Xem 1-20 trên 67 kết quả Hoàn trả tiền thuế
 • Công văn 1249/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hoàn trả tiền thuế TNDN nộp thừa

  pdf2p thachthao 14-08-2009 51 5   Download

 • Công văn 4185/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc hoàn trả tiền thuế TNDN

  pdf1p minetuyen 15-08-2009 23 4   Download

 • Công văn 1016/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc hoàn trả tiền thuế

  pdf1p myngoc 13-08-2009 30 3   Download

 • Công văn 4249/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc hoàn trả tiền thuê đất

  pdf1p minetuyen 15-08-2009 38 3   Download

 • Công văn 4185/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn trả tiền thuế giá trị gia tăng nộp thừa

  pdf2p nguyenchien 08-08-2009 44 1   Download

 • Công văn 5013/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn trả tiền thuế nộp thừa

  pdf2p quangdnt 13-08-2009 67 1   Download

 • Công văn 3577/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hoàn trả tiền thuế

  pdf1p phuongtruc 16-08-2009 23 1   Download

 • Công văn 3675/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hoàn trả tiền cho khách hàng và thu hồi hoá đơn

  pdf1p huynhphuc 16-08-2009 64 7   Download

 • Công văn 606/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách hoàn trả tiền sử dụng đất đã nộp

  pdf1p lambinh 16-08-2009 46 5   Download

 • Công văn 1776/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hoàn trả tiền thuế nộp thừa

  pdf1p strips 07-08-2009 76 4   Download

 • Công văn 3589/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc hoàn trả tiền sử dụng đất

  pdf1p nguyendung 13-08-2009 54 3   Download

 • Công văn 441/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc hoàn trả tiền thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ nhà, đất

  pdf1p dohuong 14-08-2009 17 2   Download

 • Công văn 23/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc nộp trả tiền hoàn thuế GTGT do hoàn thừa

  pdf1p nguyenchien 08-08-2009 66 2   Download

 • Công văn 5094/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc hoàn trả tiền sử dụng đất cho gia đình bà Trần Thị Ngọc Huệ

  pdf1p quangdnt 13-08-2009 28 1   Download

 • Công văn 2123/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách hoàn trả tiền sử dụng đất đã thu nộp ngân sách Nhà nước

  pdf1p dembuonngu 16-08-2009 29 1   Download

 • Khái niệm: 1.1 Định nghĩa: Thuế là khoản đóng góp bằng tiền mà các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện phải nộp cho Ngân sách nhà nước theo nguyên tắc không hoàn trả trên cơ sở pháp luật. 1.2 Đặc điểm của Thuế: - Thuế do Quốc hội lập ra dưới hình thức một đạo luật – là hình thức văn bản có tính pháp lý cao nhất do cơ quan quyền lực cao nhất, cơ quan lập pháp đặt ra.

  pdf10p ntgioi120404 11-11-2009 1396 475   Download

 • Định nghĩa: Thuế là khoản đóng góp bằng tiền mà các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện phải nộp cho Ngân sách nhà nước theo nguyên tắc không hoàn trả trên cơ sở pháp luật. 1.2 Đặc điểm của Thuế: - Thuế do Quốc hội lập ra dưới hình thức một đạo luật – là hình thức văn bản có tính pháp lý cao nhất do cơ quan quyền lực cao nhất, cơ quan lập pháp đặt ra.

  pdf10p ntgioi120404 11-11-2009 766 285   Download

 • Trình tự thực hiện: Cá nhân, tổ chức sau khi nộp hồ sơ hoàn thuế tại cơ quan thu, cơ quan thu đối chiếu, lập lệnh hoàn trả các khoản đã thu. Căn cứ vào Lệnh hoàn trả khoản thu, Kho bạc Nhà nước thực hiện hoàn trả theo quy định. - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh.

  doc2p batrinh 19-08-2009 241 64   Download

 • Câu 1: Anh (chị) hãy cho biết nội dung QLT theo q định của Luật QLT? Trả Lời: Theo Điều 3 Luật QLT số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 qđịnh nội dung QLT gồm: 1. Đký thuế, khai thuế, nộp thuế, ấn định thuế. 2. Thủ tục hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế. 3. Xoá nợ tiền thuế, tiền phạt. 4. Quản lý TT về NNT. 5. Ktra thuế, thtra thuế. 6. Cưỡng chế thi hành quđịnh hành 9 thuế. 7. Xử lý vi phạm pháp luật về thuế. 8.

  doc90p missyou283 19-05-2013 64 29   Download

 • Đối với bên thuê: Là khoản thanh toán mà bên thuê phải trả cho bên cho thuê về việc thuê tài sản theo thời hạn trong hợp đồng (không bao gồm các khoản chi phí dịch vụ và thuế do bên thuê đã trả mà bên thuê phải hoàn lại và tiền thuê phát sinh thêm), kèm theo bất cứ giá trị nào được bên cho thuê hoặc một bên liên quan đến bên cho thuê đảm bảo thanh toán.

  pdf54p trongminh123 18-10-2012 48 15   Download

Đồng bộ tài khoản