Hoạt động đầu cơ

Xem 1-20 trên 8918 kết quả Hoạt động đầu cơ
 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: hoạt động đầu cơ đất đai tại việt nam và các giải các giải pháp cần thiết', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf59p inside33 08-12-2012 53 16   Download

 • Trong thực tế, những nhà đầu cơ như George Soros đều là nhà đầu tư tài chính toàn cầu và chẳng hề quan tâm đến bất cứ quốc gia nào, kể cả Mỹ. Điển hình như Quỹ Quantum của George Soros không hề đặt ở Mỹ mà có trụ sở tại quần đảo Antille thuộc Hà Lan với lý do dễ hiểu: tránh sự can thiệp của chính phủ Mỹ và nhất là để trốn thuế.

  pdf3p womanhood911_06 30-10-2009 157 91   Download

 • Nền kinh tế Việt Nam kể từ sau khi chuyển từ cơ chế kế hoạch tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước , đã có những bước tiến đáng kể :thu nhập quốc dân, kim ngạch xuất nhập khẩu không ngừng tăng với tốc độ cao; sản phẩm, hàng hoá trên thị trường ngày càng đa dạng, phong phú; đời sống người dân được nâng cao; …Để có được những kết quả này, vai trò của hoạt động đầu tư là vô cùng quan trọng.

  doc28p bigbang0801 17-01-2010 551 162   Download

 • Về cơ bản, nước ta luôn giữ được mức độ tăng trưởng GDP cao trong hơn mười lăm năm qua. Trong đó hoạt động đầu tư phát triển đóng góp lớn vào sự tăng trưởng đó. Đặc biệt yếu tố vốn đầu tư ngày càng có đóng góp quan trọng. Đầu tư phát triển trong thời gian qua tăng cả về quy mô và tốc độ, tạo nguồn lực quan trọng cho phát triển sản xuất. Biểu đồ 1 : Tỷ lệ vốn đầu tư so với GDP giai đoạn 1998 -2007 ( Nguồn : Niên giám thống...

  doc42p ktdt91 21-03-2013 516 158   Download

 • Trong gần như suốt thế kỷ XX, đầu tư vào vàng, tiền tệ và cổ phiếu chỉ mang lại nhiều lợi nhuận hơn những hình thức đầu tư kinh doanh khác với điều kiện các nhà đầu tư sẵn sàng giữ chúng trong thời hạn dài.

  pdf3p womanhood911_06 30-10-2009 166 104   Download

 • “Giải pháp thúc đẩy hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam” hiện nay là một đề tài mang tính cấp thiết nhưng còn khá mới mẻ tại Việt Nam. Trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành đề tài, tôi đã gặp không ít khó khăn về mặt kiến thức và tài liệu. Tuy vậy, đề tài đã đạt một số kết quả có ý nghĩa lý luận và thực tiễn.

  doc121p dinhthao00 14-06-2011 188 77   Download

 • Vận động theo cơ chế thị trường nghĩa là hoạt động của doanh nghiệp phải gắn liền với cơ chế thị trường, tuân thủ theo các quy luật kinh tế trong đó có quy luật cạnh tranh, mỗi doanh nghiệp phải thích nghi với thị trường, cạnh tranh gay gắt với nhau để tồn tại và phát triển, trong những cuộc cạnh tranh này, doanh nghiệp nào biết thích nghi với thị trường, tận dụng được mọi cơ hội, phát huy được khả năng của mình sẽ giành thắng lợi.

  doc46p tututhoi 22-03-2015 119 62   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'thực trạng hoạt động đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty cao su sao vàng', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc107p chovameo 29-04-2011 128 34   Download

 • Đầu tư phát triển là một hoạt động kinh tế có vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Nó là động lực của tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế xã hội và tạo ra các tác động có lợi cho chính trị xã hội. Một nền kinh tế sẽ không thể tồn tại và phát triển nếu thiếu hoạt động đầu tư. Công ty Cổ phần nhiệt điện Hải phòng là một công ty mới thành lập và đang trong giai đoạn đầu tư, dự kiến vận hành vào quý...

  pdf43p chopchop1122 19-03-2013 82 28   Download

 • Nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản của nhà nước trình bày một số nội dung chính như sau: để nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản của nhà nước ở nước ta trong thời gian tới, cần có các quan điểm và định hướng;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p dienham63 10-12-2015 47 15   Download

 • Sau khi học xong chương 5 Kế toán hoạt động đầu tư tài chính thuộc bài giảng Kế toán tài chính sinh viên có kiến thức nhằm giải thích những nội dung cơ bản liên quan đến đầu tư tài chính bao gồm việc ghi nhận, đo lường và đánh giá, nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến đầu tư tài chính.

  pdf14p wide_12 30-07-2014 53 12   Download

 • Bài viết Đổi mới công tác quản lý hoạt động đầu tư nhằm thực hiện tái cấu trúc đầu tư công tại Việt Nam đánh giá kết quả của quá trình hoàn thiện cơ chế quản lý đầu tư tại Việt Nam với trọng tâm là tái cấu trúc đầu tư công để góp phần nâng cao hiệu quả của khu vực công nói riêng và nền kinh tế nói chung.

  pdf7p maiyeumaiyeu11 26-09-2016 37 5   Download

 • Đề tài “Đổi mới quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài” với hy vọng có thể phục vụ công tác xây dựng và hoạch định chính sách của nhà nước, đồng thời góp phần giải quyết được một số vướng mắc của doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động đầu tư trực tiếp của các doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài, qua đó, nâng cao hình ảnh và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

  doc29p change00 04-05-2016 19 2   Download

 • Đầu tư là mọi hoạt động bỏ vốn ở hiện tại nhằm mục đích sinh lợi ở tương lai. Hoạt động bỏ vốn có thể thực hiện trong một thời gian ngắn (đầu tư ngắn hạn) và cũng có thể được thực hiện trong một thời gian dài (đầu tư dài hạn).

  doc41p anhduc_dhnt 31-07-2011 916 255   Download

 • Trong lĩnh vực tài chính, đầu cơ là việc mua, bán, nắm giữ, bán khống các loại tài sản tài chính như cổ phiếu, trái phiều, hàng hoá, tiền tệ, bất động sản, chứng khoán phái sinh nhằm thu lợi từ sự biến động giá mạnh của chúng. Vì hoạt động đầu cơ áp dụng với các loại tài sản tài chính biến động như vậy cho nên đầu cơ là một kiểu kinh doanh có rủi ro rất cao. Ngược lại với đầu cơ là việc mua và nắm giữ các tài sản tài chính để tăng thu nhập...

  pdf4p gau_baloo 25-08-2010 299 121   Download

 • Công cuộc đổi mới , hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi mỗi ngành , mỗi doanh nghiệp phải cố gắng hơn , tiếp tục đổi mới toàn diện sâu sắc trong mọi hoạt động của mình.Với chức năng huy động số lượng tiền nhỏ từ nhiều cá nhân nhằm hình thành một quỹ bảo hiểm tập trung để đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế, công ty bảo hiểm nhân thọ đã trở thành một tổ chức chủ chốt trên thị trường vốn...

  pdf32p kemoc4 29-05-2011 248 83   Download

 • LUẬN VĂN: Hoạt động đầu cơ đất đai tại Việt Nam và các giải các giải pháp cần thiết .A. Lời nói đầu Từ khi thực hiện đổi mới, quan hệ đất đai ở nước ta đó cú những biến đổi nhanh chóng. Cùng với những tiến bộ về kinh tế và sự tăng lên về thu nhập là sự tăng lên của nhu cầu về nhà ở, đất ở của dân cư và đất để sản xuất kinh doanh ngày càng tăng, nhất là ở các đô thị. Từ trước khi có luật đất đai (1993) các quan hệ về đất đai như...

  pdf60p window1234 10-12-2012 73 32   Download

 • Chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Thủ Đô(NH NN&PTNN) trước đây có tên là NH NN&PTNT Bùi Thị Xuân.Chi nhánh NHNN&PTNT Bùi Thị Xuân là đơn vị thuộc NHNN&PTNT Việt Nam, bắt đầu từ ngày 25/11/2008 căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của NHNN&PTNT Việt Nam. Được thành lập theo Quyết định số 13.2008/QĐ-NHNN, theo đề nghị của Tổng giám đốc NHNN&PTNT Việt Nam, chi nhánh Bùi Thị Xuân đổi tên thành chi nhánh Thủ Đô.

  pdf40p chopchop1122 19-03-2013 56 16   Download

 • Đề tài Đấu thầu quốc tế trong hoạt động đầu tư tại Việt Nam trình bày về khái niệm đấu thầu. Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của bên mời thầu để thực hiện gói thầu trên cơ sở đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

  pdf39p acc_12 03-04-2014 74 11   Download

 • Đội ngũ doanh nhân đang là một trong những lực lượng tham gia tích cực vào hoạt động xã hội. Bài viết "Hoạt động xã hội của doanh nhân" phân tích mức độ tham gia của doanh nhân vào một số hình thức hoạt động xã hội cơ bản, đó là: Tham gia các hoạt động từ thiện, tham gia các hoạt động đầu tư và phát triển cộng đồng, xã hội, tham gia các hoạt động tài trợ chương trình cộng đồng,...

  pdf13p thuytct36 25-02-2016 14 3   Download

Đồng bộ tài khoản