Hội nghị đối thoại về thuế và hải quan

Xem 1-12 trên 12 kết quả Hội nghị đối thoại về thuế và hải quan
 • Công văn 4185/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc trả lời vướng mắc tại hội nghị đối thoại về thuế và hải quan

  pdf1p huynhphuc 16-08-2009 46 2   Download

 • Công văn 4179/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc trả lời vướng mắc tại hội nghị đối thoại về thuế và hải quan

  pdf1p huynhphuc 16-08-2009 39 1   Download

 • Công văn 4187/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc trả lời vướng mắc tại hội nghị đối thoại về thuế và hải quan

  pdf1p huynhphuc 16-08-2009 50 1   Download

 • Công văn 4183/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc trả lời vướng mắc tại hội nghị đối thoại về thuế và hải quan

  pdf1p huynhphuc 16-08-2009 45 1   Download

 • Công văn 4181/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc trả lời vướng mắc tại hội nghị đối thoại về thuế và hải quan

  pdf1p huynhphuc 16-08-2009 38 1   Download

 • Công văn 4180/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc trả lời vướng mắc tại hội nghị đối thoại về thuế và hải quan

  pdf1p huynhphuc 16-08-2009 39 1   Download

 • Công văn 4161/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc trả lời vướng mắc tại hội nghị đối thoại về thuế và hải quan

  pdf1p huynhphuc 16-08-2009 63 1   Download

 • Công văn 4160/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc trả lời vướng mắc tại hội nghị đối thoại về thuế và hải quan

  pdf1p huynhphuc 16-08-2009 58 3   Download

 • Công văn 4186/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc trả lời vướng mắc tại hội nghị đối thoại về thuế và hải quan

  pdf1p huynhphuc 16-08-2009 31 1   Download

 • Thực hiện Quy chế đối thoại với người nộp thuế và người khai hải quan ban hành kèm theo Quyết định số 3597/QĐ-BTC ngày 04/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Tài chính phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức “Hội nghị đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2012” tại 2 khu vực (miền Bắc và miền Nam).

  pdf6p conchokon 12-09-2012 22 4   Download

 • Tại hội nghị đối thoại giữa cộng đồng doanh nghiệp với Bộ Tài chính về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế và hải quan được tổ chức ngày mai (20/9) tại Hà Nội, dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi với khá nhiều điểm mới sẽ được công bố để lấy ý kiến doanh nghiệp.

  pdf3p nkt_bibo46 17-02-2012 44 11   Download

 • NGỮ VĂN 8...BÀI 13: DẤU NGOẶC ĐƠN. VÀ DẤU HAI CHẤM.. KIỂM TRA BÀI CŨ.1.Giữa các vế câu trong câu ghép thường có. quan hệ về ý nghĩa như thế nào ?. Giữa các vế câu của câu ghép thường có quan. hệ về ý nghĩa khá chặt chẽ; đó là các quan hệ. nguyên nhân, điều kiện, tương phản, tăng. tiến, lựa chọn, bổ sung, tiếp nối, đồng thời,. giải thích...2. Xác định quan hệ ý nghĩa giữa các. vế câu trong câu ghép sau:.

  ppt27p binhminh_11 07-08-2014 130 15   Download

Đồng bộ tài khoản