Hỗn hợp khí lý tưởng

Xem 1-20 trên 297 kết quả Hỗn hợp khí lý tưởng
 • Các loại khí trong tự nhiên là khí thực, chúng được tạo nên từ các phân tử, mỗi phân tử chất khí đều có kích thước và khối lượng nhất định, các phân tử trong chất khí tương tác với nhau. Để đơn giản cho việc nghiên cứu, người ta đưa ra khái niệm khí lý tưởng. Khí lý tưởng là chất khí được cấu thành từ các phân tử, nhưng thể tích của bản thân các phân tử bằng không và không có lực tương tác giữa các phân tử.

  pdf11p tannghiamhrx 16-01-2011 456 64   Download

 • Định nghĩa và các khái niệm: – Là loại khí không có sự tương tác giữa các phân tử, xem như thể tích bằng 0, luôn nghiệm đúng các định luật thực nghiệm. – Các thông số trạng thái và phương trình trạng thái: Phương trình trạng thái biểu diễn mố liiên hệ giữa các thông số trạng thái, thường dùng 3 thông số: nhiệt độ, áp suất và thể tích CHƯƠNG 1: KHÍ LÝ TƯỞNG VÀ KHÍ THỰC 1.1.2.

  pdf26p paradise_12 04-01-2013 416 37   Download

 • Phương trình trạng thái khí lý tưởng là mối liên hệ giữa áp suất, thể tích, và nhiệt độ của một khối khí lý tưởng nằm trong cân bằng nhiệt động lực học. Phương trình xác định mối liên hệ giữa ba thông số trạng thái của chất khí gọi là phương trình trạng thái của khí lý tưởng. Đối với một khối lượng khí đã cho, tích áp suất và thể tích chia cho nhiệt độ tuyệt đối là một đại lượng không đổi....

  pdf68p ntgioi120405 14-11-2009 415 81   Download

 • KHÍ LÝ TƯỞNG VÀ HỖN HỢP KHÍ LÝ TƯỞNG 2.1. KHÍ LÝ TƯỞNG 2.1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ Các loại khí trong tự nhiên là khí thực, chúng được tạo nên từ các phân tử, mỗi phân tử chất khí đều có kích thước và khối lượng nhất định, các phân tử trong chất khí tương tác với nhau. Để đơn giản cho việc nghiên cứu, người ta đưa ra khái niệm khí lý tưởng.

  pdf11p vitconsieuquay 19-08-2011 102 26   Download

 • Không khí ẩm ( khí quyển ) là hỗn hợp gồm không khí khô và hơi nước. Có thể coi không khí ẩm là hỗn hợp khí lý tưởng. Qúa trình nhiệt của hơi nước được biểu diễn bằng đường 1 - 2 trên đồ thị i - s hình 5 - 7. Trong quá trình này, dq = 0 nếu ds = 0 .

  ppt9p dinhtuandng 04-09-2010 409 186   Download

 • Giáo trình tìm hiểu về: Đặc trưng của dung dịch hỗn hợp khí chương. Dung dịch lỏng vô cùng loãng chương. Dung dịch lý tưởng và dung dịch thực. Phương pháp hoạt độ. Cân bằng hoá học. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên cân bằng hoá học. Nguyên lý thứ ba của nhiệt động lực học. Nhiệt động lực học thống kê. Quy tắc pha. Giản đồ pha. Hiện tượng bề mặt hấp thụ

  pdf229p luongmylm 26-12-2013 279 141   Download

 • Trong tính toán nhiệt động các quá trình chế biến khí những tính chất nhiệt lý sau đây được dùng nhiều hơn: áp suất, nhiệt độ, thể tích riêng, khối lượng riêng, entanpy, entropy, nhiệt dung, độ nhớt … 1. Hệ số nén Đối với khí lý tưởng : PV = nRT Đối với khí thực : PV = ZnRT Z : là hệ số nén (sai biệt giữa khí thực và khí lý tưởng) Xác định Z : - Hình I.13 xác định Z ở áp suất 1 at (Sách CBK BK) - Hình I.

  doc8p nguyenvanchien 29-05-2013 71 9   Download

 • Đối với hỗn hợp đồng đều các khí lý tưởng không có phản ứng hóa học với nhau có thể coi tương đương với một chất khí lý tưởng đồng nhất, có thể sử dụng được các định luật Boyle - Mariotte và Gay - lussac cũng như các phương trình trạng thái. Nhưng cần thay vào các đại lượng tương đương của hỗn hợp trên cơ sở biết được các số lượng và tỷ lệ hỗn hợp của các khí thành phần....

  pdf0p ngoctan_cntn 16-10-2012 61 10   Download

 • Công kỹ thuật: lkt12 = q – (i2 - i1) 1.6.5. Quá trình đoạn nhiệt - Entropi của quá trình s1 = s2 = const - Nhiệt của quá trình: Q= 0 - Công thay đổi thể tích: l12 = -∆u = -(u2 - u1) - Công kỹ thuật: lkt12 = -∆i = -(i2 - i1) 1.7. quá trình hỗn hợp của khí hoặc hơI 1.7.1. Hỗn hợp khí lý tưởng a) Cácthành phần của hỗn hợp - Thành phần khối lượng gi.

  pdf5p phuoctam48 04-08-2011 29 5   Download

 • QUÁ TRÌNH CHÁY VÀ TẠO HỖN HỢP TRONG ĐỘNG CƠ DIESEL 3.1 Giai đoạn của quá trình cháy Quá trình cháy trong động cơ Diesel thực chất là quá trình ôxy hoá các thành phần hóa học có trong nhiên liệu kèm theo sự tỏa nhiệt mãnh liệt. Quá trình cháy bao gồm hàng loạt các biến đổi về lý hóa, cái nọ kế tiếp cái kia và kéo dài cho đến cả sau khi hỗn hợp đã bốc cháy.

  pdf20p vitconhaman 10-08-2011 240 97   Download

 • Không khí xung quanh chúng ta là hỗn hợp của nhiều chất khí, chủ yếu là N2 và O2 ngoài ra còn một lượng nhỏ các khí trơ, CO2, hơi nước . . . - Không khí khô: Không khí không chứa hơi nước gọi là không khí khô. Trong thực tế không có không khí khô hoàn toàn, mà không khí luôn luôn có chứa một lượng hơi nước nhất định. Đối với không khí khô khi tính toán thường người ta coi là khí lý tưởng. Thành phần của các chất khí trong không khí khô được phân theo tỷ...

  pdf11p ntgioi120404 12-11-2009 257 92   Download

 • CHU TRÌNH LÝ TƯỞNG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 1.1 Khái niệm cơ bản Trong các động cơ đốt trong, việc nghiên cứu chu trình thực tế rất phức tạp. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới diễn biến của các quá trình trong chu trình công tác như các thông số về kết cấu ( tỷ số nén, phương pháp quét khí và thải khí, phương pháp hình thành khí hỗn hợp…)

  pdf11p vitconhaman 10-08-2011 186 82   Download

 • CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 2.1 Quá trình nạp 2.1.1 Hệ số nạp Trong động cơ đốt trong, sau mỗi chu kỳ công tác, động cơ cần phải thải một lượng khí cháy và nạp một lượng không khí mới vào xy lanh động cơ. Chất lượng của quá trình nạp và lượng không khí nạp vào xy lanh động cơ có ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình tạo hỗn hợp và cháy nhiên liệu sau này.

  pdf31p vitconhaman 10-08-2011 223 82   Download

 • 1.Trình bày các khái niệm, ký hiệu và đơn vị đo của năng lượng, nhiệt, công. 2.Nêu khái niệm hệ nhiệt động. 3.Khái niệm chất công tác, các thông số trạng thái cơ bản của chất công tác. 4.Viết phương trình trạng thái của chất công tác (khí thực và khí lý tưởng), giải thích các đại lượng. 5.Khái niệm khí lý tưởng, khí thực và sự khác nhau giữa hai khí này. 6.Khái niệm và đặc điểm của hỗn hợp khí lý tưởng. 7.

  doc3p vantuan2939 26-03-2010 196 51   Download

 • Không khí xung quanh chúng ta là hỗn hợp của nhiều chất khí, chủ yếu là N2 và O2 ngoài ra còn một lượng nhỏ các khí trơ, CO2, hơi nước . . . - Không khí khô: Không khí không chứa hơi nước gọi là không khí khô. Trong thực tế không có không khí khô hoàn toàn, mà không khí luôn luôn có chứa một lượng hơi nước nhất định. Đối với không khí khô khi tính toán thường người ta coi là khí lý tưởng....

  pdf11p binh_ntu 05-01-2011 131 45   Download

 • Môi chất công tác Môi chất công tác l chất trung gian để thực hiện chu trình công tác, bao gồm chất ô xy hoá nh- không khí hoặc ô-xy (trong những tr-ờng hợp đặc biệt), nhiên liệu v sản vật cháy. Trong chu trình công tác, môi chất công luôn thay đổi th nh phần v tính chất lý hoá. Trong quá trình nạp, môi chất nạp v o xy lanh l không khí đối với động cơ diesel; l hỗn hợp không khí với nhiên liệu đối với động cơ xăng v động cơ gas, đ-ợc gọi l...

  pdf16p thachthaoxanh 24-08-2011 98 38   Download

 • Hình th nh hỗn hợp trong động cơ Hệ thống nhiên liệu nói chung có nhiệm vụ cung cấp nhiên liệu tạo th nh hỗn hợp cho động cơ phù hợp với các chế độ l m việc. Nh- đẫ trình b y ở 4.3, hệ số d- l-ợng không khí ? l một thông số quan trọng của động cơ. Mỗi loại hỗn hợp chỉ có thể cháy trong một vùng có hệ số d- l-ợng không khí ? thích hợp gọi l giới hạn cháy tuỳ theo tính chất của nhiên liệu v ph-ơng pháp hình th nh...

  pdf0p thachthaoxanh 24-08-2011 77 29   Download

 • LƯỢNG NƯỚC TRONG KHÍ HYDROCACBON Khí đồng hành và khí thiên nhiên khai thác từ lòng đất thường bão hoà hơi nước và hàm lượng hơi nước phụ thuộc vào áp suất, nhiệt độ và thành phần hỗn hợp khí. Mỗi một trạng thái của hệ sẽ tương ứng với hàm lượng hơi nước cực đại có thể có nhất định. Hàm lượng ẩm tương ứng với hơi nước bão hoà tối đa được gọi là cân bằng. Người ta phân chia độ ẩm của khí thành độ ẩm tương đối và tuyệt đối ...

  pdf5p vitconhamchoi 03-08-2011 67 19   Download

 • Hệ nhiệt động gồm có ba yếu tố cơ bản: nguồn nóng, nguồn lạnh và chất môi giới. Thiếu 1 trong 3 yếu tố đó thì hệ thống sẽ không làm việc được. Trong chương 1 của bài giảng Nhiệt động lực học kỹ thuật sau đây sẽ giới thiệu khái quát tới bạn đọc một số nội dung cơ bản liên quan đến hệ nhiệt động lực học, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p namthangtinhlang_01 31-10-2015 56 17   Download

 • Thế giới này đầy đàn ông! Thế nhưng, để tìm được “người đàn ông lý tưởng” cho riêng mình là điều khó đoán, đặc biệt cần sự tinh tế và chiến lược tiếp cận. Trước khi bạn bắt đầu một cuộc hẹn hò, bạn cần học những “sách lược” để lựa chọn những cuộc hẹn lý tưởng. Biết mình muốn gì Trước khi bạn bắt đầu cuộc hẹn hò, bạn cần phải hình dung rõ mô-típ đàn ông nào phù hợp với bạn.

  pdf3p luangatn 29-04-2011 60 11   Download

Đồng bộ tài khoản