Hỗ trợ đấu thầu xây dựng

Xem 1-20 trên 24 kết quả Hỗ trợ đấu thầu xây dựng
 • Cũng như bất kì một sản phẩm công nghệ cao nào khác, mỗi phần mềm đều được đặt ra những yêu cầu rất cao về tính khoa học, hệ thống, chính xác và tính ứng dụng trong thực tế. Thiết kế là cái lõi của kỹ thuật kỹ nghệ phần mềm. Trong khi thiết kế người ta sẽ phát triển, xét duyệt và làm tư liệu cho việc làm mịn dần các chi tiết thủ tục, cấu trúc chương trình, cấu trúc dữ liệu.

  doc19p hu0nghuong 10-12-2010 391 155   Download

 • Nó được tiếp cận dưới 3 góc độ: dưới góc độ quản lý nhà nước đó là công cụ quản lý vĩ mô giúp nhà nước bảo toàn ngân sách và minh bạch trong các vấn đề về xây dựng. Dưới góc độ nhà đầu tư nó là công cụ giúp các chủ đầu tư chọn lựa được các công trình xây dựng chất lượng tốt nhất với giá hợp lý nhất làm sao để sử dụng đồng vốn có hiệu quả. Dưới góc độ là nhà thầu nó là phương thức tìm kiếm cơ hội kinh doanh và...

  pdf2p bibocumi13 03-11-2012 59 21   Download

 • Đồ án Kinh tế xây dựng hướng đến trình bày các vấn đề cơ bản về vai trò, mục đích của đấu thầu xây dựng; vai trò của giá dự thầu trong hồ sơ dự thầu xây dựng; giới thiệu nhiệm vụ đồ án được giao;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  doc113p luankhoahoc 05-03-2016 80 40   Download

 • Mẫu hồ sơ mời thầu này được áp dụng cho gói thầu xây lắp của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước và quốc tế. Trường hợp thực hiện theo các hình thức lựa chọn nhà thầu khác, chủ đầu tư có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Mẫu này để áp dụng cho phù hợp.

  pdf91p concanhcam 12-05-2010 585 285   Download

 • Bài giảng Pháp luật về đấu thầu sử dụng vốn Nhà nước cung cấp cho các bạn những kiến thức tổng quan về đấu thầu; phương pháp đấu thầu; hợp đồng; kế hoạch đấu thầu; sơ tuyển nhà thầu; đấu thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp'... Mời các bạn tham khảo.

  pdf49p 123968574 27-06-2012 178 26   Download

 • Quyết định 52/2013/QĐ.UBND mức hỗ trợ đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cơ sở vật chất Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2015.

  pdf11p thuthum 16-04-2014 37 1   Download

 • Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển này được áp dụng cho gói thầu xây lắp theo quy định tại Chương III Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008 khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước và quốc tế. Đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, nếu được tài trợ chấp thuận thì áp dụng theo Mẫu này hoặc có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung theo yêu cầu của nhà tài trợ.

  pdf28p concanhcam 12-05-2010 202 63   Download

 • Quyết định 3156/QĐ-UBND năm 2013 tạm ứng kinh phí ngân sách tỉnh cho Ban Quản lý Khu kinh tế để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án khu phi thuế quan thuộc dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án trong khu kinh tế Nhơn Hội tỉnh Bình Định.

  pdf2p tienaganhgiaotieps234 26-04-2014 14 1   Download

 • Quyết định 21/2013/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2020.

  pdf6p nguyenhoangnguyen1212 21-04-2014 33 0   Download

 • Quyết định 51/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Long An kèm theo Quyết định 07/2010/QĐ-UBND.

  pdf7p nguyenhoangnguyen1212 21-04-2014 28 0   Download

 • Quyết định 27/2013/QĐ-UBND sửa đổi khoản 6, Điều 10 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên kèm theo Quyết định 10/2013/QĐ-UBND.

  pdf2p nguyenhoangnguyen1212 21-04-2014 22 0   Download

 • Quyết định 3149/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ do giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn từ Km 1212+400 - Km 1243 tỉnh Bình Định (Đợt 1 - thị xã An Nhơn).

  pdf3p tienaganhgiaotieps234 26-04-2014 15 0   Download

 • Quyết định 202/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về lựa chọn hình thức thầu đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc Đề án kiên cố hoá trường học, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012

  pdf2p danguyen 19-08-2009 89 6   Download

 • BỘ XÂY DỰNG ------Số: 1034/QĐ-BXD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XỬ LÝ VƯỚNG MẮC GÓI THẦU EPC 2+3 CŨ, EPC 7 VÀ CHI PHÍ HỖ TRỢ NHÀ THẦU DO HUY ĐỘNG NHÂN LỰC ĐỘT BIẾN ĐỂ ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CỦA DỰ ÁN NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu...

  pdf2p chongxinhyeu 20-12-2010 48 5   Download

 • Trình tự thực hiện: - Nộp hồ sơ xin cấp phép thầu tại Bộ Xây dựng số 37 Lê Đại Hành Hà Nội. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Xây dựng xem xét cấp phép theo quy định. - Nhà thầu nộp lệ phí khi nhận giấy phép thầu.

  doc3p phihung 21-08-2009 65 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU PHẦN VỐN ĐỐI ỨNG NĂM 2011 CHO DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT “HỆ THỐNG KÊNH TƯỚI BẮC SÔNG CHU - NAM SÔNG MÔ BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf5p thanlannho 01-06-2011 34 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU HẠNG MỤC MUA XE Ô TÔ PHỤC VỤ QUẢN LÝ CÁC TIỂU DỰ ÁN DẦU TIẾNG, ĐÁ BÀN, PHÚ NINH, KẺ GỖ, YÊN LẬP, CẦU SƠN – CẤM SƠN THUỘC DỰ ÁN HỖ TRỢ THỦY LỢI VIỆT NAM (WB3) BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf5p thanlannho 01-06-2011 49 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU CÁC GÓI THẦU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐẬP DÂNG CẦU SƠN THUỘC TIỂU DỰ ÁN HIỆN ĐẠI HÓA HỆ THỐNG THỦY LỢI CẦU SƠN – CẤM SƠN – DỰ ÁN HỖ TRỢ THỦY LỢI VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf4p thanlannho 01-06-2011 35 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI VÀ KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU - TIỂU DỰ ÁN HIỆN ĐẠI HÓA HỆ THỐNG THỦY LỢI KẺ GỖ THUỘC DỰ ÁN HỖ TRỢ THỦY LỢI VIỆT NAM - VWRAP BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN năm 2009 của

  pdf5p duanon 20-12-2011 38 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT ĐỂ CHUẨN BỊ DỰ ÁN “HIỆN ĐẠI HÓA QUẢN LÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM” TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

  pdf5p chuon-chuon 18-01-2012 56 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản