Hợp đồng mua bán nhà ở

Xem 1-20 trên 180 kết quả Hợp đồng mua bán nhà ở
 • Hợp đồng mua bán nhà ở

  doc4p khuatchihuy 08-11-2009 493 171   Download

 • Phụ lục số 5 Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở có nội dung trình bày: Đặc điểm chính của nhà ở, giá bán nhà ở, phương thức thanh toán và thời hạn giao nhà, quyền và nghĩa vụ của bên bán,quyền và nghĩa vụ của bên mua.

  doc4p lananh 16-07-2009 1564 156   Download

 • Biểu mẫu " Hợp đồng mua bán nhà ở"

  doc8p duysuong1204 17-12-2009 185 47   Download

 • Cùng tham khảo mẫu "Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở", mẫu hợp đồng này giúp bạn biết cách trình bày 1 bản hợp đồng về mua bán nhà ở hoặc chuyển quyền sử dụng đất ở.

  pdf5p quanvokiem 12-03-2010 227 46   Download

 • Mời quý bạn đọc tham khảo Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở (Hợp đồng mẫu) trên trang TaiLieu.VN. Căn cứ Luật nhà ở và căn cứ Nghị định của chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật nhà ở đưa ra bản hợp đồng mua bán nhà ở này. Gồm những bản hợp đồng mua bán nhà đất được soạn thảo đúng theo quy định của pháp luật với những điều khoản về trách nhiệm, nghĩa vụ của bên mua và bên bán rõ ràng, minh bạch.

  txt4p changcosao 28-02-2014 284 40   Download

 • Hợp đồng mua bán nhà ở là một trong những giao dịch thường xuyên, phổ biến trong quan hệ dân sự. Đối với loại giao dịch này, các quan hệ phát sinh và dẫn đến mâu thuẫn, tranh chấp là tương đối phổ biến trong đời sống xã hội.

  pdf12p nhokkeen 09-05-2013 106 39   Download

 • Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành Nghị định số 71/2010/NĐ-CP. Đây là văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở. Mời các bạn tham khảo!

  pdf5p changcosao 28-02-2014 84 15   Download

 • Biểu mẫu hợp đồng mua bán nhà ở giúp các bạn đang có nhu cầu mua nhà hoặc bán nhà của mình. Mời bạn kham khảo tài liệu "Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở" để biết được cách soạn một bản hợp đồng, bên cạnh đó bạn sẽ biết được cách trình bày nội dung trong bản hợp đồng rõ ràng và chi tiết nhất.

  doc4p wanime 09-03-2009 4374 486   Download

 • Mẫu "Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước". Đến với mẫu hợp đồng bạn sẽ không phải mất nhiều thời gian để soạn thảo một bản hợp đồng, chỉ cần bạn điền đầy đủ các thông tin của mình vào tài liệu trên là đã có một bản hợp đồng rồi.

  doc2p nntrung88 05-04-2011 393 73   Download

 • Hợp đồng mua bán nhà ở là một trong những giao dịch thường xuyên, phổ biến trong quan hệ dân sự. Đối với loại giao dịch này, các quan hệ phát sinh và dẫn đến mâu thuẫn, tranh chấp là tương đối phổ biến trong đời sống xã hội. Có thế nói, việc giải quyết các tranh chấp về hợp đồng …

  doc10p chuabietbo 20-03-2010 817 276   Download

 • Tài liệu tham khảo hợp đồng mua bán nhà ở.

  doc8p nntrung88 05-04-2011 476 150   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: một số vấn đề về hợp đồng mua bán nhà ở theo pháp luật hiện hành và phương hướng hoàn thiện', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf100p vascaravietnam 21-08-2012 177 58   Download

 • Nội dung của đề tài: Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trình bày về những vấn đề lý luận về hợp đồng mua bán nhà ở; những vấn đề lý luận về hợp đồng mua bán căn hộ chung cư; thực trạng và kiến nghị nhằm hoàn thiện hợp đồng mua bán căn hộ chung cư; giải pháp nhằm hoàn thiện hợp đồng mua bán căn hộ chung cư.

   

   

  doc24p maiduc1905 17-05-2015 51 22   Download

 • CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập­Tự do­Hạnh phúc HỢP ĐỒNG  MUA BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

  doc7p babymickeybeautiful 29-03-2010 167 46   Download

 • Bạn đang tìm kiếm một mẫu thanh lý hợp đồng mua nhà, thì mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nàh nước và chuyển quyền sử dụng đất ở là mẫu tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn có nhu cầu.

  pdf2p vantrungtran 02-02-2010 467 36   Download

 • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC VÀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở 1 - Căn cứ Quyết định số ___/___ngày.......tháng.......năm..........của Chủ tịch Ủy ban nhân dân ................................................. 2 về bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở đối với căn nhà (căn hộ): Số : ................................ đường : ..............................

  pdf2p tieudaococ 24-03-2010 145 9   Download

 • Hợp đồng mua bán nhà đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà được thỏa thuận 2 bên, tự nguyện cùng nhau lập và ký kết nhằm chuyển nhượng quyền sử dụng nhà đất sau khi mua bán. TaiLieu.VN xin giới thiệu đến quý bạn đọc Mẫu hợp đồng mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà.

  txt7p changcosao 28-02-2014 982 208   Download

 • Hợp đồng về việc mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyển sử dụng đất ở sẽ cung cấp cho các bạn những iến thức và ĩ năng cần thiết để có một mẫu hợp đồng hoàn thiện và đúng với quy định của pháp luật. Mời các bạn cũng tham khảo trên trang Tailieu.vn

  doc7p giangltg 11-10-2009 471 143   Download

 • Mẫu "Hợp đồng mua bán nhà ở" gửi đến các bạn độc giả tham khảo.Mẫu hợp đồng mua bán nhà, hợp đồng mua bán nhà, Các mẫu hợp đồng, Những mẫu hợp đồng mua bán nhà, Các mẫu hợp đồng thường dùng, Mẫu hợp đồng

  doc2p nntrung88 05-04-2011 530 137   Download

 • Tài liệu tham khảo về hợp đồng mua bán nhà ở (một phần ngôi nhà)

  doc2p tiendat89hd 20-05-2010 125 33   Download

Đồng bộ tài khoản