Hoạt động rà phá bom mìn

Xem 1-10 trên 10 kết quả Hoạt động rà phá bom mìn
 • Công văn 30/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động rà phá bom mìn

  doc1p lambinh 16-08-2009 137 11   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10299-2:2014 quy định các yêu cầu và nội dung thẩm định và công nhận tổ chức thực hiện hoạt động rà phá bom mìn, vật nổ (RPBM) sau chiến tranh và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan. Mời các bạn tham khảo.

  doc10p thangnamvoiva18 05-09-2016 7 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10299-5:2014 quy định các yêu cầu về bảo đảm an toàn trong hoạt động rà phá bom mìn, vật nổ (RPBM) và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc7p thangnamvoiva18 05-09-2016 8 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10299-1:2014 đưa ra các quy định chung về trình tự triển khai dự án và hoạt động rà phá bom mìn, vật nổ (RPBM) để khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ (KPHQBM) sau chiến tranh. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc13p thangnamvoiva18 05-09-2016 6 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10299-3:2014 quy định các yêu cầu và nội dung giám sát và đánh giá tổ chức thực hiện hoạt động rà phá bom mìn, vật nổ (RPBM) và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc10p thangnamvoiva18 05-09-2016 3 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10299-6:2014 quy định các yêu cầu, trình tự thực hiện hoạt động rà phá bom mìn, vật nổ (RPBM) sau chiến tranh, trang thiết bị sử dụng và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc17p thangnamvoiva18 05-09-2016 3 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10299-8:2014 quy định các yêu cầu về bảo đảm y tế trong hoạt động rà phá bom mìn, vật nổ (RPBM) sau chiến tranh và trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức có liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc12p thangnamvoiva18 05-09-2016 9 0   Download

 • Trạng thái căng thẳng tâm lý của bộ đội công binh trong khi làm nhiệm vụ rà phá bom mìn và biện pháp khắc phục Bài viết gồm 4 phần: Đặt vấn đề, khách thể nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và bàn luận. Bài viết tập trung nghiên cứu mức độ căng thẳng tâm lý và ảnh hưởng của nó đến hoạt động của bộ đội công binh làm nhiệm vụ rà phá bom mìn.

  pdf4p butmauvang 30-08-2013 24 3   Download

 • Công văn 9273/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc tạm thời chưa thu thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động rà phá bom mìn

  doc1p hoangyen 17-08-2009 40 3   Download

 • Trên cơ sở tổng quan về lý luận và phân tích thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ của Dự án RENEW, đề tài nghiên cứu đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ hoạt động rà phá bom mìn nhân đạo, đáp ứng yêu cầu phát triển của của Dự án trong giai đoạn mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf118p bautroibinhyen5 01-12-2016 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản