Hợp đồng hủy bỏ

Xem 1-20 trên 288 kết quả Hợp đồng hủy bỏ
 • Biểu mẫu HỢP ĐỒNG HỦY BỎ HỢP ĐỒNG MUA BÁN. Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng có thể được thể hiện bằng văn bản hay bằng miệng có thể có người làm chứng, nếu vi phạm hợp đồng hay không theo cam kết thì 2 bên sẽ cùng nhau ra tòa và bên thua sẽ chịu mọi phí tổn.

  doc7p pretty2 02-07-2010 351 161   Download

 • Biểu mẫu " Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền", Mẫu hợp đồng số 28-CC/UQ

  pdf6p bachdiemmy 15-12-2009 636 121   Download

 • Biểu mẫu Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mượn tài sản ban hành theo quyết định 123/2005/QĐ-UBND ngày 15/07/2005

  doc7p angola 06-07-2009 448 71   Download

 • Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng tặng cho tài sản được ban hành theo quyết định 123/2005/QĐ-UBND ngày 15/07/2005

  doc7p angola 06-07-2009 361 54   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bá', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p huyenmy2204 11-12-2009 310 46   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng trao đổi tài sản

  doc6p khanhminhmk 30-12-2010 127 32   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bán

  doc7p khanhminhmk 30-12-2010 133 31   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu hợp đồng hủy bỏ thuê tài sản

  doc6p khanhminhmk 30-12-2010 128 30   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mượn tài sản', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p huyenmy2204 11-12-2009 155 25   Download

 • Biểu mẫu " Hợp đồng hủy bỏ HĐ ủy quyền"

  doc2p duysuong1204 17-12-2009 131 22   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng tăng cho', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p huyenmy2204 11-12-2009 135 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p huyenmy2204 11-12-2009 133 10   Download

 • Tài liệu tham khảo về biểu mẫu, văn bản, các loại hợp đồng mẫu - HỢP ĐỒNG HỦY BỎ HỢP ĐỒNG TẶNG CHO

  doc7p khanhminhmk 30-12-2010 122 24   Download

 • Tài liệu "Hợp đồng mua bán - Mẫu số 03-CC/MBCN" được ban hành kèm theo Quyết định số 123/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tham khảo tài liệu để có được một mẫu hợp đồng mua bán nhà như ý mình.

  doc7p angola 06-07-2009 1571 221   Download

 • Hợp đồng về việc hủy bỏ hợp đồng ủy quyền

  doc2p giangltg 11-10-2009 183 52   Download

 • Mẫu biểu tham khảo theo quy định của nhà nước

  pdf6p huyenmy2204 11-12-2009 188 36   Download

 • Lượng bồi thường thiệt hại định trước có thể là một khoản bất kì nào đó không có quy định, nó được thỏa thuận giữa các bên để đưa ra và tất nhiên phải được pháp luật xem là một hình phạt thỏa đáng. Khoản bồi thường này không vượt quá những thua lỗ thực sự mà nhà tổ chức sự kiện dự kiến sẽ phải chịu.

  pdf3p bibocumi8 08-10-2012 37 13   Download

 • Mẫu số 20-CC/TTS hợp đồng hủy bỏ hợp thuê tài sản
  Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây: 1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc; 2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này; 3. Các cam đoan khác ……

  pdf6p bachdiemmy 15-12-2009 114 9   Download

 • Mẫu số 17-CC/MTĐTS hợp đồng hủy bỏ hợp đồng trao đổi tài sản.
  Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây: 1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc; 2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này; 3. Các cam đoan khác: .……

  pdf6p bachdiemmy 15-12-2009 61 3   Download

 • Hợp đồng chuyển đổi, chuyển nhượng, thuê, thuê lại quyền sử dụng đất; hợp đồng hoặc văn bản tặng cho quyền sử dụng đất; hợp đồng thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất...;

  doc12p luatsulecao 04-04-2011 102 15   Download

Đồng bộ tài khoản