» 

Hóa Học Vô Cơ

 • Hóa vô cơ hay hóa học vô cơ là một ngành hóa học nghiên cứu các thuộc tính của các nguyên tố và hợp chất của chúng cũng như các phản ứng hóa học của các chất nằm ngoài các chu trình chuyển hoá cửa các hợp chất sinh học, hợp chất hữu cơ.

  sunny_1 21-10-2013 774 39

 • Hóa học vô cơ là một ngành hóa học nghiên cứu việc tổng hợp và ứng xử của các hợp chất vô cơ và hữu cơ kim loại. Bộ ebook dưới đây sẽ giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc tìm hiểu, nghiên cứu về ngành hóa học này qua các ebook hóa vô cơ, thực hành hóa vô cơ, bài tập hóa học vô cơ,...được xây dựng 1 cách hệ thống.

  buitubt 23-12-2013 656 27

 • + Xem thêm 3 BST Hóa Học Vô Cơ khác
 • Đại cương hóa học vô cơ

  Tài liệu tham khảo Đại cương hóa học vô cơ theo từng chuyên đề

  pdf 71p trancongphuc 23-10-2010 880 427

 • Hóa học vô cơ tập 1 - Hoàng Nhâm

  Tài liệu giảng dạy về hóa học vô cơ đã được giảng dạy với mục đích cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản nhất, có tính hệ thống liên quan tới hóa học. Thông qua tài liệu này giúp các bạn hệ thống lại kiến thức. Chúc các bạn thành công

  pdf 278p 123968574 27-06-2012 495 186

 • Hóa học vô cơ tập 2 - Hoàng Nhâm

  Tham khảo sách 'hóa học vô cơ tập 2', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 294p 123968574 27-06-2012 328 156

 • Ebook Hóa học vô cơ (Tập 3) - Hoàng Nhâm

  Ebook Hóa học vô cơ (Tập 3) xét những đơn chất và hợp chất của các nguyên tố chuyển tiếp theo thứ tự các nhóm nguyên tố d đến các họ nguyên tố f và một số vấn đề lý thuyết có liên quan nhiều với nguyên tố chuyển tiếp là hóa học các phức chất và hóa sinh học vô cơ.

  pdf 329p 123968574 27-06-2012 302 148

 • Giáo trình hóa học vô cơ - Chương 1

  Tài liệu tham khảo Giáo trình hóa học vô cơ - Chương 1 Cấu trúc tinh thể và sự hình thành

  pdf 18p meoancaran 15-03-2011 224 96

 • Ebook Hóa học vô cơ (tập 2) - NXB Giáo dục

  Hóa học là khoa học nghiên cứu về chất, phương pháp biến đổi chất và ứng dụng của chất đó trong cuộc sống. Hóa học nói về các nguyên tố, hợp chất, nguyên tử, phân tử, và các phản ứng hóa học xảy ra giữa những thành phần đó. Sau đây là ebook "Hóa học vô cơ" trình bày kiến thức về hóa học nói chung và hóa học vô cơ nói riêng. Đây là tài liệu cần thiết cho việc học tập, tìm...

  pdf 294p boy_kute2215 18-04-2011 240 86

 • Hóa học vô cơ - Tập 1 - Chương 9

  Tài liệu tham khảo giáo trình Hóa học vô cơ - Tập 1 - Chương 9 : Dung dịch , dành cho các bạn học chuyên ngành hóa học củng cố và bổ sung kiến thức hóa học của mình

  pdf 49p meoancaran 20-03-2011 161 83

 • Hóa học vô cơ - Tập 3 - Chương 1

  Tài liệu tham khảo giáo trình Hóa học vô cơ - Tập 3 : Các nguyên tố chuyển tiếp - Chương 1: Phức chất , dành cho các bạn học chuyên ngành hóa học củng cố và bổ sung kiến thức hóa học của mình

  pdf 46p meoancaran 20-03-2011 145 74

 • Hóa học vô cơ - Tập 2 - Chương 1

  Tài liệu tham khảo giáo trình Hóa học vô cơ - Tập 2 : Các nguyên tố hóa học điển hình - Chương 1 : Hidro , Oxy và nước , dành cho các bạn học chuyên ngành hóa học củng cố và bổ sung kiến thức hóa học của mình

  pdf 31p meoancaran 20-03-2011 153 72

 • Hóa học vô cơ - Tập 2 - Chương 3

  Tài liệu tham khảo giáo trình Hóa học vô cơ - Tập 2 : Các nguyên tố hóa học điển hình - Chương 3 : Kim loại kiềm thổ , dành cho các bạn học chuyên ngành hóa học củng cố và bổ sung kiến thức hóa học của mình

  pdf 21p meoancaran 20-03-2011 121 72

 • Hóa học vô cơ - Tập 2 - Chương 2

  Tài liệu tham khảo giáo trình Hóa học vô cơ - Tập 2 : Các nguyên tố hóa học điển hình - Chương 2 : Kim loại kiềm , dành cho các bạn học chuyên ngành hóa học củng cố và bổ sung kiến thức hóa học của mình

  pdf 18p meoancaran 20-03-2011 98 68

 • Hóa học vô cơ (tập 1)

  Tham khảo sách 'hóa học vô cơ (tập 1)', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 278p muaxuan102 25-02-2013 97 66

 • Hóa học vô cơ - Tập 2 - Chương 4

  Tài liệu tham khảo giáo trình Hóa học vô cơ - Tập 2 : Các nguyên tố hóa học điển hình - Chương 4: Các nguyên tố nhóm III A , dành cho các bạn học chuyên ngành hóa học củng cố và bổ sung kiến thức hóa học của mình

  pdf 29p meoancaran 20-03-2011 114 64

 • Hóa học vô cơ - Tập 2 - Chương 5

  Tài liệu tham khảo giáo trình Hóa học vô cơ - Tập 2 : Các nguyên tố hóa học điển hình - Chương 5: Các nguyên tố nhóm IV A , dành cho các bạn học chuyên ngành hóa học củng cố và bổ sung kiến thức hóa học của mình

  pdf 62p meoancaran 20-03-2011 106 63

 • Giáo trình hóa học vô cơ - Chương 3

  Tài liệu tham khảo Giáo trình hóa học vô cơ - Chương 3 : Hợp kim và giản đồ pha

  pdf 11p meoancaran 15-03-2011 150 62

 • Giáo trình hóa học vô cơ - Chương 4

  Tài liệu tham khảo Giáo trình hóa học vô cơ - Chương 4: nhiệt luyện thép

  pdf 21p meoancaran 15-03-2011 98 46

 • Hóa học vô cơ (tập 3)

  Tham khảo sách 'hóa học vô cơ (tập 3)', khoa học tự nhiên phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 329p muaxuan102 25-02-2013 80 44

 • Hóa học vô cơ - Tập 2 - Chương 7

  Tài liệu tham khảo giáo trình Hóa học vô cơ - Tập 2 : Các nguyên tố hóa học điển hình - Chương 7: Các nguyên tố nhóm VIA , dành cho các bạn học chuyên ngành hóa học củng cố và bổ sung kiến thức hóa học của mình

  pdf 33p meoancaran 20-03-2011 73 43

 • Hóa học vô cơ (tập 2)

  Tham khảo sách 'hóa học vô cơ (tập 2)', khoa học tự nhiên phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 294p muaxuan102 25-02-2013 59 41

 • Hóa học vô cơ - Tập 2 - Chương 9

  Tài liệu tham khảo giáo trình Hóa học vô cơ - Tập 2 : Các nguyên tố hóa học điển hình - Chương 9: Khí hiếm , dành cho các bạn học chuyên ngành hóa học củng cố và bổ sung kiến thức hóa học của mình

  pdf 16p meoancaran 20-03-2011 86 39

 • + Xem thêm 4851 Hóa Học Vô Cơ khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản