Hợp đồng trao đổi

Xem 1-20 trên 689 kết quả Hợp đồng trao đổi
 • Biểu mẫu hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng trao đổi tài sản được ban hành kèm theo Quyết định số 123/ 2005/ QĐ- UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ CHí Minh.

  doc6p vanchinh1206 19-09-2009 399 63   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu hợp đồng trao đổi tài sản

  doc7p khanhminhmk 30-12-2010 217 53   Download

 • Mẫu hợp đồng trao đổi bannerlogo dùng cho các công ty dịch vụ thiết kế web,....

  doc3p vanchinh1206 19-09-2009 257 46   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng trao đổi tài sản

  doc6p khanhminhmk 30-12-2010 118 26   Download

 • Biểu mẫu Hợp đồng trao đổi nhà ở . Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng có thể được thể hiện bằng văn bản hay bằng miệng có thể có người làm chứng, nếu vi phạm hợp đồng hay không theo cam kết thì 2 bên sẽ cùng nhau ra tòa và bên thua sẽ chịu mọi phí tổn.

  doc5p pretty2 02-07-2010 132 25   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu hợp đồng trao đổi tài sản (sửa đổi, bổ sung)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p huyenmy2204 11-12-2009 129 15   Download

 • Biểu mẫu " Hợp đồng trao đổi nhà ở "

  doc8p duysuong1204 17-12-2009 129 15   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng trao đổi tài sản

  doc6p khanhminhmk 30-12-2010 144 32   Download

 • Trong lĩnh vực tài chính, hợp đồng hoán đổi, hay còn gọi là hợp đồng SWAP, là một công cụ tài chính phái sinh (derivative) trong đó hai bên đối tác trao đổi một dòng tiền (cash flow) này lấy một dòng tiền khác của bên kia.

  doc3p motngaykhongcoem 26-04-2009 904 240   Download

 • Trong Bài giảng Tài chính phái sinh Chương 7 Hợp đồng hoán đổi trình bày về bản chất của hợp đồng hoán đổi. Hợp đồng hoán đổi là một thỏa thuận trao đổi dòng tiền tại một thời điểm nhất định trong tương lai tuân theo một số nguyên tắc nhất định.

  ppt29p top_12 18-04-2014 212 77   Download

 • 1. Định nghĩa về hợp đồng được quy định tại điều mấy của Luật Dân sự 2005? a.382. b.384. c.386. d.388; 2. ”Hợp đồng có điều kiện” thuộc loại hợp đồng nào trong các loại hợp đồng của Bộ Luật Dân sự: a.Hợp đồng có đền bù. b.Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba. c.Hợp đồng trao đổi tài sản. d.Hợp đồng gửi giữ.

  doc30p sinhvientvu 06-05-2010 1699 725   Download

 • 1. Đ nh nghĩa v h p đ ng đ c quy đ nh t i đi u m y ị ề ợ ồ ượ ị ạ ề ấ của Luật Dân sự 2005? a.382. b.384. c.386. d.388. 2. ”Hợp đồng có điều kiện” thuộc loại hợp đồng nào trong các loại hợp đồng của Bộ Luật Dân sự: a.Hợp đồng có đền bù. b.Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba. c.Hợp đồng trao đổi tài sản. d.Hợp đồng gửi giữ.

  doc32p okisslov3o 17-08-2010 771 335   Download

 • Định nghĩa về hợp đồng được quy định tại điều mấy của Luật Dân sự 2005? a.382. b.384. c.386. d.388. 2. ”Hợp đồng có điều kiện” thuộc loại hợp đồng nào trong các loại hợp đồng của Bộ Luật Dân sự: a.Hợp đồng có đền bù. b.Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba. c.Hợp đồng trao đổi tài sản. d.Hợp đồng gửi giữ. 3.

  pdf30p nguyenthao1669 26-10-2011 514 241   Download

 • 2 CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc (nhà số :..............đường..................phường............quận.......

  doc8p nntrung88 05-04-2011 306 79   Download

 • Tài liệu tập hợp 133 mẫu hợp đồng mới nhất trong dân sự, kinh doanh, thương mại... cho các bạn tham khảo. MỤC A. CÁC MẪU HỢP ĐỒNG TRONG GIAO DỊCH DÂN SỰ, KINH DOANH, THƯƠNG MẠI 1. MẪU HỢP ĐỒNG TRAO ĐỔI NHÀ Ở 2. MẪU HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ Ở 3. MẪU HỢP ĐỒNG TẶNG CHO NHÀ 4. MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG NHÀ Ở

  pdf319p tieucuu 20-06-2013 156 46   Download

 • Cuốn sách "Tìm hiểu một số hợp đồng dân sự thông dụng" do Thạc sĩ Mai Anh biên soạn, Nhà xuất bản Dân Trí ấn hành. Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc các kiến thức hữu ích về hợp đồng dân sự thông dụng. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 1.

  pdf96p lalala7 07-12-2015 85 33   Download

 • Mẫu số 15-CC/MTĐTS hợp đồng trao đổi tài sản
  Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây: 1. Bảo quản, giữ gìn tài sản trong thời gian chưa giao tài sản; 2. Những thông tin về nhân thân, về tài sản đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật; 3. Tài sản trao đổi không có tranh chấp và không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo pháp luật;

  pdf7p bachdiemmy 15-12-2009 137 10   Download

 • Mẫu số 16-CC/MTĐTS hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng trao đổi tài sản.
  1. Hợp đồng này là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng trao đổi tài sản số…………………...……. ngày…………………………………………. 2. Các điều khoản khác của Hợp đồng trao đổi tài sản số ……………….... ngày……………………….… không bị sửa đổi, bổ sung vẫn còn nguyên giá trị. 3.

  pdf6p bachdiemmy 15-12-2009 138 8   Download

 • Mẫu số 17-CC/MTĐTS hợp đồng hủy bỏ hợp đồng trao đổi tài sản.
  Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây: 1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc; 2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này; 3. Các cam đoan khác: .……

  pdf6p bachdiemmy 15-12-2009 75 3   Download

 • Trao đổi nhiệt phức hợp là hiện tượng TĐN trong đó có hai hoặc cả 3 phương thức cơ bản cùng xảy ra. Đó là hiện tượng trao đổi nhiệt giữa vật rắn và các môi trường khác nhau mà nó tiếp xúc.

  pdf12p ntgioi120405 19-11-2009 378 170   Download

Đồng bộ tài khoản