Hóa đơn chưa thanh toán

Xem 1-20 trên 94 kết quả Hóa đơn chưa thanh toán
 • Biểu mẫu: " Bảng kê kai các hóa đơn chưa thanh toán"

  doc1p giangltg 11-10-2009 457 79   Download

 • Biểu mẫu " Các hóa đơn chưa thanh toán"

  doc1p bachdiemmy 16-12-2009 249 45   Download

 • CÁC HOÁ ĐƠN CHƯA THANH TOÁN Ngày : ............... Ngà y Số Loại Hạn  nợ Tuổi  nợ Số dư Điều khoản thanh toán Tên khách hàng :................ Cộng Tổng cộng .

  doc1p snrise1812 12-11-2010 98 13   Download

 • CÁC HOÁ ĐƠN CHƯA THANH TOÁN

  doc1p babymickeybeautiful 29-03-2010 80 5   Download

 • HOÁ ĐƠN MUA HÀNG CHƯA THANH TOÁN Ngày : ............... Ngày Số Loại Hạn nợ Tuổi nợ Số dư Điều khoản thanh toán Tên nhà cung cấp:................ Cộng Tổng cộng .

  doc1p nntrung88 05-04-2011 394 53   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hóa đơn mua hàng chưa thanh toán', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc1p thaihasondongbg 28-03-2011 173 27   Download

 • Biểu mẫu về hóa đơn mua hàng chưa thanh toán

  doc1p giangltg 11-10-2009 705 39   Download

 • Nghiệp vụ bao thanh toán chính là hình thức tài trợ cho những khoản thanh toán chưa đến hạn từ các hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng hàng hóa dịch vụ, đó chính là hoạt động mua bán nợ.Đơn vị bao thanh toán – Factor: là người thực hiện việc mua bán các khoản nợ và các dịch vụ khác liên quan đến mua bán nợ, bao gồm: các ngân hàng; công ty tài chính.

  ppt32p nguyenthidiu_hd 22-02-2010 553 401   Download

 • Tóm tắt   chứa tất cả các tài khoản cần thiết để phản ánh tình hình tài chính và kết quả hoạt động của Khu Học Chánh. Ví dụ, các huyện không sử dụng kế toán trở ngại, và kết quả là, nó không phản ánh được trách nhiệm của mình cho các hoá đơn chưa thanh toán. chuyển số dư tài khoản tiền mặt kết thúc trong một năm cho số dư đầu cho năm tiếp theo.

  pdf10p meobu2 09-01-2012 24 4   Download

 • BT1: Tại một DN nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, trong tháng một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau (Đvt: Đồng): 1. Nhận được lô hàng hóa A do nhà cung cấp X chuyển đến, trị giá hàng trên hóa đơn là 150.000.000, thuế GTGT 10%. Khi nhận bàn giao phát hiện thiếu hàng trị giá 2.000.000. Doanh nghiệp cho nhập kho theo số thực tế, tiền chưa thanh toán. Nợ TK 156A 148.000.000 Nợ TK 133 14.800.000 Có TK 331X: 162.800.000 2.

  doc11p lamkjn 17-11-2010 2278 1445   Download

 • ĐƠN VỊ TÍNH: 1000 Đồng 1.Mua nhập kho nguyên vật liệu chính chưa thanh toán tiền cho người bán,trị giá mua ghi trên hóa đơn 16.500(bao gồm cả thuế GTGT 10%). Nợ TK 152 “ NVL”

  ppt10p daolua 14-12-2009 1518 937   Download

 • BT1: Tại một doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương kháp khấu trừ thuế, trong tháng một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau (Đvt: Đồng): 1. Nhận được lô hàng hóa A do nhà cung cấp X chuyển đến, trị giá hàng trên hóa đơn là 150.000.000, thuế GTGT 10%. Khi nhận bàn giao phát hiện thiếu hàng trị giá 2.000.000. Doanh nghiệp cho nhập kho theo số thực tế, tiền chưa thanh toán.

  doc18p lamkjn 21-11-2010 1126 769   Download

 • Một số doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để kế toán hàng tồn kho có tài liệu tháng 10/N như sau: 1. Thu mua vật liệu chính nhập kho, chưa trả tiền cho công ty X. Giá mua ghi trên hóa đơn ( cả thuế GTGT 10%) là 440.000. chi phí mua đơn vị thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng: 4.22 (cả thuế GTGT 5%)

  doc11p caiconkhine 03-01-2010 1171 748   Download

 • Bài tập: Hạch toán kinh doanh hàng hóa trong các DN thương mại Bài tập số 1 Tại một DN hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có tình hình trong tháng 8/N như sau (đơn vị 1.000 đ): 1. Ngày 2/8, mua một lô hàng giá mua chưa thuế GTGT là 80.000, thuế suất thuế GTGT 10%. Bao bì đi kèm giá chưa thuế GTGT 100, thuế suất thuế GTGT 10%. Hàng nhập kho đủ, đơn vị chưa thanh toán. Chi phí vận chuyển số hàng trên đã thanh...

  pdf12p can_loc 27-07-2012 1462 395   Download

 • 1. Mua một công cụ dụng cụ sử dụng ở bộ phận bán hàng và thuộc loại phân bổ 6 kỳ, trị giá 6.380.000 đồng, gồm 10% thuế GTGT, chưa thành toán cho khách hàng. Chí phí phát sinh liên quan đến cộng cụ dụng cụ này, doanh nghiệp đã thanh toán theo hóa đơn có 5% thuế GTGT là 210.000 đồng bằng tiền mặt.

  doc15p vanthanhtran 09-06-2011 393 161   Download

 • Hàng ngày, khi nhận được hoá đơn mua hàng, nhưng hàng chưa về nhập kho, kế toán sẽ chưa ghi sổ mà tiền hành đối chiếu với hợp đồng kinh tế và lưu hoá đơn vào tập hồ sơ riêng - Hàng mua đang đi đường.

  pdf193p tranhieungan37 29-03-2011 217 82   Download

 • Đối với các ngân hàng, nếu chỉ đơn thuần thu hút khách hàng ghé thăm vào các trang web sẽ chưa đủ để bảo đảm sự trung thành của khách hàng. Muốn thành công, các ngân hàng cần hoà nhập khách hàng vào một môi trường trực tuyến thực thụ. Và con đường ngắn nhất đó là áp dụng hệ thống thanh toán trực tuyến

  doc2p viettuan 06-03-2009 117 59   Download

 • Mỗi khi có nghiệp vụ mua hàng xảy ra, kế toán vật tư sẽ căn cứ vào từng nguồn hình thành để hạch toán. Nợ TK 152 Nợ TK 133 Có TK 111 Có TK 112 Có TK 331 Có TK 311 : NVL mua bằng tiền : NVL mua bằng TGNH : NVL mua chịu người bán : NVL mua bằng tiền vay ngắn hạn Do vậy nghiệp vụ trên có thể định khoản lại như sau: Nợ TK 152 24.392.706 Nợ TK 133 (1331) 2.439.271 Có TK 331 26.831.977 Tại công ty khi mua nguyên vật liệu nếu hoá đơn chưa...

  pdf7p caott10 28-07-2011 108 41   Download

 • Trong cơ chế tập trung hoá vấn đề tiền lương chưa có sự quan tâm thích đáng, những quan điểm về tiền lương bộc lộ những thiếu sót trong nhận thức như tiền lương không phải là giá cả sức lao động, cơ chế phân phối tiền lương phụ thuộc vào cơ chế phân phối thu nhập quốc dân. Điều đó cho thấy tiền lương trong cơ chế kế hoạch hóa không làm được vai trò là đòn bảy của kinh tế của mình....

  pdf83p thainhatquynh 06-07-2009 2152 1284   Download

 • M t c s kinh doanh hàng đi n t trong tháng 10/2009 ộ ơ ở ệ ử có tình hình sau: - Tồn đầu tháng: + 100 sản phẩm A, trong đó 40 sản phẩm có hoá đơn GTGT ghi giá mua chưa có thuế là 4.000.000 đ/ sản phẩm, số còn lại có hoá đơn bán hàng ghi giá thanh toán là 4.200.000 đ/ sản phẩm. + 30 sản phẩm B, hoá đơn GTGT ghi giá chưa có thuế là 2.000.000 đ/ sản phẩm. + 20 sản phẩm C có hoá đơn thông thường ghi giá thanh toán là 6.000.000 đ/ sản...

  doc12p khacduan 08-12-2010 677 453   Download

Đồng bộ tài khoản