Hội nhập các ngành ưu tiên

Xem 1-12 trên 12 kết quả Hội nhập các ngành ưu tiên
 • Quyết định 45/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định khung ASEAN về hội nhập các ngành ưu tiên và các Nghị định thư về hội nhập ngành

  doc1p giangdien 18-08-2009 69 5   Download

 • Việt Nam muốn phát triển ngành công nghiệp ôtô cần những yếu tố cơ bản sau: (1) Chính sách ưu tiên và định hướng phát triển của Nhà nước. (2) Nguồn nhân lực có chất lượng cao bao gồm các nhà khoa học, nhà quản trị, kỹ sư, công nhân. (3) Ngành công nghiệp phụ trợ trên nền tảng công nghiệp hóa chung của đất nước. (4) Thị trường tiêu thụ được kích cầu.

  pdf98p bluesky_12 19-12-2012 178 77   Download

 • Đa dạng hóa đối tượng nuôi trong nuôi trồng thuỷ sản nhất là loài có giá trị kinh tế cao là chủ trương của ngành thuỷ sản. Bên cạnh nâng cao chất lượng di truyền các loại cá truyền thống, gia hoá các loài bản địa có giá trị kinh tế, phát triển công nghệ nuôi thì việc nhập nội một số đối tượng thuỷ sản nuôi có giá trị kinh tế cũng được ngành thuỷ sản ưu tiên trong những năm gần đây....

  pdf13p vachmauthu5_2305 10-04-2011 87 28   Download

 • yêu cầu của kinh tế luôn biến đổi và luôn đòi hỏi khả năng và năng lực rất cao của các cá nhân bao gồm cả nhân viên lẫn nhà quản lý doanh nghiệp. Cách thức hỗ trợ DNNVV đào tạo nguồn nhân lực Mục tiêu Đảm bảo nguồn lao động cả về số lượng lẫn chất lượng cho nhu cầu của DNNVV mà trước hết là ngành nghề được ưu tiên phát triển và được xác định là thế mạnh của thành phố, tạo ra lợi thế cho thành phố.

  pdf16p lavie8 27-07-2011 59 18   Download

 • Tiến trình hội nhập kinh tế thế giới là một thách thức lớn đối với hầu hết các ngành sản xuất của nước ta, trong đó tăng cường sức cạnh tranh của ngành giấy chuẩn bị hội nhập là một ưu tiên cấp bách. Một trong những khâu giúp cho sản xuất giấy có lãi là "bài toán" của nguyên liệu đầu vào, sao cho giảm được giá gỗ nguyên liệu tại cổng nhà máy nhưng phải bảo đảm lợi ích kinh tế cho người trồng rừng. ...

  pdf10p miumiungon 02-02-2012 45 12   Download

 • Đất nước hội nhập, ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ - Ngành du lịch trong nước ngày càng phát triển

  doc2p greatbearvenus 16-09-2011 316 89   Download

 • Cũng như quá trình phát triển của nhiều nước trên thế giới , trong nền kinh tế Việt Nam ở giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp hoá, ngành dệt may đóng một vai trò quan trọng, vừa cung cấp hàng hoá trong nước, vừa tạo điều kiện mở rộng thương mại quốc tế, thu hút nhiều lao động, tạo ra ưu thế cạnh tranh cho các sản phẩm xuất khẩu và cũng là ngành nghề có lợi tức tương đối cao, đặc biệt trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra mạnh m...

  pdf33p chupchup1122 12-04-2013 107 36   Download

 • Khuếch tán cao / thấp truyền chủ yếu, phân cấp kiểm soát, quản lý kinh doanh, khả năng đáp ứng các ưu tiên địa phương của họ. Bất kỳ hội nhập của hệ thống xảy ra do người sử dụng với người dùng hợp tác (một 'liên bang' lợi ích), không kinh doanh tổng thể CNTT thiết kế.

  pdf64p kennguyen4 03-11-2011 24 1   Download

 • Ngành Dệt - May có một vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân nhằm đảm bảo hàng hoá cho nhu cầu tiêu dùng trong nước, mở rộng thương mại quốc tế, thu hút nhiều lao động (đặc biệt là lao động nữ), nâng cao thu nhập cho xã hội, tạo ra ưu thế cạnh tranh cho các sản phẩm xuất khẩu và cũng là ngành có thời gian thu hồi vốn nhanh. Từ khi nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nước...

  pdf88p baby_bu 07-07-2010 164 84   Download

 • Trong giai đoạn hiện nay khi xu hướng toàn cầu hoá và khu vực hoá đang trở nên phổ biến thì hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu đóng vai trò trong tiến trình kinh tế xã hội của một quốc gia. Với Việt Nam, một quốc gia đang trong giai đoạn đầu của một quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá "Đẩy mạnh xuất khẩu, coi xuất khẩu là hướng ưu tiên, là trọng điểm kinh tế đối ngoại".

  pdf36p notonline1122 21-02-2013 52 29   Download

 • Việt Nam đang trong quá trình hội nhập với khu vực và thế giới, xây dựng một nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Do vậy chúng ta đã, đang đầu tư vào mọi ngành sản xuất của nền kinh tế. Trong đó đầu tư vào ngành xây lắp chiếm một tỷ trọng lớn nhất, muốn phát triển nền kinh tế thì hệ thống cơ sở hạ tầng được ưu tiên hàng đầu. Nhưng vấn đề đặt ra hiện nay đối với các dự án xây lắp đó là việc đáp ứng tốt nhất yêu cầu về...

  pdf42p chupchup1122 24-03-2013 48 25   Download

 • Trong giai đoạn hiện nay khi xu hướng toàn cầu hoá và khu vực hoá đang trở nên phổ biến thì hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu đóng vai trò quan trọng trong tiến trình kinh tế xã hội của một quốc gia. Với Việt Nam, một quốc gia đang trong giai đoạn đầu của một quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá "Đẩy mạnh xuất khẩu, coi xuất khẩu là hướng ưu tiên, là trọng điểm kinh tế đối ngoại".

  pdf15p chopchop1122 19-03-2013 35 14   Download

Đồng bộ tài khoản