổ chức di du lịch, tư vấn tâm lý…các phương pháp trên rất khả thi. Nhưng nay có một dịch vụ rất khả thi nhưng tại Viêt Nam chưa có mấy người biết đó là “ Dịch vụ tha hồ đập phá “ cho nên ngành này rất có tiềm năng....

  doc20p taythi_thoidai 09-11-2010 281 160   Download

 • Là người sáng lập, giáo dục và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng cả về tư tưởng, lý luận, chính trị và tổ chức, cán bộ. Sở dĩ Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang thực hiện thành công sứ mệnh lịch sử vẻ vang đó vì Đảng luôn luôn được xây dựng, tự đổi mới và tự chỉnh đốn theo tư tưởng Hồ Chí Minh, để Đảng thật sự là một Đảng cách mạng chân chính như mong muốn của Người....

  doc4p thanhhoandesign 20-05-2011 279 112   Download

 • ADN tồn tại chủ yếu trong nhân tế bào, cũng có mặt ở ti thể, lạp thể. ADN là một loại axit hữu cơ có chứa các nguyên tố chủ yếu C, H, O, N và P (hàm lượng P có từ 8 đến 10%) - ADN la` đại phân tử, có khối lượng phân tử lớn, chiều dài có thể đạt tới hàng trăm micromet, khối lượng phân tử có từ 4 đến 8 triệu, một số có thể đạt tới 16 triệu đơn vị cacbon. - ADN cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, mỗi đơn phân là một loại...

  doc13p ntt59914021 18-06-2012 250 77   Download

 • AGTA được hoàn thành vào năm 20008 với mục đích cơ bản là tăng cường khả năng cạnh tranh của ASEAN như một cơ sở quốc tế...Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (tiếng Anh: Association of Southeast Asian Nations, viết tắt là ASEAN) là một liên minh chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

  ppt30p trumps 20-04-2011 102 24   Download

 • Trình tự thực hiện: - Các Tổ chức nước ngoài có lắp đặt tuyến cáp biển đi qua vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam - Doanh nghiệp hạ tầng mạng thành lập theo pháp luật Việt Nam. - Doanh nghiệp đến Bộ Thông tin và Truyền thông nộp hồ sơ. - Vụ Viễn thông – Bộ Thông tin và Truyền thông nhận và thẩm tra.

  doc3p anhtuan 26-08-2009 76 13   Download

 • Lĩnh vực thống kê: Khám, chữa bệnh Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Y tế Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức

  pdf6p nuockhoangthiennhien 22-01-2011 109 9   Download

 • Mai đi làm cho phòng hành chính của một doanh nghiệp nước ngoài đã được hai năm. Lúc đầu, mới bước chân vào nghề, cô cũng nghĩ rằng công việc của mình sẽ chẳng lấy gì làm thú vị, sẽ chỉ có 8 tiếng ngồi phòng giấy mỗi ngày với những hoạt động lặp đi lặp lại quanh đống sổ sách, hồ sơ. Thế nhưng ngay tuần làm việc đầu tiên, Mai đã phải nghĩ khác.

  pdf3p bibocumi23 26-12-2012 47 8   Download

 • Bài giảng Các bước thiết kế và triển khai hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo giới thiệu tới các bạn những bước như xác định nhu cầu tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo; đặt tên cho hoạt động; xác định mục tiêu của hoạt động; xác định nội dung và phương pháp, phương tiện, hình thức của hoạt động; lập kế hoạch; thiết kế chi tiết hoạt động trên bản giấy; kiểm tra, điều chỉnh và hoàn thiện chương trình hoạt động; lưu trữ k...

  ppt10p cocacola_08 20-11-2015 257 75   Download

 • SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ.... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ........... /CC TP. Hồ Chí Minh, ngày..... tháng...... năm........ GIẤY NHẬN GIỮ DI CHÚC1 Theo đơn yêu cầu của Ông/Bà ..............................................., Sinh ngày…. tháng…. năm......... Chứng minh nhân dân số:.............do…….…………. cấp ngày...........tháng………..năm………. lập ngày..........tháng…….….năm………… Hôm nay, vào lúc.......

  pdf2p duongchauphu 02-03-2010 71 7   Download

 • ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------Số: 38/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC (MẪU) CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM KHÔNG TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf18p gachienbo 18-07-2010 64 7   Download

 • - Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: + Doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng diện tích kho, bãi ngay tại địa điểm xây dựng của kho ngoại quan đã được Tổng cục Hải quan quyết định thành lập, hoặc có nhu cầu di chuyển kho ngoại quan từ địa điểm đã được Tổng cục Hải quan quyết định thành lập đến địa điểm mới nhưng vẫn nằm trong một khu vực được phép thành lập kho ngoại quan thì lập hồ sơ gửi Cục Hải quan tỉnh, thành phố đang quản lý kh...

  pdf3p abcdef_36 07-10-2011 49 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản