» 

Hợp đồng Thuê Nhà

 • Hợp đồng thuê nhà ở

  TÀI LIỆU THAM KHẢO HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở

  doc 7p adgjmp 12-04-2011 689 335

 • Hợp đồng thuê nhà dành cho người thuê lần đầu

  Hợp đồng thuê nhà dành cho người thu nhà lần đầu. Đây là một hợp đồng pháp lý. Hợp đồng này trình bày về các quyền và trách nhiệm của Hội Đồng Thành Phố Manchester (Manchester City Council) và người thuê nhà như quý vị.

  pdf 12p xuantruong 12-06-2009 1012 269

 • Biểu mẫu "Hợp đồng thuê nhà ở phụ lục số 9"

  Mẫu hợp đồng thuê nhà ở theo Phụ lục số 9 Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định số ....../2006/NĐ-CP ngày ......tháng ......năm .........của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở,

  doc 3p lananh 16-07-2009 4073 223

 • Biểu mẫu về ' Hợp đồng thuê nhà '

  Biểu mẫu " Hợp đồng thuê nhà " nhà thuộc sở hữu nhà nước

  doc 8p duysuong1204 17-12-2009 441 196

 • Mẫu Hợp đồng thanh lý (hợp đồng thuê nhà)

  Mẫu hợp đồng thanh lý (hợp đồng thuê nhà)theo mẫu số 21/CC-HĐ.

  doc 2p khuongduy 15-10-2009 1759 171

 • HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG VÀ KHO BÃI

  Tài liệu tham khảo mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi

  doc 7p 7sac_cauvong 28-06-2010 353 167

 • Mẫu hợp đồng thuê nhà

  Tài liệu tham khảo Mẫu hợp đồng thuê nhà (Nhà thuộc sở hữu Nhà nước)

  doc 8p nntrung88 05-04-2011 702 115

 • Mẫu "HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở"

  Biểu mẫu "hợp đồng thuê nhà ở"

  doc 5p ilovemyfamily 28-04-2010 280 107

 • Hợp đồng thuê nhà ở nguyên căn

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ∗ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở (toàn bộ ngôi nhà số........đường..................phường..........quận.............) Hôm nay, ngày......tháng..........năm........., tại...........................chúng tôi ký tên dưới đây, những người tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi dân sự và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của...

  doc 7p 7sac_cauvong 28-06-2010 334 105

 • Biểu mẫu "Hợp đồng thuê nhà ở xã hội phụ lục số 6"

  Mẫu hợp đồng thuê nhà ở xã hội theo Phụ lục số 6. Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định số ....../2006/NĐ-CP ngày ......tháng ......năm .........của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

  doc 4p lananh 16-07-2009 985 88

 • BẢNG THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

  Bảng thanh lý hợp đồng thuê nhà được ký ngày 26/07/2009 Hôm nay, 01/06/ 2010, Chúng tôi gồm: Bà Đoàn Thị Nhỏ CMND: 022697600 cấp ngày Địa chỉ: 14 Nguyễn Ư Dĩ, Phường

  doc 1p longwawa 12-11-2010 305 82

 • Biểu mẫu "Hợp đồng thuê nhà ở công vụ phụ lục số 8"

  Mẫu hợp đồng thuê nhà ở công vụ theo Phụ lục số 8 Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định số....../2006/NĐ-CP ngày ....... tháng ....... năm ...... của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; Căn cứ Quyết định số ........ ngày ........ tháng ......... năm .......... của .................................................................về việc bố trí...

  doc 4p lananh 16-07-2009 452 57

 • Đề tài "Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRT), chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng"

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài "hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty quan hệ quốc tế - đầu tư sản xuất (cirt), chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 92p baby_bu 08-07-2010 142 33

 • Biểu mẫu " Đơn đề nghị ký hợp đồng thuê nhà"

  Biểu mẫu " Đơn đề nghị ký hợp đồng thuê nhà" do chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

  doc 2p bachdiemmy 16-12-2009 235 20

 • Đơn đề nghị ký hợp đồng thuê nhà (Do chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ______________ ĐƠN ĐỀ NGHỊ KÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ 1 (DO CHUYỂN QUYỀN THUÊ NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC) Kính gửi: Công ty

  doc 2p snrise1812 12-11-2010 96 20

 • Mẫu đơn đề nghị ký hợp đồng thuê nhà 1 (do chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước)

  Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị ký hợp đồng thuê nhà 1 (do chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 2p nntrung88 05-04-2011 82 8

 • Công chứng hợp đồng thuê nhà ở

  Tham khảo tài liệu 'công chứng hợp đồng thuê nhà ở', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 6p la-vie 09-01-2011 36 7

 • Mẫu hợp đồng thanh lý - Hợp đồng thuê nhà

  Mẫu hợp đồng thanh lý và hợp đồng thuê nhà được căn cứ vào 2 bên, bên thuê và bên cho thuê để thanh lý tốt hợp hợp đồng. Mời các bạn tham khảo!

  pdf 2p changcosao 28-02-2014 13 6

 • Mẫu "Hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi"

  Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã nêu trong hợp đồng. Nếu có xảy ra tranh chấp hoặc có một bên vi phạm hợp đồng thì hai bên sẽ giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp không tự giải quyết được, sẽ đưa ra giải quyết tại Tòa án nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh.

  doc 4p iamluckygirl2004 24-02-2010 2521 245

 • Biểu mẫu"Hợp đồng thuê nhà"

  Trách nhiệm của Bên B: 1. Trả tiền thuê nhà đúng thời hạn. 2. Sử dụng nhà đúng mục đích thuê; được sữa chữa phù hợp với yêu cầu sử dụng riêng nhưng phải tuân theo các qui định xây dựng và không làm thay đổi cấu trúc nhà. 3. Có trách nhiệm về những hư hỏng, mất mát các trang thiết bị nội thất, các đồ đạc tư trang của bản thân và tác hại gây ra cho Bên thứ ba trong quá trình...

  doc 2p khuongduy 15-10-2009 459 244

 • + Xem thêm 426 Hợp đồng Thuê Nhà khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản