Hoạt động của hội chữ thập đỏ

Xem 1-20 trên 45 kết quả Hoạt động của hội chữ thập đỏ
 • Thông tư 07/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý tài chính đối với các hoạt động của Hội Chữ thập đỏ

  doc4p sontinh 18-08-2009 141 9   Download

 • Bài giảng Công tác chữ thập đỏ trong tình hình mới trình bày về quan điểm của Đảng, nhà nước ta về hoạt động nhân đạo và tính chất, vai trò của công tác chữ thập đỏ trong xã hội, nhiệm vụ của công tác chữ thập đỏ trong xã hội, phương hướng và giải pháp đẩy mạnh công tác chữ thập đỏ trong tình hình mới.

  pdf83p thick_12 12-07-2014 118 21   Download

 • Mục tiêu chính của đề tài là Xây dựng trang thông tin điện tử của Hội Chữ thập đỏ huyện phục vụ cho công tác chỉ đạo, vận động trợ giúp, cứu trợ; các hoạt động khác liên quan đến hoạt động của hội.

  doc8p duongdinhmai95 07-11-2017 48 4   Download

 • Luật này quy định về hoạt động chữ thập đỏ; biểu tượng trong hoạt động chữ thập đỏ; vận động, tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn lực cho hoạt động chữ thập đỏ; hợp tác quốc tế về hoạt động chữ thập đỏ; Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (sau đây gọi chung là Hội Chữ thập đỏ); trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong hoạt động chữ thập đỏ

  doc9p havang 10-05-2009 269 27   Download

 • Hội tập hợp mọi người Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo... tự nguyện hoạt động ví mục đích nhân đạo, hoà bình hữu nghị, góp phần thực hiện dân giầu, nước mạnh xã hội công bằng văn minh, vì hạnh phúc của nhân dân. 1. Quá trình thành lập và phát triển.

  pdf24p chipchip1122 18-03-2013 67 12   Download

 • Hội Chữ Thập Đỏ Hà Nội là tổ chức xã hội quần chúng làm công tác nhân đạo xã hội chủ nghĩa. Hội tập hợp mọi người Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo... tự nguyện hoạt động ví mục đích nhân đạo, hoà bình hữu nghị, góp phần thực hiện dân giầu, nước mạnh xã hội công bằng văn minh, vì hạnh phúc của nhân dân. 1. Quá trình thành lập và phát triển.

  pdf27p hotmoingay1 03-01-2013 66 12   Download

 • Thông tư số 07/2005/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý tài chính đối với các hoạt động của Hội Chữ thập đỏ do Bộ Tài chính ban hành

  pdf4p lawvhxh10 19-11-2009 74 4   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường với sự hoạt động của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước thì sự cạnh tranh của các doanh nghiệp ngày càng gay gắt. Để tồn tại và phát triển đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải độc lập tự chủ, năng động sáng tạo trong kinh doanh. Do đó việc nắm bắt, thu thập và xử lý thông tin để đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh là rất quan trọng và rất cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp....

  doc96p buiduchuu 11-06-2010 1510 684   Download

 • Gần 20 năm qua, hoạt động của hệ thống ngân hàng đã được cải cách mạnh mẽ theo hướng thị trường, dần phù hợp với nguyên tắc và thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, hệ thống ngân hàng Việt Nam còn một số tồn tại làm cản trở tiến trình hội nhập sâu rộng với hệ thống ngân hàng, tài chính khu vực và quốc tế.

  doc4p cuulongvhit 17-09-2010 660 333   Download

 • Hoạt động tín dụng là hoạt động truyền thống và trọng tâm mang lại chủ yếu đến 70%-80% trên tổng thu nhập của ngân hàng (tuy rằng ở hệ thống ngân hàng hiện đại, tỉ lệ này có thấp hơn các ngân hàng truyền thống) và mặt khác, hoạt động đó cũng mang lại những rủi ro chủ yếu cho ngân hàng. Chính vì vậy, mục tiêu chủ yếu của quản lý ngân hàng là lợi nhuận trên cơ sở phục vụ tốt các nhu cầu tín dụng của cộng đồng.

  pdf80p giamdocamnhac 06-04-2013 45 13   Download

 • Hiện nay, Việt Nam đang trong quá trình đổi mới nền kinh tế, chuyển nền kinh tế từ hành chính tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nước. Trải qua nhiều khó khăn thử thách, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được rất nhiều thành tựu đáng kể trên cả 3 phương diện : kinh tế, chính trị, xã hội. Để đạt được những thành tựu đó có đóng góp không nhỏ của ngành ngân hàng với vai...

  pdf75p can_thai 05-09-2012 91 47   Download

 • Thông báo số 146/TB-VPCP về việc ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động của Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawvhxh3 16-11-2009 50 6   Download

 • Trong xu thế hội nhập về kinh tế hiện nay, sự cạnh tranh diễn ra rất gay gắt. Các doanh nghiệp muốn tồn tại đứng vững trên thị trường, muốn sản phẩm của mình có thể cạnh tranh được với sản phẩm của các doanh nghiệp khác thì không còn cách nào khác phải tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh sao cho có hiệu quả. Do vậy, tìm ra các biện pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là vấn đề đang được rất nhiều các doanh nghiệp quan tâm chú trọng....

  doc36p maimam 14-10-2009 467 346   Download

 • Bài làm: 1. Giá trị thành phẩm sx bằng nguyên vật liệu của doanh nghiệp:  Qua bảng số liệu, yếu tố 1 của doanh nghiệp kỳ TH so với kỳ KH giảm 0.4% tương ứng giảm 3.  Điều đó là ảnh hưởng xấu đến doanh nghiệp.  Giá trị thành phẩm giảm đồng nghĩa với việc sản lượng Sx của kỳ TH thấp hơn kỳ KH, doanh thu của công ty sẽ giảm.

  doc4p hongphuoc10dkn 28-03-2013 297 59   Download

 • Do nhu cầu bức thiết hiện nay, hoạt động sản xuất,kinh doanh trong nền kinh tế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải vận dụng linh hoạt các phương pháp quản lý đặc biệt là biện pháp kinh tế. Một trong những biện pháp kinh tế là vấn đề tiền lương, tiền thưởng. Tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của con người đều vì lợi ích kinh tế. Vì tiền lương là một yếu tố vô cùng quan trọng.

  pdf11p kemoc4 06-06-2011 178 50   Download

 • Có thể nói , trong điều kiện toàn cầu , khu vực hoá và được biểu hiện rõ nhất ở xu thế phát triển của thị trường thế giới trong mấy thập niên gần đây , đối với bất cứ quốc gia nào việc xác định một cách đúng đắn hoạt động mở cửa hội nhập kinh tế thế giới có ý nghĩa to lớn đối với việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế –xã hội . Đặc biệt đối với nước ta kể từ khi thực hiện chuyển đổi từ cơ chế kinh tế tập trung...

  pdf33p notonline1122 21-02-2013 134 44   Download

 • Ngày nay, vấn đề toàn cầu được hiểu là những vấn đề có quan hệ trực tiếp đến hoạt động sống của mọi người trên trái đất, không phân biệt chế độ xã hội, tôn giáo, chính kiến, hệ tư tưởng. Vì vậy, việc giải quyết những vấn đề toàn cầu cần phải có sự hợp tác quốc tế về mọi mặt, sự nỗ lực tối đa của cả nhân loại.

  pdf5p bengoan369 08-12-2011 125 42   Download

 • Phản hồi 360 độ (360 Degree-Feedback) là phương pháp đánh giá nhân viên bằng cách thu thập có hệ thống các thông tin về hành vi và năng lực hoạt động của họ. Những thông tin này sẽ được tổng hợp và xử lý từ nhiều nguồn khác nhau, chủ yếu là từ những người tiếp xúc nhiều với cá nhân được đánh giá (giám đốc điều hành, quản lý, người đồng cấp, khách hàng hay đối tác…).

  pdf5p meouanbanh 07-09-2010 116 38   Download

 • Trong khi đó,nếu vốn tự có thấp sẽ làm giảm tính năng động của NH. Tỷ lệ an toàn vốn còn quan trọng ở chỗ, nó là thước đo cơ bản để nhà quản lý đánh gái sự lành mạnh về tài chính của NH. b) Tài sản có: Asset quality (A) Chất lượng tài sản có trong kinh doanh NH là yếu tố quan trọng hàng đầu và cũng là yếu tố phức tạp nhất khi phân tích hoạt động ngân hàng, ngoài ra khi đánh giá chất lượng tài sản có thường chứa đựng yếu tố chủ quan....

  pdf20p muaythai6 21-10-2011 80 32   Download

 • Việt Nam chuyển sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã được hơn một thập kỷ. Đó là một quãng thời gian tuy chưa dài nhưng nền kinh tế nước ta đã thật sự khởi sắc, thu được nhiều thành tựu đáng kể trên nhiều lĩnh vực. Tất cả các ngành nghề, lĩnh vực kinh tế trong nước đang nỗ lực, chuẩn bị sẵn sàng cho quá trình hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới.

  pdf86p vaio1111 04-09-2012 71 26   Download

Đồng bộ tài khoản