Hợp đồng bảo lãnh

Xem 1-20 trên 569 kết quả Hợp đồng bảo lãnh
 • Biểu mẫu hợp đồng bảo lãnh bằng động sản được ban hành theo quyết định 123/2005/QĐ-UBND ngày 15/07/2005

  doc9p angola 06-07-2009 702 203   Download

 • Tài liệu tham khảo về một số hợp đồng mẫu - HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH

  doc9p khanhminhmk 30-12-2010 312 92   Download

 • Tài liệu tham khảo mẫu hợp đồng bảo lãnh vay vốn nước ngoài

  pdf9p concanhcam 12-05-2010 291 85   Download

 • Biểu mẫu " Hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất"

  doc6p duysuong1204 17-12-2009 302 72   Download

 • Tài liệu tham khảo mẫu hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất

  pdf10p concanhcam 12-05-2010 194 47   Download

 • Thủ tục Ký kết Hợp đồng Bảo lãnh, phát hành thư bảo lãnh, thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng

  doc2p duyphuong1204 05-01-2010 149 42   Download

 • Thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng, Thủ tục Thực hiện hợp đồng bảo lãnh

  doc2p toanphuc 12-01-2010 216 30   Download

 • Thủ tục Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với doanh nghiệp có dự án không phân cấp trong trường hợp Ngân hàng thương mại điều chỉnh hợp đồng tín dụng, thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng

  doc2p duyphuong1204 05-01-2010 91 21   Download

 • Thủ tục Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với hợp tác xã có dự án không phân cấp trong trường hợp Ngân hàng thương mại điều chỉnh hợp đồng tín dụng, thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng

  doc2p duyphuong1204 05-01-2010 119 20   Download

 • Thủ tục Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với hợp tác xã có phương án sản xuất kinh doanh vay vốn bằng ngoại tệ trong trường hợp Ngân hàng thương mại điều chỉnh hợp đồng tín dụng, thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàngtỉnh

  doc2p duyphuong1204 05-01-2010 82 10   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

  doc6p nntrung88 05-04-2011 77 10   Download

 • Thủ tục Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với doanh nghiệp có dự án không phân cấp trong trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật, thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng

  doc2p duyphuong1204 05-01-2010 79 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chứng thực hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p dauhuthiu 26-09-2010 37 3   Download

 • Bài giảng Bài 24: Công chứng hợp đồng bảo lãnh trình bày về những vấn đề chung; nội dung của hợp đồng bảo lãnh; công chứng hợp đồng bảo lãnh; tình huống thực tế trong việc công chứng hợp đồng bảo lãnh. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

  ppt19p cocacola_06 02-11-2015 25 2   Download

 • Quyền được sử dụng đất trong thời hạn bảo lãnh. Quyền được nhận tiền vay do bảo lãnh quyền sử dụng đất theo hợp đồng này. Quyền được xoá bảo lãnh sau khi hoàn thành nghĩa vụ trả nợ đã thoả thuận trong hợp đồng. Nghĩa vụ làm thủ tục đăng ký và xoá thế chấp tại cơ quan có thẩm quyền.

  doc0p badkid 10-03-2009 369 88   Download

 • HỢP ĐỒNG SỐ:...…..../BL        CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ­­Hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

  doc6p babymickeybeautiful 29-03-2010 121 32   Download

 • Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM: Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với doanh nghiệp có dự án phân cấp trong trường hợp Ngân hàng thương mại điều chỉnh hợp đồng tín dụng Thông tin Lĩnh vực thống kê: Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GD, Giám đốc Chi nhánh NHPT Cơ quan trực tiếp thực hi...

  pdf4p meoconmengu 17-02-2011 131 29   Download

 • Biểu mẫu Hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị sử dụng đất. Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng có thể được thể hiện bằng văn bản hay bằng miệng có thể có người làm chứng, nếu vi phạm hợp đồng hay không theo cam kết thì 2 bên sẽ cùng nhau ra tòa và bên thua sẽ chịu mọi phí tổn...

  doc4p pretty1 01-07-2010 105 30   Download

 • Lĩnh vực thống kê: Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Giao dịch hoặc Chi nhành NHPTVN. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPTVN. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Chưa quy định Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Hợp đồng bảo lãnh, Thư bảo lãnh ...

  pdf3p meoconmengu 17-02-2011 104 16   Download

 • HỢP ĐỒNG SỐ:...…..../BL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -----oOo----HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH BẰNG GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT1 I. PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN 1. Bên bảo lãnh - Ông (Bà): ............................... Sinh ngày ........... tháng .......... năm .......... - Nghề nghiệp : ......................................................................................... - Chứng minh nhân dân số : ........................... do : .......................

  pdf4p duongchauphu 02-03-2010 124 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản