Xem 1-20 trên 1017 kết quả Hội nhập WTO
 • Tham khảo bài thuyết trình 'đề tài: việt nam trong tiến trình hội nhập wto, giải pháp để các doanh nghiệp thành công ( áp dụng cho doanh nghiệp việt nam', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt35p kieuhatamnuong 01-11-2012 71 37   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'việt nam trong tiến trình hội nhập wto, giải pháp để các doanh nghiệp thành công', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc37p kieuhatamnuong 01-11-2012 49 20   Download

 • Bài viết "Đào tạo kế toán, kiểm toán trong giai đoạn hội nhập WTO" của PGS.TS. Ngô Trí Tuệ mô tả thực trạng cũng như các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo kế toán, kiểm toán ở Việt Nam trước xu thế hội nhập và cạnh tranh mạnh mẽ.

  pdf3p sontungantv 28-04-2016 8 3   Download

 • Việc gia nhập WTO sẽ tạo điều kiện cho khoa học công nghệ mới nhất thâm nhập vào VN và kết hợp với nguồn lao động dồi dào và chăm chỉ của VN làm cho năng suất lao động tăng lên...

  ppt19p daisyshop 28-07-2010 186 83   Download

 • Đề tài Tự do hóa thương mại của Singapore và những bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế nêu một số vấn đề lý luận về tự do hóa thương mại và quy định của WTO về tự do hóa thương mại. Chính sách tự do hóa thương mại của Singapore. Nêu một số giải pháp tự do hóa thương mại của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập WTO qua kinh nghiệm của Singapore.

  pdf114p vespa_12 16-04-2014 113 49   Download

 • Qúa trình hình thành và phát triển của ngành thương mại Việt Nam gắn liền với những biến đổi to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước . Trong xu thế hội nhập toàn cầu chúng ta đang gồng mình vươn lên để bắt kịp với sự phát triển nói chung của thế giới ,đưa đất nước ngày càng phát triển về kinh tế, ổn định về chính trị .

  pdf38p intel1212 06-12-2012 36 13   Download

 • Mời các bạn cùng nắm bắt những kiến thức về các cấp độ của hội nhập, bản chất của việc gia nhập WTO, các góc nhìn về cơ hội và thách thức, một số thách thức về kinh tế, bản chất của những thách thức về mặt xã hội, những thách thức cụ thể về mặt xã hội, những việc đại biểu HĐND có thể làm thông qua bài giảng Đại biểu HĐND với thời kỳ hội nhập & WTO sau đây.

  ppt32p cocacola_03 05-10-2015 12 2   Download

 • Bài viết "Phát triển mô hình liên kết bền vững giữa cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp dệt may trong xu hướng hội nhập WTO" đề xuất xây dựng mô hình đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Dệt may hướng đến sự liên kết bền vững giữa các cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp dệt may nhằm giải bài toán đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng cho yêu cầu phát triển và cạnh tranh của Dệt May sau khi Việt Nam gia nhập WTO.

  pdf6p vinhbinh2013 07-06-2016 17 2   Download

 • Bài viết Hệ thống ngân hàng Việt Nam sau 6 năm hội nhập - Những khuyến nghị chính sách và giải pháp nêu lên hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam sau 6 năm hội nhập WTO, kinh nghiệm lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng của một số nước, áp dụng cho điều kiện ở VN.

  pdf5p maiyeumaiyeu14 05-10-2016 1 0   Download

 • Phát triển nông nghiệp, nông thôn trong điều kiện của nền kinh tế thị trường đòi hỏi phải có được một lực lượng doanh nghiệp nông nghiệp, nông thôn vững mạnh...Gia nhập WTO , kinh tế Việt Nam hội nhập sâu hơn toàn diện hơn vào nền kinh tế thế giới. DNNN một thành phần quan trọng trong nền kinh tế VN đang thể hiện những ưu, nhược điểm.

  ppt29p minhkhuekd 05-04-2010 271 69   Download

 • Tham khảo tài liệu 'những việc cần triển khai khi bắt đầu tiến trình hội nhập', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc0p mille 07-03-2009 98 22   Download

 • Đề tài Tác động của việc thực hiện cam kết cắt giảm thuế nhập khẩu của Việt Nam khi gia nhập WTO nhằm khái quát một số vấn đề cơ bản về thuế nhập khẩu và hội nhập WTO. Đánh giá những tác động tích cực và tiêu cực đã có và sẽ có từ khi Việt Nam thực hiện các can kết giảm thuế nhập khẩu. Rút ra một số giải pháp để quá trình gia nhập của Việt Nam và tổ chức thương mại thế giới đạt được hiệu quả mong muốn.

  pdf100p acc_12 03-04-2014 39 12   Download

 • sau khi Việt Nam gia nhập WTO nền kinh tế Việt Nam chịu nhiều tác động trực tiếp, mạnh hơn của các tác động và diễn biến của thị trường quốc tế, điển hình như cuộc khủng hoảng tài chính, giá vàng, giá dầu và giá các đồng ngoại tệ. Vì vậy cần phải phân bổ hiểu quả sử dụng nguồn lực và tăng phúc lợi xã hội khi tham gia hội nhập.

  pdf0p tieutuvotam 17-04-2013 35 11   Download

 • Với 145 nước đã là thành viên WTO, 90% giao dịch thương mại quốc tế do WTO điều tiết, trong bối cảnh xu thế toàn cầu hoá ngày càng phát triển mạnh mẽ, để đẩy mạnh hội nhập và xây dựng thành công một nền kinh tế ưu tiên xuất khẩu, dù muốn hay không ta không thể đứng ngoài tổ chức thương mại đa phương toàn cầu này

  pdf10p duypha 15-07-2009 1204 608   Download

 • Toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang trở thành một xu thế tất yếu của quan hệ kinh tế quốc tế hiện đại. Những phát triển mạnh mẽ về khoa học kỹ thuật công nghệ đã góp phần đẩy nhanh quá trình quốc tế hóa nền kinh tế thế giới. Với sự ra đời của các thể chế toàn cầu và khu vực như WTO, EU, APEC, NAFTA, thế giới ngày nay đang sống trong quá trình toàn cầu hoá mạnh mẽ, quá trình này thể hiện không chỉ trong lĩnh vực thương mại...

  pdf96p ngochanh 28-07-2009 888 583   Download

 • Trong hơn hai thập kỷ qua, hội nhập kinh tế quốc tế trở thành một xu thế thời đại và diễn ra mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực.

  doc4p cuulongvhit 17-09-2010 916 562   Download

 • Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), cũng đồng nghĩa là Việt Nam bắt đầu bước vào sân chơi chung của thị trường thương mại thế giới theo luật chơi chung dành cho tất cả các thành viên của tổ chức này và từng bước thực hiện việc hội nhập kinh tế quốc tế theo lộ trình phù hợp. Ngành nông lâm nghiệp có vị trí rất quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam ở mọi giai đoạn phát triển....

  doc34p phuoctienvip 03-04-2010 774 425   Download

 • Quá trình mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế (HNKTQT) của Việt Nam, như một bộ phận hữu cơ của công cuộc Đổi mới, kết hợp và hỗ trợ cho quá trình giải phóng lực lượng sản xuất trong nước, đã đem lại những thành quả to lớn về kinh tế, xã hội trong hơn 2 thập kỷ vừa qua. Việc gia nhập WTO ngày 7/11/2006 của Việt Nam là mốc quan trọng của quá trình này.

  pdf23p thangxhh 23-01-2010 572 374   Download

 • Theo nhiều chuyên gia kinh tế thế giới, Việt Nam là nước có chính sách cải cách kinh tế khá thành công trong những năm qua. Trong xu hướng chung hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hóa, Việt Nam đã tham gia ký kết Hiệp định thương mại, dịch vụ của khu vực ASEAN ( AFTA), Hiệp định thương mại Việt- Mỹ, khoảng trên 80 Hiệp định song phương và đa phương khác, và đặc biệt là đang trong quá trình hoàn tất khâu đàm phán để gia nhập WTO....

  pdf94p truongan 13-11-2009 637 343   Download

 • Ngày nay, xu thế toàn cầu hóa đang bao trùm cả thế giới. Khi toàn cầu hóa về nền kinh tế đang trở thành một xu hướng khách quan thì yêu cầu hội nhập nền kinh tế quốc tế càng trở nên cấp bách.

  doc26p hoangnguyetminh 07-04-2011 1596 339   Download

Đồng bộ tài khoản