Học môn lập trình hướng đối tượng

Xem 1-20 trên 127 kết quả Học môn lập trình hướng đối tượng
 • Tài liệu về môn lập trình hướng đối tượng...

  pdf3p jackiechan_2912 11-04-2011 301 78   Download

 • Câu hỏi trắc nghiệm môn Lập trình hướng đối tượng sau gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích, giúp các bạn ôn thi hiệu quả và đạt kết quả cao trong học tập. Chúc các bạn học tập tốt.

  pdf30p skyphantomhz 20-04-2015 914 349   Download

 • Bài giảng môn "Lập trình hướng đối tượng - Chương 4: Kế thừa và đa hình trên Java" cung cấp cho người học các kiến thức: Kế thừa đơn (Single Inheritance), kế thừa kép (Multi-Inheritance), các lớp trừu tượng (Abtract Classes), interface, đa hình (Polymorphism), Case Study (Object Oriented Programs), một số lớp bản trong Java.

  ppt42p bautroibinhyen13 10-01-2017 6 2   Download

 • Bài giảng môn "Lập trình hướng đối tượng - Chương 2: Những khái niệm cơ bản của Lập trình HĐT" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm đối tượng, so sánh classes và structures, mô tả thành phần Private và Public của classes, định nghĩa các hàm của classes, phương pháp sử dụng các đối tượng và các hàm thành viên của classes, các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng thông dụng hiện nay, cách viết class trong Java.

  ppt39p bautroibinhyen13 10-01-2017 6 1   Download

 • Giáo trình này sẽ giới thiệu các đặc trưng của phương pháp lập trình hướng đối tượng như tính đóng gói, tính kế thừa và tính đa hình.ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng dễ học

  pdf107p trongtuan47 19-05-2011 170 57   Download

 • Đề cương thực hành: Lập trình hướng đối tượng và C++ (CT114) giúp các bạn hệ thống lại những kiến thức trong môn Lập trình hướng đối tượng và C++ (CT114). Từ đó, giúp các bạn có kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả.

  pdf6p trangchuauy1 14-03-2015 70 20   Download

 • Nội dung cơ bản của chương 1 Phương pháp lập trình hướng đối tượng nằm trong bài giảng lập trình hướng đối tượng nhằm trình bày về lịch sử các phương pháp lập trình, lịch sử ra đời của lập trình hướng đối tượng và đặc điểm chính của OOP. Bài giảng thiết thực dành cho sinh viên đang học nhập môn lập trình hướng đối tượng.

  pdf9p big_12 06-06-2014 43 6   Download

 • Trong nội dung của chương 3 Kế thừa thuộc bài giảng lập trình hướng đối tượng nhằm trình bày về các nội dung chính: khái niệm và đặc điểm của kế thừa các ví dụ về kế thừa, cách khai báo, sự chuyển kiểu...đó là những kiến thức cơ bản mà các bạn đang học nhập môn lập trình hướng đối tượng dễ dàng tiếp thu.

  pdf18p big_12 06-06-2014 42 5   Download

 • Tài liệu tham khảo - Bài Báo Cáo Thực Hành Môn Học : Lập Trình Hướng Đối Tượng C++ 

  doc22p fbiit9x 16-05-2011 308 129   Download

 • Nhận biết sự khác biệt giữa lập trình hướng thủ tục và lập trình hướng đối tượng. Phân tích, thiết kế và thực hiện được một chương trình theo phương pháp hướng đối tượng. Nhận biết một số ngôn ngữ OOP. Nhận biết các khái niệm cơ bản của OOP. phương pháp lập trình đối tượng.

  ppt25p can_loc 25-07-2012 81 22   Download

 • Phần 2 Bài giảng Lập trình hướng đối tượng do ThS. Nguyễn Mạnh Sơn biên soạn gồm nội dung chương 6 - Lập trình giao diện trên Java, chương 7 - Thư viện các Collection và áp dụng. Tài liệu này được viết nhằm phục vụ môn học “Lập trình hướng đối tượng” giảng dạy tiếp theo sau môn học Ngôn ngữ lập trình C++ và như vậy khi học môn học này sinh viên sẽ dễ nắm bắt được những đặc trưng khác biệt của ngôn ngữ Java so với C++.

  pdf152p talata_7 14-01-2015 39 17   Download

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng chương 1: Tổng Quan về phương pháp luận hướng đối tượng trình bày về phương pháp phân tích bằng mô hình, phương pháp luận hướng đối tượng, các khái niệm hướng đối tượng, phân tích hệ thống bằng mô hình, thiết kế hệ thống. Tham khảo bài giảng để nắm bắt chi tiết môn học.

  ppt33p phuongpham357 21-07-2014 49 10   Download

 • Môn học lập trình hướng đối tượng là môn học này nhằm ứng dụng các kiến thức tổng hợp từ thiết kế, lập trình đến cơ sở dữ liệu để giải quyết những bài toán quản lý. Áp dụng mô hình đa lớp để xây dựng chương trình theo hướng đối tượng, môn học cung cấp những mô hình giải pháp được sử dụng thực tế.

  ppt10p xuanlan_12 26-04-2014 31 9   Download

 • Nội dung trình bày trong bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Chương 2: Đối tượng và lớp nhằm giới thiệu về khái niệm như đối tượng, lớp, khai báo lớp và các ví dụ, thuộc tính truy xuất, tìm hiểu truyền tham số cho hàm. Bài giảng thú vị và bổ ích dành cho sinh viên đang học nhập môn lập trình.

  pdf21p big_12 06-06-2014 59 7   Download

 • Môn học Lập trình hướng đối tượng nhằm trang bị cho sinh viên các nguyên lý cơ bản về lập trình hướng đối tượng, phương pháp phát triển hệ thống theo cách tiếp cận hướng đối tượng, phương pháp phát triển phần mềm trên nền tảng NET FRAMEWORK.2.0 và kiến trúc thành phần (component-based), thiết kế và cài đặt ứng dụng trên kiến trúc 3-layer.

  pdf8p fast_12 24-06-2014 16 3   Download

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng chương 4: Sự kế thừa trình bày về kế thừa đơn, phạm vi truy xuất, phương thức thiết lập và huỷ bỏ, con trỏ và kế thừa. Tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung môn học một cách chi tiết nhất.

  ppt74p phuongpham357 21-07-2014 51 3   Download

 • Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 0: Đề cương môn học" cung cấp cho người học những thông tin cơ bản về môn học, nội dung chính của môn học và các tài liệu tham khảo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf4p doinhugiobay_15 25-02-2016 10 3   Download

 • Bài giảng Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Giới thiệu và ôn tập trình bày 4 nội dung chính: Đề cương môn học; chuẩn và quy ước lập trình; ôn tập hàm, cấu trúc, con trỏ; bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt20p namthangtinhlang_02 05-11-2015 27 2   Download

 • Bài "Nhập môn" của bài giảng Lập trình hướng đối tượng giúp người học nhận biết được sự khác biệt giữa lập trình hướng đối tượng và lập trình hướng thủ tục, giúp người học luyện tập tư duy lập trình hướng đối tượng, nhận diện một số ngôn ngữ OOP. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf15p namthangtinhlang_02 05-11-2015 26 2   Download

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Chương 2 trang bị cho người học những kiến về đối tượng và lớp. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Đối tượng và lớp, cài đặt lớp trong C++, thiết lập và huỷ bỏ đối tượng, giao diện và chi tiết cài đặt, các nguyên tắc xây dựng lớp, một số ví dụ về lớp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf120p allbymyself_08 22-02-2016 6 2   Download

Đồng bộ tài khoản