Hoạt động thuê tàu bay

Xem 1-12 trên 12 kết quả Hoạt động thuê tàu bay
 • Quyết định 16/2000/QĐ-CHK về việc ban hành "Quy định về quản lý hoạt động thuê tàu bay, động cơ tàu bay" do Cục Hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

  pdf11p truongvu 10-10-2009 46 5   Download

 • Quyết định 16/2000/QĐ-CHK về việc ban hành "Quy định về quản lý hoạt động thuê tàu bay, động cơ tàu bay" do Cục Hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

  pdf10p lawgtvt9 26-11-2009 52 3   Download

 • Máy móc, thiết bị, vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng và vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí đốt; tàu bay, dàn khoan, tàu thuỷ thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nh...

  pdf6p snake1212 30-10-2011 72 25   Download

 • vận tải hàng hải bằng cách liên doanh với các hãng bảo hiểm danh tiếng quốc tế tạo tâm lý yên tâm, tín nhiệm với khách hàng, phát triển khả năng vận tải hàng hải. Mục tiêu của Chính phủ đến năm 2010 là xây dựng một đội tàu quốc gia đủ sức chở 99% khối lượng hàng nội địa, 40% khối lượng hàng nhập khẩu và tham gia chở thuê cho nước ngoài.

  pdf35p cnkbmt2 16-10-2011 64 23   Download

 • Quyết định 2040/1998/QĐ-CHK của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý hoạt động cho thuê tàu bay của các doanh nghiệp vận chuyển hàng không Việt Nam

  doc5p thanhuyen 19-08-2009 47 4   Download

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THUÊ, MUA TÀU BAY, ĐỘNG CƠ, PHỤ TÙNG VẬT TƯ VÀ DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA TÀU BAY, ĐỘNG CƠ, PHỤ TÙNG VẬT TƯ TÀU BAY CHÍNH PHỦ

  pdf20p chuon-chuon 18-01-2012 51 2   Download

 • Quyết định số 2040/1998/QĐ-CHK về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý hoạt động cho thuê tàu bay của các doanh nghiệp vận chuyển hàng không Việt Nam do Cục hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

  pdf5p lawgtvt10 26-11-2009 47 1   Download

 • Quyết định số 2040/1998/QĐ-CHK về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý hoạt động cho thuê tàu bay của các doanh nghiệp vận chuyển hàng không Việt Nam do Cục hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

  pdf2p lawqds5 09-12-2009 34 1   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 76/2007/NĐ-CP ngày 09/5/2007 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung; Căn cứ Nghị định số 70/2007/NĐ-CP ngày 20/4/2007 của Chính phủ về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng; Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 và Ng...

  pdf27p vienthieu 31-12-2010 63 1   Download

 • Quyết định số 1095/1997/QĐ-CAAV về việc ban hành Quy định về quản lý việc thuê, mua tầu bay, thuê người khai thác tàu bay trong hoạt động hàng không dân dụng tại Việt Nam do Cục hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

  pdf6p lawgtvt10 26-11-2009 44 3   Download

 • Quy định số 833/CAAV về quản lý việc thuê, mua tầu bay trong hoạt động vận chuyển hàng không do Cục hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

  pdf3p lawgtvt10 26-11-2009 54 1   Download

 • Quyết định số 1095/1997/QĐ-CAAV về việc ban hành Quy định về quản lý việc thuê, mua tầu bay, thuê người khai thác tàu bay trong hoạt động hàng không dân dụng tại Việt Nam do Cục hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

  pdf2p lawqds5 09-12-2009 36 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản