Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng

Xem 1-20 trên 62 kết quả Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng
 • NGHỊ QUYẾT VỀ CHÍNH SÁCH TẠO QUỸ ĐẤT Ở VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG KHÓA II, KỲ HỌP THỨ 5

  pdf2p hoamai_do 01-02-2013 23 2   Download

 • NGHỊ QUYẾT Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 05/1999/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa V về thành lập quỹ hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị tỉnh Quảng Nam. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 10 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

  pdf2p poqueen 13-05-2013 36 1   Download

 • Bước sang thiên niên kỷ thứ 3 của loài người, cùng với sự phát triển vượt bậc về khoa học kỹ thuật và những thành tựu rực rỡ về kinh tế -văn hoá-giáo dục, thì vẫn còn có tới 2/3 dân số thế giới sống trong cảnh nghèo đói, thiếu nước sạch, thiếu sự chăm sóc y tế, giáo dục, thiếu những điều kiện sinh hoạt tối thiểu.

  pdf99p trungtri 27-07-2009 779 297   Download

 • Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam đang bước vào thời kỳ phát triển kinh tế với tốc độ cao. Điều kiện không thể thiếu để phục vụ cho phát triển kinh tế là nhu cầu về vốn nhưng nguồn vốn trong nước lại không đủ đáp ứng được nhu cầu trong giai đoạn này. Do đó một nhiệm vụ quan trọng được đặt ra là phải thu hút được một cách hiệu quả các nguồn vốn từ bên ngoài.

  pdf89p trungtri 27-07-2009 216 89   Download

 • Vốn đầu tư nước ngoài trong đó nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA đã đóng góp vai trò quan trọng trong tiến trình tăng trưởng và hội nhập kinh tế của Việt Nam. Phát triển cơ sở hạ tầng GTVT, một trong những lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu được đầu tư bằng nguồn ODA đã có những bước phát triển vượt bậc, góp phần đáng kể vào sự phát triển nền kinh tế quốc dân.

  pdf24p biodoc 17-06-2011 146 62   Download

 • là không thể hỗ trợ kỹ thuật khu vực (RETA) đến địa chỉ đầy đủ các vấn đề về chủ đề đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông vận tải và năng lượng và tác động của giảm nghèo. Nó tập trung vào người dùng cuối và dịch vụ vận tải, năng lượng, và về các tác động phân biệt đối với người nghèo khỏi những tác động trên nonpoor.

  pdf20p hoathietmoclan 03-10-2011 40 4   Download

 • Tài liệu nghiên cứu được thực hiện cho hỗ trợ kỹ thuật khu vực (RETA) nhằm đánh giá tình trạng của kiến thức hiện nay về mối liên kết giao thông vận tải và năng lượng để giảm nghèo.

  pdf38p hoathietmoclan 03-10-2011 25 4   Download

 • Thành phố Hồ Chí Minh đã phát triển thành trung tâm thương mại chính của Việt Nam và là một động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của cả khu vực và quốc gia. Nhưng thay đổi kinh tế và nhân khẩu học nhanh chống đã tạo ra áp lực to lớn lên các dịch vụ công và cơ sở hạ tầng hiện tại. Tìm ra các cách thức đê tài trợ cho đầu tư vào cơ sở hạ tầng và các dịch vụ cơ bản một cách bền vững và công bằng là một thách thức to...

  pdf84p manutd1907 09-04-2013 19 4   Download

 • Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-UBDT-NNPTNT-KHĐT-TC-XD hướng dẫn Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất cho xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, thôn, bản đặc biệt khó khăn do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng ban hành.

  doc12p kevinle124 29-05-2014 33 1   Download

 • Căn cứ Bản thoả thuận ký giữa Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thuỵ Sĩ (SDC) và UBND tỉnh Hoà Bình ngày 11/12/2007 về việc đóng góp hỗ trợ cho “Chương trình cải thiện cung cấp dịch vụ công trong nông nghiệp và phát triển nông thôn (PS-ARD)”

  pdf45p xuantruong 12-06-2009 290 40   Download

 • Đối với khu vực II: Tuy có nhiều tiềm năng phát triển nhưng trước mắt còn nhiều khó khăn, hạn chế. Vì vậy, đòi hỏi phải có sự hỗ trợ tích cực của Nhà nước, kết hợp với các nguồn lực từ cộng đồng để xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội. Huy động các nguồn vốn trong dân và vốn tín dụng Nhà nước cho vay với lãi suất ưu đãi, giúp đồng bào khai thác lợi thế của địa phương, mở rộng diện tích trồng cây công nghiệp, cây ăn quả,...

  pdf12p ttcao5 11-08-2011 49 7   Download

 • Mẫu số 03/BC-KH UBND huyện, TX, TP:………………. BÁO CÁO KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KT-XH NÔNG THÔN MỚI Quý (năm)………………. ĐVT: Triệu đồng Khối lượng thực hiện đến kỳ báo cáo 7 Nguồn vốn đầu tư Hỗ trợ theo QĐ…. của UBND tỉnh 9 Nhân dân đóng góp 12

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 81 8   Download

 • • Một trung gian giữa người bán và người mua • Để thực hiện các giao dịch thay mặt và thanh toán của khách hàng hoặc thay mặt cho mình và các chi phí của khách hàng • Để thông báo và tham khảo ý kiến khách hàng, đặc biệt là về các rủi ro • Để đảm bảo các hoạt động của khách hàng • Cơ sở hạ tầng hỗ trợ hoạt động với chứng khoán

  doc4p vunhung91kt 21-09-2012 30 3   Download

 • Mẫu số 02/BC-KH UBND xã:…………… BÁO CÁO KHỔI LƯỢNG THỰC HIỆN XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KT-XH THÔN MỚI Quý (năm)………………. ĐVT: Triệu đồng Khối lượng thực hiện đến kỳ báo cáo 7 Nguồn vốn đầu tư Hỗ trợ theo QĐ…. của UBND tỉnh 9 Nhân dân đóng góp 12

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 41 3   Download

 • Quyết định số 13/2009/QĐ-TTg về việc sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để hỗ trợ địa phương thực hiện các chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn giai đoạn 2009 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawdt1 02-12-2009 70 7   Download

 • Quyết định số 257/2003/QĐ-TTg về việc hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawdt5 02-12-2009 54 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO 07 HUYỆN CÓ TỶ LỆ HỘ NGHÈO CAO ĐƯỢC ÁP DỤNG CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG THEO QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 30a/2008/NQ-CP NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG ĐỐI VỚI 62 HUYỆN NGHÈO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf4p cobetocroi 27-05-2011 62 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ, KHAI THÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC SINH HOẠT TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN NÔNG THÔN TỈNH BẮC GIANG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

  pdf12p caythongxinh 20-12-2012 27 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO 23 HUYỆN CÓ TỶ LỆ HỘ NGHÈO CAO ĐƯỢC ÁP DỤNG CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG THEO QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 30A/2008/NQ-CP NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG ĐỐI VỚI 62 HUYỆN NGHÈO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; ...

  pdf3p minhtri2205 29-05-2013 49 2   Download

 • "Thông tư số: 02/2016/TT-BTC" hướng dẫn hỗ trợ lãi suất đối với tổ chức, cá nhân vay vốn tại tổ chức tín dụng để thực hiện các dự án đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. Mời các bạn tham khảo.

  pdf12p doinhugiobay_20 25-03-2016 21 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản