Hoàn cảnh kinh tế

Xem 1-20 trên 1435 kết quả Hoàn cảnh kinh tế
 • Gia đình là một thiết chế nhạy cảm nhất đối với những thay đổi kinh tế xã hội, ta có thể tìm thấy những dấu ấn của sự thay đổi này trong bất cứ giai đoạn phát triển nào của gia đình từ quá trình cuộc hình thành hôn nhân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Sự hình thành gia đình nông thôn trong hoàn cảnh kinh tế xã hội mới" dưới đây để hiểu hơn về vấn đề này.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 13 1   Download

 • Tiểu luận: Cho vay kích cầu đối với các doanh nghiệp của ngân hàng thương mại hiện nay xét trong hoàn cảnh kinh tế xã hội tỉnh Bình Dương năm 2008 trình bày lý luận về cho vay doanh nghiệp. Thực tế cho vay kích cầu đối với các doanh nghiệp của ngân hàng thương mại hiện nay xét trong hoàn cảnh kinh tế xã hội tỉnh Bình Dương.

  pdf17p blue_12 09-05-2014 19 1   Download

 • Người nuôi chim bồ câu không phải đầu tư nhiều, nhanh thu hồi vốn nên nó đã trở thành một trong những nghề mang lại thu nhập cao.

  pdf2p nkt_bibo44 09-02-2012 258 78   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'kinh tế vi mô - quyết định cung của doanh nghiệp trên thị trường cạnh tranh hoàn hảo', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt33p hoangthuyfc 29-06-2012 242 61   Download

 • Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX a. Sự chuyển biến của CNTB và hậu quả của nó - Cuối thế kỷ XIX, CNTB chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa với nhu cầu bức thiết về thị trường, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế hàng hóa.Vì thế, các nước đế quốc đã tăng cường bóc lột nhân dân lao động trong nước và nhân dân các nước thuộc địa.

  pdf33p muaythai6 26-10-2011 92 19   Download

 • Nội dung chính được trình bày trong bài 6 Cấu trúc thị trường nằm trong bài giảng kinh tế vĩ mô nhằm trình bày về các loại thị trường, cạnh tranh hoàn hảo, độc quyền, cạnh tranh độc quyền và độc quyền tập đoàn. Cùng học bài giảng này để có kiến thức về cấu trúc thị trường.

  pdf71p big_12 06-06-2014 89 22   Download

 • Kết cấu chương 5 Cạnh tranh và độc quyền thuộc bài giảng Kinh tế học vi mô 2 trình bày về các cấu trúc thị trường như thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thị trường độc quyền thuần túy, thị trường cạnh tranh độc quyền, độc quyền nhóm.

  pdf14p narrow_12 16-07-2014 67 21   Download

 • Nền kinh tế nhiều thành phần nước ta phát triển theo định hướng XHCN nhưng đều chịu sự điều tiết thống nhất của các quy luật kinh tế khách quan đang tác động trong thời kỳ quá độ (Nước ta trong thời kỳ quá độ lên CNXH trong hoàn cảnh quốc tế có những biến đổi to lớn và sâu sắc). Đó là "Kinh tế quốc doanh giữ vai trò chủ đạo. Kinh tế tập thể không ngừng được củng cố mở rộng. Kinh tế cá thể còn có phạm vi tương đối lớn, từng bước đi vào con...

  pdf7p caott9 20-07-2011 40 10   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • Kết cấu chương 5 Thị trường cạnh tranh hoàn hảo thuộc bài giảng Kinh tế học vi mô 1 trình bày về các kiến thức thị trường cạnh tranh hoàn hảo và các đặc trưng, đường cầu và đường doanh thu cận biên của hãng cạnh tranh hoàn hảo, lựa chọn sản lượng của hãng cạnh tranh hoàn hảo trong ngắn hạn, lựa chọn sản lượng của hãng cạnh tranh hoàn hảo trong dài hạn.

  pdf8p narrow_12 16-07-2014 42 3   Download

 • Cạnh tranh hoàn hảo là cạnh tranh trong một mô hình kinh tế được mô tả là một mẫu kinh tế thị trường lý tưởng, ở đó không có người sản xuất hay người tiêu dùng nào có quyền hay khả năng khống chế được thị trường, làm ảnh hưởng đến giá cả.

  ppt16p dahoaquan2509 30-07-2013 93 2   Download

 • Mục đích của bài tóm tắt là nêu lên một cái nhìn tổng quan về các mô hình kinh tế vĩ mô sẽ tạo nên trọng tâm của môn học này. Bởi vì chúng ta sẽ triển khai mô hình này theo từng phần một vào từng thời điểm trong khoảng thời gian vài tuần lễ, cho nên sẽ khó mà duy trì liên tục được một bối cảnh chung về cách hài hoà các phần này vào với nhau.

  pdf8p ntgioi120403 02-11-2009 4038 1706   Download

 • Cuốn sách này sẽ giúp bạn đọc là những nhà quản lý, nhà kinh doanh và cá nhân có thể nhanh chóng thực hiện được việc soạn thảo các loại hợp đồng, dự kiến được những rủi ro sẽ xảy ra trong quá trình giao dịch để có thể điều chỉnh các điều khoản hợp đồng phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn và quy định của pháp luật.

  doc638p vuducbinhbtb 05-07-2012 1627 825   Download

 • Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng đại học - Bài tập kinh tế vĩ mô - CẠNH TRANH HOÀN HẢO

  doc3p givaydiena 23-11-2010 1597 732   Download

 • Giáo trình Kinh tế vi mô có kết cấu nội dung gồm 10 chương. Nội dung trong đó giới thiệu chung về Kinh tế học, thị trường cung cầu và giá cả, sự lựa chọn của người tiêu dùng, tổ chức và hành vi cung ứng đầu ra của doanh nghiệp, thị trường cạnh tranh hoàn hảo và nhiều vấn đề liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của giáo trình.

  pdf379p ag108home 24-07-2011 1141 643   Download

 • Sự ra đời của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam vào ngày 6/5/1951 đã đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong lĩnh vực tiền tệ tín dụng của nước ta. Với sự ra đời của NHQG lần đầu tiên chúng ta có một ngân hàng mang đầy đủ tính độc lập tự chủ, và là một ngân hàng quốc gia duy nhất. Cho dù trải qua các giai đoạn lịch sử khác nhau, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có những thay đổi thích hợp để phù hợp với hoàn cảnh mới, song nó vẫn là một cơ quan...

  pdf82p trungtri 27-07-2009 1090 473   Download

 • VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG TỪ MỘT SỐ HỌC THUYẾT KINH TẾ CẬN, HIỆN ĐẠI VÀ VẬN DỤNG VÀO VIỆT NAM TS. Phạm Thị Hồng Điệp. Nhìn suốt chiều dài lịch sử học thuyết kinh tế, có thể thấy rằng mỗi trường phái kinh tế đều có những đặc điểm lý luận riêng, được quy định bởi phương pháp luận và bị chi phối bởi hoàn cảnh lịch sử kinh tế cụ thể.

  pdf10p linhdan05016 12-01-2011 730 323   Download

 • (BQ) Giáo trình Kinh tế vi mô do ThS. Nguyễn Văn Dung biên soạn gồm có 13 chương. Nội dung gồm có: Kinh tế học nghiên cứu về chi phí cơ hội, cung và cầu, khái niệm về đàn hồi và thặng dư người tiêu dùng, sản xuất chi phí và thu nhập của doanh nghiệp, cạnh tranh hoàn hảo,...Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf238p namde03 22-03-2013 652 319   Download

 • Là xu thế tự nhiên của mỗi con người hoặc cộng đồng. Mỗi một quốc gia có một mục tiêu phát triển nhất định, tiêu biểu cho mức sống vật chất tinh thần của người dân quốc gia đó. Các mục tiêu phát triển tùy thuộc vào hoàn cảnh kinh tế, chính trị, tôn giáo và hoàn cảnh lịch sử từng quốc gia...

  pdf0p basso 16-03-2009 689 280   Download

 • Tài liệu tham khảo các bài giảng môn Kinh tế vi mô, gồm 5 bài giảng và 9 chương học. Tài liệu này là bài giảng số 2 gồm 2 chương : lý thuyết và hành vi của nhà sản xuất, mô hình thị trường cạnh tranh hoàn hảo

  pdf43p thuytinh_den 04-07-2010 445 237   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản