» 

Học Thuyết Trọng Thương

 • Câu hỏi Lịch sử học thuyết kinh tế

  Tài liệu tham khảo Môn tìm hiểu lịch sử các học thuyết kinh tế dành cho các bạn sinh viên đang theo học các ngành kinh tế,giúp các bạn có thêm nhiều kiến thức hơn về học thuyết kinh tế.

  doc 7p 200190 09-12-2009 3260 1144

 • Ôn tập môn Lịch sử Học thuyết Kinh tế - ĐH Ngân Hàng TP HCM

  Tóm lại, chủ nghĩa trọng nông đã phê phán chủ nghĩa trọng thương một cách sâu sắc và khá toàn diện, “công lao quan trọng nhất của phái trọng nông là ở chỗ họ đã phân tích tư bản trong giới hạn của tầm mắt tư sản, chính công lao này mà họ đã trở thành người cha thực sự của khoa kinh tế chính trị hiện đại”.

  doc 10p 200190 09-12-2009 3047 1060

 • Tuyển tập các câu hỏi ôn tập học thuyết kinh tế

  Tuyển tập các câu hỏi về học thuyết kinh tế sẽ giúp các bạn dễ dàng nắm bắt được nội dung học thuyết kinh tế, từ đó sẽ giúp các bạn trong quá trình học tập và ôn tập bộ môn học thuyết kinh tế.

  doc 17p tiayouaki 10-10-2011 980 496

 • Ngân hàng câu hỏi môn lịch sử học thuyết kinh tế

  W.P( 1632 - 1687) là một trong những người sáng lập ra học thuyết kinh tế trường phái cổ điển anh. Ông là người áp dụng phương pháp mới trong nghiên cứu khoa học được gọi là phương pháp khoa học tự nhiên .

  doc 8p lestorm 04-04-2011 749 352

 • Tài liệu ôn lịch sử học thuyết kinh tế

  Tài liệu hệ thống lại kiến thức của lịch sử học thuyết kinh tế dành cho những bạn đang ôn tập môn này. Phái trọng nông đã chuyển công tác nghiên cứu về nguồn gốc của giá trị thặng dư từ lĩnh vực lưu thong sang lĩnh vực sản xuất trực tiếp, như vậy là họ đặt cơ sở.

  doc 8p nguyendacbun 10-06-2011 650 314

 • Tài liệu ôn tập lịch sử học thuyết kinh tế

  Chủ Nghĩa Trọng Thương ở Anh: Từ TK XV đến giữa TK XVI: Chủ nghĩa tiền tệ.Nội dung chủ yếu được phản ánh ở bảng cân đối tiền tệ nội dung muốn tăng lượng tiền cho nhà nước thì phải giữ tiền ở lại trong nước.

  doc 18p dinhtrongdinh 03-10-2010 652 243

 • Sách hướng dẫn Lịch sử các học thuyết Kinh tế - Chương 2

  Chương 2: Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa trọng thương CHƯƠNG II: HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA TRỌNG THƯƠNG GIỚI THIỆU Mục đích, yêu cầu: - Nắm được: hoàn cảnh ra đời của chủ nghĩa trọng thương, những đặc trưng và quan điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa trọng thương, các trường phái của học thuyết trọng thương, những đại biểu tiêu biểu của trường phái - Qua nội dung...

  pdf 6p littleduck801 18-08-2011 557 218

 • Ôn tập lịch sử học thuyết kinh tế

  Tóm lại, chủ nghĩa trọng nông đã phê phán chủ nghĩa trọng thương mộtcách sâu sắc và khá toàn diện, “công lao quan trọng nhất của phái trọng nông là ở chỗ họ đã phân tích tư bản trong giới hạn của tầm mắt tư sản

  doc 11p tspro7 24-06-2011 315 158

 • Đề cương chi tiết môn Lịch sử học thuyết kinh tế

  Phương pháp nghiên cứu của môn Lịch sử các học thuyết kinh tế. Phương pháp duy vật biện chứng.Phương pháp lịch sử. Ngoài ra LSHTKT còn sử dụng phương pháp phê phán, phương pháp phân tích, tổnghợp ...

  doc 15p phan_thi_loan 19-09-2011 450 135

 • Lịch sử học thuyết kinh tế - Chương 3: Học thuyết kinh tế Trọng thương

  1. Sự ra đời và đặc điểm của học thuyết Trọng thương 2. Các giai đoạn phát triển của Chủ nghĩa Trọng thương 3. Các khuynh hướng cá biệt của học thuyết Trọng thương ở một số nước Tâu Âu 4. Vai trò và ý nghĩa của học thuyết Trọng thương

  ppt 19p t2_ph3 15-03-2013 42 12

 • Lịch sử học thuyết kinh tế - Chương 4: Quá trình hình thành học thuyết kinh tế Cổ điển

  Nửa sau thế kỷ XVII, kết thúc tích lũy nguyên thủy Cơ cấu KT - XH thay đổi, vai trò của công nghiệp tăng lên, CN chi phối thương nghiệp. Xuất hiện nhiều vấn đề mới trong sản xuất cần phải giải thích Học thuyết kinh tế cổ điển ra đời trên cơ sở học thuyết trọng thương, mặc dù có nhiều tư tưởng trái ngược.

  ppt 39p t2_ph3 15-03-2013 25 3

 • Lịch sử học thuyết Kinh tế

  Về mặt KT-XH: quá trình tích lũy nguyên thủy của CNTB, thời kì tích lũy tiền tệ cho sự ra đời của CNTB. Thời kì này, khuynh hướng trọng thươnglà 1 điều tất yếu: dề cao vai trò của thương mại, trao đổi.

  doc 26p nguyenducduyet 15-10-2010 297 161

 • Sách hướng dẫn Lịch sử các học thuyết Kinh tế - Chương 9

  Chương 9: Học thuyết kinh tế của trường phái Keynes CHƯƠNG IX: HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA TRƯỜNG PHÁI KEYNES GIỚI THIỆU Mục đích yêu cầu Nắm được hoàn cảnh lịch sử dẫn đến sự ra đời của học thuyết và đặc điểm của học thuyết. Nắm được nội dung tư tưởng cơ bản của học thuyết và vai trò ảnh hưởng của học thuyết trong tư duy kinh tế học hiện đại và trong thực tiễn. Trong...

  pdf 13p littleduck801 18-08-2011 289 143

 • Chương 3: Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa trọng nông Pháp

  Chủ nghĩa trọng thương muốn đưa ra nhiều thứ thuế để bảo hộ thương mại, tăng cường sức mạnh quốc gia… còn chủ nghĩa trọng nông chủ trương tự do lưu thông, vì lưu thông của cải hàng hoá sẽ kích thích sản xuất và sự giàu có của tất cả mọi người. Chủ nghĩa trọng nông chống lại tất cả những đặc quyền về thuế và đòi hỏi thứ thuế thống nhất đối với địa chủ, tăng...

  pdf 14p magiethitham 25-04-2011 504 136

 • Ôn tập môn lịch sử học thuyết kinh tế

  Thương mại quốc tế là việc trao đổi hàng hóa và dịch vụ (hàng hóa hữu hình và hàng hóa vô hình) giữa các quốc gia, tuân theo nguyên tắc trao đổi ngang giá nhằm đưa lại lợi ích cho các bên.

  doc 14p joanghai 25-05-2011 265 114

 • Bài giảng Lý thuyết cổ điển về thương mại quốc tế (Classical Theories of International Trade)

  Bài giảng Lý thuyết cổ điển về thương mại quốc tế trình bày về các lý thuyết cổ điển về thương mại quốc tế như học thuyết trọng thương hay trường phái trọng thương; lý thuyết lợi thế tuyệt đối của Adam Smith; lý thuyết lợi thế so sánh của David Ricardo; lý thuyết chi phí cơ hội của Gottfried Von Haberler.

  pdf 17p wide_12 28-07-2014 25 4

 • Các học thuyết cơ bản về thương mại quốc tế

  Tài liệu này cung cấp các học thuyết cơ bản về thương mại quốc tế, với mỗi lý thuyết giúp bạn nắm vững nội dung cơ bản của thương mại quốc tế và vận dụng những lý thuyết này để liên hệ vào thực tế hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo

  doc 29p emerald_pt512 18-11-2010 2685 346

 • Môn học Lịch sử các học thuyết kinh tế

  Chủ nghĩa trọng thương hình và phát triển ở Châu Âu vào giữa thế kỷ khoảng 3 thế kỷ. Thế kỷ XV- XVIII: gọi là: hậu kỳ phong kiến. tích lũy nguyên thủy của CNTB

  pdf 17p ntgioi120404 09-11-2009 1271 312

 • Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mac - Lê nin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa

  Học thuyết giá trị là xuất phát điểm trong toàn bộ lý luận kinh tế của C.Mác. Trong học thuyết này C.Mác nghiên cứu mối quan hệ giữa người với người, thông qua mối quan hệ giữa vật với vật chính là lao động, cái thực thể, yếu tố cấu thành giá trị của hàng hoá

  doc 159p nguyentannen 09-04-2011 783 209

 • Các học thuyết kinh tế tư sản cổ điển

  Hoàn cảnh ra đời của KTCT học Tư sản cổ điển Anh. _Bắt đầu xuất hiện cuối tk17, trong quá trình tan rã của CN trọng thương. Nguyên nhân do sự phát triển của nền CN công trường thủ công. Cuộc CM tư sản Anh diễn ra từ giữa tk17, tạo ra 1 tình hình KT-XH, chính trị mới, sự xuất hienẹ của tầng lớp quí tộc mới, liên minh với giai cấp tư sản để chống lại triều đình PK. Giai cấp Tư...

  doc 6p nguyenvanninh_1991 19-02-2010 982 174

 • + Xem thêm 3536 Học Thuyết Trọng Thương khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản