Hợp đồng liên doanh

Xem 1-20 trên 804 kết quả Hợp đồng liên doanh
 • "Hợp đồng liên doanh" bao gồm các điều khoản ký kết hợp đồng giữa các bên, đại diện là Việt Nam với nước ngoài. Việc hợp tác với công ty nước ngoài rất quan trọng vì thế các doanh nghiệp cần phải chuẩn bị kỹ càng về mặt hồ sơ và hợp đồng. Mời các bạn cùng xem tài liệu để tham khảo cách trình bày nội dung và hình thức của một bản hợp đồng liên doanh.

  doc3p lananh 15-07-2009 1303 172   Download

 • Biểu mẫu Hợp đồng liên doanh. Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng có thể được thể hiện bằng văn bản hay bằng miệng có thể có người làm chứng, nếu vi phạm hợp đồng hay không theo cam kết thì 2 bên sẽ cùng nhau ra tòa và bên thua sẽ chịu mọi phí tổn

  doc6p pretty1 01-07-2010 450 151   Download

 • Tài liệu tham khảo hợp đồng liên doanh dự thầu bằng Tiếng Anh

  pdf3p xedapdo 27-04-2010 479 146   Download

 • Biểu mẫu " Hợp đồng liên doanh "

  doc8p duysuong1204 17-12-2009 375 116   Download

 • Bạn đọc có thể xem qua các bản mẫu hợp đồng liên doanh qua tài liệu này để có thêm kiến thức về cách soạn thảo một bản hợp đồng trong lĩnh vực kinh doanh, hợp tác. Tài liệu sưu tầm 3 mẫu hợp đồng liên doanh, mỗi mẫu có những cách thức trình bày và nội dung các điều khoản riêng mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết để lựa chọn một mẫu hợp đồng phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của mình.

  doc27p myhang_0594 01-11-2016 109 26   Download

 • Dựa trên cơ sở tìm hiểu những quy định của pháp luật Việt Nam về hợp đồng liên doanh nói riêng, dựa trên việc đánh giá thực trạng thực. Đây là hợp đồng liên doanh tại Việt Nam để phân tích những bất cập còn tồn tại cũng như đề xuất một số giải pháp để tăng cường hiệu quả trong việc thực hiện hợp đồng này.

  pdf101p nine_12 22-02-2014 38 16   Download

 • CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc *********** HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH

  doc8p babymickeybeautiful 29-03-2010 166 49   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Hồ sơ Công ty liên doanh sản xuất nước khoáng Việt-Pháp" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đơn xin thành lập công ty liên doanh, hợp đồng liên doanh, điều lệ liên doanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf104p doinhugiobay_03 17-11-2015 19 5   Download

 • Học cách sử dụng chính xác tên công ty trong các hợp đồng kinh doanh có thể giúp bạn tránh gặp những rắc rối liên quan đến tài chính và kiện tụng. Tại sao tên của công ty lại quý như vàng? Theo nghiên cứu, hầu như trên một nửa số hợp đồng được ký kết, khi mang ra xem xét đều không ghi đúng tên của các bên tham gia ký kết hợp đồng. Chúng không phải được viết vai về chính tả, mà bị viết sai về mặt pháp lý. Bạn nên nhớ, tên của các bên...

  pdf5p gacondilonton 23-04-2010 304 169   Download

 • Tài liệu tham khảo về biểu mẫu, văn bản - Mẫu HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH

  doc9p toanlk 24-11-2010 227 82   Download

 • Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế: Chương 5 Hợp đồng liên doanh nhằm trình bày về khái niệm hợp đồng liên doanh, những ưu điểm của hợp đồng liên doanh, những hạn chế của hợp đồng liên doanh, nội dung chủ yếu của hợp đồng liên doanh.

  pdf9p narrow_12 21-07-2014 27 6   Download

 • Tài khoản này dùng để phản ánh toàn bộ vốn góp liên doanh dưới hình thức thành lập cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát và tình hình thu hồi lại vốn góp liên doanh khi kết thúc hợp đồng liên doanh. Liên doanh là thoả thuận bằng hợp đồng của hai hoặc nhiều bên để cùng thực hiện hoạt động kinh tế, mà hoạt động này được đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn liên doanh.

  doc15p chikorita 03-12-2009 502 138   Download

 • Nếu một hoặc cả hai Bên liên doanh gồm nhiều thành viên, thì từng thành viên sẽ mô tả đầy đủ các chi tiết nêu trên; Mỗi Bên cần chỉ định đại diện được uỷ quyền của mình. (Ghi chi tiết các thông tin của từng Bên như quy định tại Hợp đồng liên doanh, Giấy phép đầu tư đối với Doanh nghiệp liên doanh tham gia liên doanh mới,...)

  doc0p benq 01-03-2009 173 47   Download

 • ĐIỀU LỆ DOANH NGHIỆP LIÊN DOANH Đ iề u 1: Điều lệ này được lập trên cơ sở Hợp đồng liên doanh đã được ký kết ngày .... tháng .... năm...... giữa các Bên sau : A. Bên (các Bên) Việt Nam : 1. Tên Công ty : ............................................................................................. 2. Đại diện được uỷ quyền : ............................................................................ Chức vụ : ....................................................................................... 3.

  pdf6p giangtanthon 22-02-2010 180 40   Download

 • Mẫu hợp đồng liên doanh (bằng tiếng Việt ) giữa các bên liên doanh thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam

  doc20p basso 16-03-2009 106 38   Download

 • Điều lệ doanh nghiệp liên doanh được lập trên cơ sở hợp đồng liên doanh.

  doc7p muasaobang14389 30-11-2009 144 34   Download

 • Chuẩn mực kế toán số 08 1.

  doc1p phamthimaingoc 05-04-2013 118 12   Download

 • ĐIỀU LỆ DOANH NGHIỆP LIÊN DOANH Đ iề u  1: Điều lệ này được lập trên cơ sở Hợp đồng liên doanh đã được ký kết ngày ....  tháng .... năm...... giữa các Bên sau :

  doc7p nntrung88 05-04-2011 59 11   Download

 • Chương 5 giới thiệu đến người học một số hợp đồng phổ biến trong đầu tư quốc tế. Nội dung chính của chương này nêu tổng quan về đầu tư quốc tế, khái quát về đầu tư, khái quát về đầu tư quốc tế, các hình thức đầu tư quốc tế, một số loại hợp đồng cụ thể trong đầu tư quốc tế.

  pdf0p namthangtinhlang_00 30-10-2015 20 4   Download

 • Bài giảng "Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh" cung cấp khá đầy đủ những thông tin liên quan đến pháp luật hợp đồng. Trong đó có các nội dung: Khái niệm, đặc điểm; phân loại; giao kết hợp đồng; thực hiện hợp đồng; sửa đổi, chấm dứt; hợp đồng vô hiệu; trách nhiệm dân sự cho vi phạm hợp đồng.

  pdf150p 7sac_cauvong 24-06-2010 1266 568   Download

Đồng bộ tài khoản