» 

Học Thuyết Hành Vi

 • Học thuyết hành vi

  Hành vi là tổng thể chuỗi dài các phản ứng, là đời sống thực của con người Thuyết hành vi là một trường phái tâm lý học giải thích về hành vi chỉ dựa trên những quan sát hành vi thấy rõ (overt behaviors) hơn là dựa vào những quá trình nhận thức diễn ra bên trong não hay là những hành vi không thấy rõ (covert behaviors).

  ppt 24p sony_12 25-06-2013 22 7

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 3: Lý thuyết hành vi của người tiêu dùng

  Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 3 Lý thuyết hành vi của người tiêu dùng có cấu trúc nội dung cần tìm hiểu sau: Sở thích của người tiêu dùng; Giới hạn ngân sách; Sự lựa chọn của người tiêu dùng; Sở thích được bộc lộ; Hữu dụng biên và sự lựa chọn của người tiêu dùng.

  ppt 39p luongmylm 25-03-2014 19 6

 • Giáo trình Lý thuyết hành vi khách hàng: Phần 1 - ĐH Tài nguyên và Môi trường HN

  Giáo trình lý thuyết hành vi khách hàng Phần 1 gồm 3 chương. Nội dung các chương tập trung giải thích, định nghĩa về khách hàng và hành vi khách hàng, tầm quan trọng của việc nghiên cức hành vi khách hàng. Cuối mỗi chương sẽ có câu hỏi ôn tập giúp các bạn củng cố lại kiến thức tốt hơn. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf 54p suri_yumi 06-05-2014 13 5

 • Lý thuyết hành vi của doanh nghiệp

  Tham khảo bài thuyết trình 'lý thuyết hành vi của doanh nghiệp', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 19p page_12 15-08-2013 47 2

 • Đề tài: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT HÀNH VI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: nghiên cứu lý thuyết hành vi trên thị trường chứng khoán việt nam', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 156p matbuon_266 20-07-2012 111 39

 • Lý thuyết hành vi của nhà sản xuất

  Tài chính hành vi học & kinh tế học hành vi là những có lĩnh vực liên quan gần gũi, ứng dụng những nghiên cứu khoa học về nhận thức & xu hướng cảm xúc trên con người nhằm hiểu rõ hơn về các quyết định kinh tế, và làm cách nào mà con người gây ảnh hưởng lên thị trường giá cả, lợi nhuận & sự cấp phát các nguồn tài nguyên. Phạm vi chủ yếu được đề cập bao gồm sự hợp lý hoặc...

  pdf 16p page_12 15-08-2013 24 5

 • Bài giảng Hành vi tổ chức - Chương 8: Lãnh đạo trong một nhóm

  Kết thúc chương này các bạn có thể nắm vững các vấn đề như sau: Phân biệt giữa lãnh đạo và quản lý, tóm tắt những kết luận của lý thuyết cá tính điển hình, tìm hiểu về các học thuyết hành vi,...Mời các bạn tham khảo!

  ppt 25p depthat 12-03-2014 20 3

 • Bài giảng Lý thuyết hành vi con người trong môi trường xã hội - TS. Nguyễn Thị Lan

  Bài giảng Lý thuyết hành vi con người trong môi trường xã hội do TS. Nguyễn Thị Lan biên soạn sẽ giới thiệu đến các học viên phương pháp tiếp cận hành vi con người theo hệ thống, tìm hiểu giữa các yếu tố của HTXH và HT con người để dẫn đến hành vi của cá nhân trong đó. Đây là tài liệu dành cho sinh viên ngành Công tác xã hội và Xã hội học.

  ppt 67p hoahue91 13-08-2014 20 3

 • Chương III: Các lý thuyết Công tác Xã hội

  Tài liệu "Chương III: Các lý thuyết Công tác Xã hội" cung cấp cho các bạn những lý thuyết thường được sử dụng trong Công tác Xã hội như: thuyết Năng động tâm lý thuộc trường phái Phân tâm học, thuyết Hành vi, thuyết Nhận thức, thuyết Hệ thống cảm xúc gia đình,... Những kiến thức đưa ra trong tài liệu này chính là cơ sở để các bạn chuyên ngành Công tác Xã hội áp dụng trong thực...

  pdf 30p thuytrangseven 06-09-2014 3 2

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 4 - Ths. Nguyễn Văn Chương

  Chương 4 Động viên thuộc bài giảng hành vi tổ chức, trong chương học này muốn người học nắm được các mục tiêu chính sau: Trình bày quy trình động viên, mô tả bậc thang nhu cầu của Maslow, giới thiệu học thuyết X và học thuyết Y, trình bày học thuyết hai nhân tố, làm sáng tỏ học thuyết mong đợi, một số vấn đề đặc biệt trong động viên, ứng dụng lý thuyết động viên vào thực...

  pdf 5p thanhthienhoang23 14-05-2014 16 0

 • Bài giảng Một số mô hình lí thuyết về hành vi sức khoẻ - Trương Quang Tiến

  Bài giảng Một số mô hình lí thuyết về hành vi sức khoẻ của Trương Quang Tiến nhằm giúp học viên nêu được lí do áp dụng các mô hình lí thuyết hành vi trong hoạt động nâng cao sức khoẻ, phân tích được một số mô hình lí thuyết thông dụng, áp dụng được các mô hình để giải thích, dự đoán, đánh giá sự thay đổi hành vi sức khỏe.

  pdf 22p votinhdon91 15-08-2014 13 0

 • Trương Trung Nghĩa - Bài tập môn Quản trị hành vi tổ chức

  Bạn hãy phát triển một dự án đổi mới mô hình quản lý cá nhân và nhóm làm việc cho doanh nghiệp/tổ chức hiện nay bạn đang làm việc. Hãy xác định trong doanh nghiệp/tổ chức hiện tại của bạn, có các vấn đề hay cơ hội gì liên quan đến các chủ đề của môn học hành vi tổ chức? Tại sao? Bạn có giải pháp gì mang tính thực tiễn dựa trên cơ sở lý thuyêt hành vi tổ chức?

  doc 11p ahenpecked 24-12-2010 942 447

 • Lý thuyết hành vi người tiêu dùng_Chương 3

  Thoả dụng (Utility - U) o Là sự thoả mãn mà người tiêu dùng có được khi tiêu dùng một loại hàng hoá nào đó CHƯƠNG 3: LÝ THUYẾT VỀ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG - Thoả dụng tổng (Total Utility - TU) o Là tổng lượng thoả mãn mà người tiêu dùng có được khi tiêu dùng hết một loại hàng hoá nào đó trong một khoảng thời gian xác định

  ppt 26p nghiemvanhaicg 06-12-2009 495 251

 • kinh tế học vĩ mô dành cho chính sách công - một số ứng dụng lý thuyết hành vi tiêu dùng

  Tài liệu hướng dẫn kinh tế học vĩ mô - bài một số ứng dụng trong lý thuyết hành vi tiêu dùng, thảo luận các vấn đề về: đo lường thiệt hại (lợi ích) của người tiêu dùng khi giá tăng (giảm), các phương án trợ cấp, mô hình lao động, mô hình tiêu dùng liên thời gian.

  pdf 9p mymemory1212 16-02-2011 276 82

 • báo cáo đề tài: Lý thuyết hành vi doanh nghiệp

  Các hành vi được tìm thấy trong một doanh nghiệp thành công một phần là do liên tục được nuôi dưỡng bởi một nền văn hóa doanh nghiệp lành mạnh. Đó là cực kỳ quan trọng để biết loại hành vi của nền văn hóa có ảnh hưởng lớn nhất và làm thế nào nền văn hóa hoạt động để kiểm soát hành vi của các thành viên của doanh nghiệp đó cụ thể. Văn hóa sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp,...

  ppt 48p nhuquynh20592 19-04-2012 173 48

 • Lý thuyết hành vi tổ chức

  Hành vi tổ chức nghiên cứu những điều mà con người suy nghĩ, cảm nhận và hành động trong một tổ chức . Ví dụ : Một nhân viên thường hay vắng mặt trong tổ chức , hành vi này nói lên điều gì ? Người nhân viên này có hài lòng với công việc mình không ? Anh ta nghĩ về tổ chức như thế nào mà có hành động như vậy ? Đó chính là điều mà các học giả về hành vi tổ chức quan tâm. Họ...

  doc 9p tenchinh14091990 30-07-2013 96 34

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Phương pháp định tính trong nghiên cứu hành vi người tiêu dùng Việt Nam về sản phẩm xe máy

  Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Phương pháp định tính trong nghiên cứu hành vi người tiêu dùng Việt Nam về sản phẩm xe máy trình bày phương pháp luận và phương pháp định tính nghiên cứu hành vi người tiêu dùng, áp dụng một số phương pháp định tính trong nghiên cứu hành vi người tiêu dùng xe máy, bài học từ nghiên cứu.

  pdf 0p cuong300 24-05-2014 17 10

 • Kinh tế học vi mô - Lý thuyết, bài tập, thực hành: Phần 1 - PGS.TS. Cao Thúy Xiêm (chủ biên)

  Kinh tế học vi mô - Lý thuyết, bài tập, thực hành: Phần 1 gồm nội dung 4 chương đầu của cuốn sách. Nội dung phần 1 trình bày các vấn đề tổng quan về kinh tế vi mô, các lực lượng cung cầu trên thị trường, lý thuyết hành vi người tiêu dùng, lý thuyết về hành vi của người sản xuất.

  pdf 200p hoa_khoai91 05-06-2014 18 8

 • Đề cương môn học hành vi khách hàng - ĐH Mở

  Hành vi khách hàng là một phần quan trọng trong nghiên cứu kinh tế học với mục đích tìm hiểu xem bằng cách nào và tạo sao những khách hàng mua hoặc không mua các sản phẩm dịch vụ.

  pdf 10p matem91 15-11-2013 39 4

 • Kinh tế học đại cương: Chương 03. Thuyết hành vi người tiêu dùng

  Những lợi ích mà người tiêu dùng có được từ hàng hóa và dịch vụ mà họ tiêu thụ chính là độ hữu dụng Một hàm hữu dụng cho thấy nhận thức của một cá nhân về mức hữu dụng đạt được từ việc tiêu thụ mỗi rổ hàng hóa

  pdf 39p phuongtran1903 31-10-2013 30 3

 • + Xem thêm 1138 Học Thuyết Hành Vi khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản