Hoạch toán lưu chuyển

Xem 1-20 trên 56 kết quả Hoạch toán lưu chuyển
 • Trong các doanh nghiệp thương mại,việc lưu chuyển hàng hóa là hoạt động chủ yếu và quan trọng nhất. Vì quá trình này được thực hiện tốt sẽ phản ánh chất lượng hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình thực hiện các kế hoạch như: kế hoạch lao động, lợi nhuận, tiền lương.

  doc56p hoangvietqh02 21-09-2012 759 336   Download

 • Bài giảng Kế toán lưu chuyển hàng hoá trong kinh doanh xuất - nhập khẩu nhằm trình bày về những vấn đề chung về kế toán trong các doanh nghiệp kinh doanh xuất - nhập khẩu, đặc điểm kinh doanh xuất - nhập khẩu, phương thức xuất nhập khẩu, nguyên tắc hoạch toán ngoại tệ.

  pdf52p narrow_12 17-07-2014 37 13   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: hạch toán lưu chuyển hàng hoá tại công ty cổ phần cung ưng tàu biển thương mại và du lịch đà nẵng', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf53p ttcao8 27-08-2011 90 28   Download

 • Đặc trưng quan trọng của tình hình kinh tế thế giới ngày nay là xu thế quốc tế hoá. Không một quốc gia nào có thể tồn tại và phát triển kinh tế lại không tham gia vào phân công lao động quốc tế và trao đổi hàng hoá với bên ngoài. Đồng thời, ngày nay ngoại thương không chỉ là buôn bán với bên ngoài mà thực chất là cùng với các quan hệ kinh tế đối ngoại khác tham gia vào phân công lao động quốc tế. Nhận thức được tầm quan trọng của ngoại thương trong quá...

  pdf81p ngochanh 28-07-2009 560 250   Download

 • Hạch toán kế toán là khoa học - thu nhận, xử lý và cungcấp thông tin về tài sản và sự vận động của tài sản trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị nhằm kiểm tra giám sát hoạt động tài chính kinh tế của đơn vị.Kế toán là một công cụ quan trọng của quản lý kinh tế. Để có thể đáp ứng tốt hơn cho công tác quản lý đòi hỏi phải làm tốt công tác kế toán trong đó tổ chức công tác kế toán là một nội dung quan trọng....

  pdf69p thainhatquynh 04-07-2009 1709 710   Download

 • Từ năm 1980, Việt Nam bắt đầu bước vào công cuộc đổi mới nền kinh tế theo định hướng của Đảng và Nhà Nước. Sự đổi mới và chính sách mở cửa đã khiến nền kinh tế có những bước thay đổi lớn từ nền kính tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà Nước theo hướng đa dạng hoá, đa phương hoá, mở rộng các lĩnh vực kinh doanh và các thành phần kinh tế để hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới....

  pdf94p thainhatquynh 06-07-2009 939 352   Download

 • Phần này sẽ cung cấp cho học viên những hiểu biết cơ bản về các báo cáo tài chính trong kế hoạch kinh doanh và giới thiệu cho học viên những yếu tố cơ bản trong phân tích báo cáo tài chính bao gồm tầm quan trọng của việc diễn giải một cách hệ thống những thông tin tài chính do công ty cung cấp, tầm quan trọng, công dụng và ý nghiã của các chỉ số tài chính chuẩn, giới thiệu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp như một công cụ để đánh giá...

  pdf48p lqtien 20-08-2011 609 296   Download

 • b. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận: + Giám đốc: Là người điều hành, quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trước nhà nước và người lao động. + Phó giám đốc kinh doanh: Lập và thực hiện kế hoạch lưu chuyển hàng hóa, nghiên cứu phương pháp, mở rộng hoạt động để đạt hiệu quả cao. + Phó giám đốc phụ trách sản xuất: Giám sát toàn bộ quá trình sản xuất dược phẩm.

  pdf12p ttcao1 28-07-2011 78 34   Download

 • .Khái niệm Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cung cấp các thông tin mà bảng KQHĐSXKD không cung cấp bao gồm: – Số tiền công ty nhận được và chi ra trong kỳ kế toán – Thông tin về hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính của công ty – Giúp người đọc hiểu tác động của kế toán trên cơ sở dồn tích lên dòng tiền

  pdf33p insert_12 17-08-2013 51 9   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài:" hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại chi nhánh công ty tnhh đầu tư phát triển công nghiệp và thương mại t.c.i "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf70p tukhuyen123 21-07-2012 130 56   Download

 • Phần thứ nhất trình bày cô động về tình hình tài chính công ty. Thông thường phần này gồm có ba báo cáo chính: Bảng câu đổi kế toán, bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

  pdf0p hoangly 24-06-2009 2015 739   Download

 • Kiểm toán căn bản là môn học đầu tiên và cũng là môn học đóng vai trò nền tảng cơ bản giúp sinh viên nắm bắt được những kiến thức liên quan đến chuyên ngành kiểm toán. Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong quá trình nghiên cứu và học tập, gắn liền kỹ năng học đi đôi với hành ; Giảng viên Phan Thanh Hải – Phó trưởng khoa Kế toán- Đại học DUY TÂN đã tổng hợp và biên soạn cuốn Bài tập Kiểm toán căn bản (lưu hành nội bộ)....

  doc37p giangftb 07-05-2013 1466 542   Download

 • Các doanh nghiệp cần phải có một lượng vốn nhất định bao gồm vốn cố định vốn lưu động và vốn chuyển dụng khác. Qua đó việc sử dụng vốn tiết kiệm và hiệu quả hiệu quả được coi là điều kiện tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Phải luôn nắm bắt được tình hình sử dụng vốn ta phải tiến hành phân tích tài chính đề xác định vốn.

  pdf33p thainhatquynh 03-07-2009 476 394   Download

 • Phần 6 Các vấn đề tài chính - Bảng cân đối kế toán, Báo cáo thu nhập và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Hiểu tầm quan trọng của việc phân tích tài chính trong đánh giá mức độ đáng tin cậy của khách hàng.

  pdf48p leslienguyen 22-11-2010 152 71   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: :hoạch định tài chính 2007 tại công ty tnhh việt an', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc45p tiamohd 06-06-2011 165 45   Download

 • Tóm lại, qua việc phân tích trên ta thấy trong 2 năm qua việc quản lý các khoản phải thu đã đạt hiệu quả. Cụ thể là số vòng quay các khoản phải thu của khách hàng tăng và kỳ thu tiền bình quân giảm không gây nên tình trạng ứ đọng vốn, vốn được lưu chuyển nhanh. Tuy công ty đã lựa chọn được khách hàng, giảm được khoản phải thu khó đòi công ty cũng nên đề ra kế hoạch thu hồi nợ hợp lý để tránh tình trạng ứ đọng vốn làm giảm hiệu quả sử...

  pdf7p lavie8 28-07-2011 57 23   Download

 • Bài tập Báo cáo tài chính: Chương 6 - GV. Trương Văn Khánh với bài tập về kế toán tài chính trình bày nội dung xoay quanh thuế giá trị gia tăng, hoạch toán chung, định khoản nghiệp vụ, lưu chuyển tiền tệ,.... Mời các bạn tham khảo.

  doc5p hoaitrinhphuong 04-10-2014 53 11   Download

 • Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 3: Dự báo và hoạch định tài chính doanh nghiệp" trình bày các nội dung: Tầm quan trọng và nội dung hoạch định TCDN, dự báo doanh thu, lập báo cáo kết quả kinh doanh dự kiến, lập bảng cân đối kế toán dự kiến, lập kế hoạch lưu chuyển tiền.

  pdf33p bautroibinhyen11 25-12-2016 28 11   Download

 • Trạng thái tiền mặt sv. Lưu chuyển tiền mặt Tiền được sử dụng cho hoạt động gì? Bao nhiêu? Tiền được tạo ra từ đâu? Bao nhiêu? Kế toán thực tế phát sinh sv. Kế toán tiền mặt Tại sao có lợi nhuận mà không có tiền? Tại sao có tiền mà không có lợi nhuận?

  pdf17p gianghce 13-11-2012 45 6   Download

 • Cuốn sách này giới thiệu và trình bày chi tiết một số khía cạnh quan trọng của kinh tế học vĩ mô, bao gồm các cơ cấu hoạch toán xã hội, dòng lưu chuyển của thu nhập và sản phẩm, tổng chi tiêu nội địa, số nhân, gia tốc và phân tích hai khoảng cách/chênh lệch. Sau khi nghiên cứu hết học phần này, học viên có thể tự đánh giá các khái niệm kinh tế học vĩ mô dưới góc nhìn về giới.

  pdf42p tangtuy12 01-06-2016 8 2   Download

Đồng bộ tài khoản