Hỗ trợ đầu tư tỉnh

Xem 1-20 trên 1473 kết quả Hỗ trợ đầu tư tỉnh
 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và Sở Khoa học công nghệ.

  pdf7p ee_traime 27-12-2010 70 6   Download

 • Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định giải quyết thủ tục hành chính một cửa liên thông các dự án đầu tư trực tiếp tại Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.

  doc14p truongipavinhphuc 03-11-2014 24 1   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hỗ trợ đầu tư trồng và quản lý rừng giống, vườn giống; mã số hồ sơ 148353', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p tieulaubau 13-06-2011 20 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA LIÊN THÔNG CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI BAN XÚC TIẾN VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TỈNH VĨNH PHÚC

  pdf8p bupbebaggo 15-01-2013 30 4   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG NÔNG SẢN CHƯA QUA CHẾ BIẾN DO PHÍA VIỆT NAM HỖ TRỢ ĐẦU TƯ, TRỒNG TẠI CAMPUCHIA NHẬP KHẨU VỀ NƯỚC

  pdf15p naubanh_chung 23-01-2013 22 2   Download

 • NGHỊ QUYẾT Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 05/1999/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa V về thành lập quỹ hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị tỉnh Quảng Nam. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 10 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

  pdf2p poqueen 13-05-2013 36 1   Download

 • Quyết định số: 21/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư áp dụng tại địa bàn tỉnh Gia Lai; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003; căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf5p ngochuyen1234567 23-10-2015 23 0   Download

 • Quyết định số: 39/2014/QĐ-UBND ban hành quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf11p ngochuyen1234567 23-10-2015 19 0   Download

 • Quỹ Hỗ trợ phát triển là một tổ chức Tài chính của Nhà nước trực thuộc Chính phủ, có chức năng huy động vốn trung hạn, dài hạn và ngắn hạn, tiếp nhận và quản lý các nguồn vốn của Nhà nước dành cho tín dụng đầu tư phát triển để thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển của Nhà nước. Do đặc điểm trên nên nguồn vốn huy động có một vai trò rất quan trọng đối với hoạt động của Quỹ.

  doc67p tiencuong 20-07-2009 349 161   Download

 • Cơ quan Xúc tiến Đầu tư có thể áp dụng việc theo dõi dự án bằng hai cách chung. Thứ nhất, Cơ quan Xúc tiến Đầu tư có thể theo dõi tình trạng và việc thực hiện dự án của các chủ đầu tư, bắt đầu từ quá trình xin giấy phép đến khi dự án hoàn toàn đi vào hoạt động.

  pdf6p thanhsang 10-06-2009 473 122   Download

 • Tài liệu Trả lời các câu hỏi về đồ án kinh tế đầu tư trình bày về tính toán chi phí xây dựng, tính chi phí thiết bị, tính chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tính chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn xây dựng và chi phí khác, tiến độ bỏ vốn của chủ đầu tư, tính lãi vay trong thời gian xây dựng, tính chi phí dự phòng, tổng hợp tổng mức đầu tư dự án xây dựng và chi phí khác,...

  doc31p anhthichdoc 26-05-2014 190 73   Download

 • Khóa luận trình bày phương pháp xây dựng một dịch vụ web trợ giúp tính toán tỷ suất hoàn vốn đầu tư trong kinh doanh nhanh chóng, hiệu quả, trực quan và chính xác.Nội dung khóa luận được chia thành ba phần chính:Phần đầu tập trung nghiên cứu về tỷ suất hoàn vốn đầu tư ROI, các yếu tố ảnh hưởng từ đó đửa ra công thức tính ROI và mô hình ROI.Phần thứ hai tìm hiểu về công nghệ AJAX để từ đó có thể ứng dụng vào bài toán phát triển hệ thống tính toán ROI.

  pdf68p truongnghen 31-08-2012 66 21   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ CHÍNH SÁCH CHUYỂN ĐỔI ĐẤT VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CAO SU ĐẠI ĐIỀN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 5

  pdf6p hoamai_do 01-02-2013 28 4   Download

 • HĐND TỈNH SƠN LA Biểu số 08 KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN GIAI ĐOẠN 2014 - 2015 NGUỒN VỐN HỖ TRỢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÙNG THEO NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (Kèm theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 14/3/2013 của HĐND tỉnh Sơn La)

  xls16p banhnamdua 29-06-2013 28 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH “MỘT CỬA LIÊN THÔNG” CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP TẠI BAN XÚC TIẾN VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TỈNH VĨNH PHÚC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

  pdf14p bupbebagsu 16-01-2013 26 3   Download

 • Quyết định 09/2013/QĐ-UBND quy định hỗ trợ, khuyến khích đầu tư phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại khu công nghiệp, nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, mời các bạn cùng tham khảo để nắm được nội dung quy định cần thiết.

  pdf13p minhhanhmh 05-03-2014 30 7   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ CHÍNH SÁCH TẠO QUỸ ĐẤT Ở VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG KHÓA II, KỲ HỌP THỨ 5

  pdf2p hoamai_do 01-02-2013 23 2   Download

 • Nghị quyết số: 119/2014/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung Nghị quyết số 69/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh về Ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf10p ngochuyen2345 23-10-2015 16 0   Download

 • Cũng như bất kì một sản phẩm công nghệ cao nào khác, mỗi phần mềm đều được đặt ra những yêu cầu rất cao về tính khoa học, hệ thống, chính xác và tính ứng dụng trong thực tế. Thiết kế là cái lõi của kỹ thuật kỹ nghệ phần mềm. Trong khi thiết kế người ta sẽ phát triển, xét duyệt và làm tư liệu cho việc làm mịn dần các chi tiết thủ tục, cấu trúc chương trình, cấu trúc dữ liệu.

  doc19p hu0nghuong 10-12-2010 391 155   Download

 • Để thực hiện sự nghiệp Công Nghiệp Hoá_Hiện Đại Hoá đất nớc,Việt Nam cần phải có một lợng vốn đầu t vợt ra ngoài khả năng tự cung cấp. Trong khi các nguồn hỗ trợ phát triển chính thức và tài trợ của các tổ chức quốc tế đều có hạn thì việc đa dạng hoá các hình thức thu hút vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài là rất cần thiết

  pdf39p kimku11 25-10-2011 75 21   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản