» 

Hợp đồng Cho Thuê Tài Chính

 • Thuyết trình : Cho thuê tài chính

  Hiểu một cách chung nhất thì: cho thuê tài chính hay còn gọi là cho thuê vốn (Capital leases) là loại cho thuê dài hạn, bên thuê không được hủy bỏ hợp đồng. Bên đi thuê chịu trách nhiệm bảo trì, đóng bảo hiểm và thuế tài sản. Phần lớn các hợp đồng cho thuê tài chính, bên thuê được quyền gia hạn hợp đồng hoặc được quyền mua đứt tài sản sau khi thời hạn hợp đồng kết thúc.

  pdf 39p lovequynh861 13-04-2011 978 484

 • Luận văn: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động cho thuê tài chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng của chi nhánh công ty cho thuê tài chính II - NHNo&PTNT Việt Nam - tại Đà Nẵng

  . Cho thuê tài chính là một dạng cho thuê tài sản, nhưng khác về căn bản so với các loại cho thuê tài sản khác là có sự chuyển dịch về cơ bản các rủi ro và các lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản thuê. 2. Xét dưới hình thức cấp vốn, cho thuê tài chính là một hoạt động tín dụng trung hạn, dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài sản (tài sản này có thể là máy móc,...

  pdf 13p ctrl_12 09-07-2013 45 16

 • Thông tư 09/2006/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước tại Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ

  Thông tư 09/2006/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn hoạt động bán khoản phải thu từ Hợp đồng cho thuê tài chính theo quy định tại Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ "Quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính"

  doc 6p trongthuy 18-08-2009 357 98

 • Nghiệp vụ cho thuê tài chính

  Cho thuê tài chính là hoạt động tín dụng trung và dài hạn thông qua việc cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác trên cơ sở hợp đồng cho thuê.Bên cho thuê mua máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác theo yêu cầu của bên thuê và chuyền giao cho bên thuê. Bên thuê sử dụng tài sản thuê và thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê.

  ppt 43p nguyenthidiu_hd 22-02-2010 1705 843

 • Lý luận về công ty cho thuê tài chính

  Cho thuê tài chính là Hoạt động tín dụng trung và dài hạn thông qua việc cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác trên cơ sở hợp đồng cho thuê giữa bên cho thuê với bên thuê. Bên cho thuê cam kết mua máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác theo yêu cầu của bên thuê và nắm giữ quyền sở hữu đối với các tài sản cho thuê. Bên...

  doc 25p camtucau_23590 20-04-2010 1188 684

 • Bài giảng nghiệp vụ ngân hàng - Những vấn đề chung về cho thuê tài chính

  Cho thuê tài chính là hoạt động tín dụng trung và dài hạn thông qua việc cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác trên cơ sở hợp đồng cho thuê giữa bên cho thuê với bên thuê.

  ppt 29p trieuvanduyueh 15-03-2011 628 323

 • Chương VIII 1. Cho thuê tài chính là gì ?

  CTTC là một hoạt động tín dụng trung và dài hạn thông qua hợp đồng cho thuê giữa bên cho thuê và bên thuê, trong đó theo yêu cầu của bên thuê, bên cho thuê chuyển giao quyền sử dụng tài sản thuê cho bên thuê trong suốt thời gian thuê và nắm giữ quyền sở hữu đối với tài sản cho thuê.

  doc 4p hoangpk001 25-08-2011 324 132

 • Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Năng lực cạnh tranh của các công ty cho thuê tài chính thành phố Hồ Chí Minh

  Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Năng lực cạnh tranh của các công ty cho thuê tài chính thành phố Hồ Chí Minh dùng lý thuyết cạnh tranh để phân tích và xác định năng lực cạnh tranh của các công ty CTTC tại TP. HCM theo các tiêu chí của ngành, đánh giá tổng hợp các điểm mạnh, điểm yếu trong năng lực cạnh tranh của các công ty CTTC có trụ sở chính đóng trên địa bàn TP. HCM, từ đó đề xuất các...

  pdf 255p nganhangvietnam123 20-06-2014 14 9

 • Quy trình cho thuê tài chính 3 bên của VietcomBank

  Cho thuê tài chính đặc biệt có lợi với những công ty có ý định giữ lại thiết bị sau khi hết thời hạn thuê. Trong một hợp đồng thuê tài chính, tài sản sẽ hiện dần lên trong bảng cân đối và khoản nợ thì sẽ được hoàn trả dần trong thời gian thuê.

  doc 9p matemthisonglamchi 10-10-2013 26 6

 • Công chứng Hợp đồng cho thuê nhà

  Tham khảo tài liệu 'công chứng hợp đồng cho thuê nhà', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 23p suunyy 25-11-2010 46 4

 • Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển dịch vụ cho thuê tài chính của công ty cho thuê tài chính II - ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam tại Đà Nẵng

  Nội dung của đề tài nhằm lý luận về phát triển dịch vụ cho thuê tài chính, thực trạng hoạt động dịch cho thuê tài chính của công ty cho thuê tài chính II , giải pháp phát triển dịch vụ cho thuê tài chính của công ty cho thuê tài chính II.

  pdf 13p six_12 15-03-2014 9 2

 • Báo cáo "Về hoạt động cho thuê tài chính "

  Về hoạt động cho thuê tài chính Những thông tin trong các lớp tập huấn giúp các thừa phát lại có thêm kinh nghiệm và tạo cho các thừa phát lại tự nâng cao nghiệp vụ của mình. Bên cạnh việc xây dựng, củng cố nguồn nhân lực của các văn phòng thừa phát lại, để duy trì được hoạt động của các văn phòng thừa phát lại thì kinh phí hoạt động cũng là vấn đề cần được quan tâm.

  pdf 4p duongphuongtim 23-04-2013 9 1

 • Phát triển dịch vụ cho thuê tài chính ở Việt Nam

  Cho thuê tài chính là một giao dịch hợp đồng giữa hai chủ thể-bên chủ sở hữu tài sản và bên sử dụng tài sản. Trong đó, bên chủ sở hữu tài sản-bên cho thuê chuyển giao tài sản cho bên đi thuê sử dụng trong một thời gian nhất định và bên sử dụng phải thanh toán tiền thuê cho bên chử sở hữu tài sản

  doc 29p ngocchanhgl 05-04-2012 308 165

 • HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH

  Tìm hiểu chung về cho thuê tài chính và pháp luật cho thuê tài chính Điều 1: Luật các tổ chức tín dụng 1997 (điều 20 khoản 11) và nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 về tổ chức và haọt động của công ty tài chính ( được sưa đổi bổ sung bởi nghị định 65/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005) thì “CTTC là hoạt động tín dụng trung và dài hạn thông qua việc cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện...

  doc 2p hoangpk001 25-08-2011 230 107

 • Thẩm định tài chính dự án tại Cty cho thuê tài chính - 6

  Trong đó: + Thời gian ân hạn: 2 kỳ (trả lãi 03 tháng/1 kỳ) + Sau thời gian ân hạn: 18 kỳ (trả nợ theo quý - 03 tháng/01 kỳ) - Lãi suất cho thuê: 1,00%/tháng (3,03%/quý) - Kế hoạch thu nợ gốc và lãi tiền thuê: + Thu nợ gốc theo quý (03 tháng/1 kỳ) + Thu lãi tiền thuê theo quý (03 tháng/1 kỳ). f) Các hình thức đảm bảo hợp đồng cho thuê tài chính: Số tiền đặt cọc: 9.382.629.525 đồng, Tỷ lệ: 35 %...

  pdf 13p ttcao4 20-08-2011 33 6

 • Đề tài " Tìm hiểu về công ty thuê tài chính "

  Theo nghị định số 64/CP ngày 09/10/1995: “Cho thuê tài chính là hoạt động tín dụng trung và dài hạn thông qua việc mua máy móc, thiết bị và các động sản khác. Bên cho thuê cam kết mua máy móc, thiết bị và các động sản theo yêu cầu của bên thuê và không được hủy bỏ hợp đồng trước thời hạn. Khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê được chuyển quyền sở hữu bằng cách mua lại hoặc...

  doc 11p sauluoi_mrdark 18-12-2010 420 227

 • BIỄU MẪU HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ Ở

  Tham khảo tài liệu 'biễu mẫu hợp đồng cho thuê nhà ở', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 2p kebitmat 27-03-2010 205 35

 • Thuyết trình: thị trường tài chính

  Thuê tài chính là một hình thức tài trợ vốn trung và dài hạn thông qua việc cho thuê máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác trên cơ sở hợp đồng cho thuê giữa Công ty CTTC với bên thuê. Công ty CTTC cam kết mua các tài sản theo yêu cầu của bên thuê và nắm giữ quyền sở hữu đối với các tài sản cho thuê.

  ppt 27p curin2105 04-09-2012 62 19

 • Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở

  Tham khảo tài liệu 'chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 6p uu_xichdu 30-11-2010 43 6

 • Công chứng Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất

  Tham khảo tài liệu 'công chứng hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 13p suunyy 25-11-2010 31 5

 • + Xem thêm 279 Hợp đồng Cho Thuê Tài Chính khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản