Hợp đồng trong kinh doanh

Xem 1-20 trên 3633 kết quả Hợp đồng trong kinh doanh
 • Nội dung: Khái niệm hợp đồng. Các yếu tố cấu thành hợp đồng. Hiệu lực của hợp đồng. Nội dung của hợp đồng. Chế tài do vi phạm hợp đồng trong kinh doanh. Mục tiêu: Trang bị cho học viên kiến thức về các yếu tố cấu thành hợp đồng và các điều kiện để hợp đồng có hiệu lực. Giúp học viên hiểu được những vấn đề pháp lý liên quan đến hợp đồng.

  pdf40p thoabar3 08-10-2010 1345 613   Download

 • Bài giảng Pháp luật về luật hợp đồng trong kinh doanh trình bày các nội dung: khái quát về hợp đồng và Luật về hợp đồng, giao kết hợp đồng, thực hiện hợp đồng, chế tài do vi phạm hợp đồng.

  pdf101p five_12 19-03-2014 105 58   Download

 • Bài giảng "Chương 8: Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh" cung cấp cho người đọc các nội dung: Một số vấn đề chung về hợp đồng dân sự, một số vấn đề riêng về hợp đồng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf56p doinhugiobay_01 09-11-2015 39 16   Download

 • Bài giảng Đàm phán, soạn thảo văn bản hợp đồng trong kinh doanh do TS. Phan Chí Hiếu biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn một số kiến thức về một số lưu ý trong đàm phán hợp đồng, soạn thảo văn bản hợp đồng; ký kết hợp đồng. Đây là bài giảng hữu ích cho các bạn chuyên ngành Kinh doanh.

  ppt36p cocacola_02 21-09-2015 26 11   Download

 • Hợp đồng kinh doanh, thương mại là thỏa thuận giữa các thương nhân trong hoạt động thương mại và vì mục đích lợi nhuận. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Bài giảng Chương III: Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh". Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf95p huyenngoc0628 02-11-2015 27 7   Download

 • Để được coi là sự thỏa thuận thì hợp đồng phải thể hiện được sự tự do bày tỏ ý chí của cc bn tham gia quan hệ hợp đồng. Nguyên tắc tự do hợp đồng cho phép các cá nhân, tổ chức được tự do quyết định việc giao kết hợp đồng với ai, như thế nào, vào thời điểm nào. Quan hệ hợp đồng này phải diễn ra trong những mối quan hệ x hội nhất định và xuất phát từ lợi ích của mỗi bên....

  pdf150p 7sac_cauvong 24-06-2010 1213 560   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh, thương mại và đầu tư & các mẫu hợp đồng thông dụng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Pháp luật về hợp đồng trong hoạt động kinh doanh, thương mại; mẫu hợp đồng mua bán, dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf306p doinhugiobay_02 12-11-2015 48 29   Download

 • Khái quát chung về hợp đồng Chế độ giao kết hợp đồng dân sự Chế độ thực hiện, thay đổi, chấm dứt hợp đồng dân sự Hợp đồng trong kinh doanh – thương mại Một số loại hợp đồng điển hình trong kinh doanh – thương mại Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế Chế tài trong thương mại

  pdf87p yenhoangbank321 25-06-2013 64 24   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh, thương mại và đầu tư & các mẫu hợp đồng thông dụng", phần 2 trình bày các nội dung: Mẫu hợp đồng trong hoạt động xây dựng; hợp đồng về nhà đất, bất động sản; mẫu hợp đồng về lao động, đào tạo; phần phụ lục là các văn bản pháp luật về hợp đồng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf245p doinhugiobay_02 12-11-2015 45 21   Download

 • Bài giảng Hợp đồng trong kinh doanh, thương mại trình bày về Hhp đồng dân sự là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Nguyên tắc giao kết hợp đồng, chủ thể giao kết hợp đồng, nội dung hợp đồng và hình thức hợp đồng.

  pdf36p top_12 21-04-2014 69 18   Download

 • Dưới đây là bài giảng Luật kinh tế (Luật kinh doanh) do GV. Dương Kim Thế Nguyên thực hiện. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về khái quát chung của luật kinh tế; pháp luật về chủ thể kinh doanh; pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh; pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh; pháp luật về phá sản.

  pdf51p thuytrang_9 07-09-2015 20 12   Download

 • Bài giảng Pháp luật hợp đồng trong kinh doanh cung cấp những kiến thức như: Những vấn đề chung về hợp đồng, những vấn đề cơ bản trong ký kết, những vấn đề cơ bản trong thực hiện hợp đồng, trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, giải quyết tranh chấp hợp đồng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt46p youcanletgo_02 10-01-2016 22 6   Download

 • Thuyết trình: Tranh chấp hợp đồng trong kinh doanh xuất nhập khẩu nhằm trình bày các nội dung cơ bản: các trường hợp tranh chấp, giải quyết tranh chấp, biện pháp phòng ngừa tranh chấp, ví dụ về tranh chấp

  pdf28p navy_12 22-05-2014 22 5   Download

 • Bài giảng môn "Luật kinh doanh" cung cấp cho sinh viên các kiến thức: Những vấn đề chung về luật kinh tế, pháp luật đầu tư, địa vị pháp lý của doanh nghiệp, chế độ pháp lý về hợp đồng trong kinh doanh, chế độ pháp lý về phá sản, chế độ pháp lý về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf187p doinhugiobay_01 09-11-2015 28 4   Download

 • Hợp đồng là sự thoả thuận giữa các bên trên cơ sở tự nguyện, không vi phạm điều cấm của pháp luật và không trái đạo đức xã hội nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên.

  ppt84p duyck5a1 17-06-2011 513 196   Download

 • • Khái niệm hợp đồng • Các yếu tố cấu thành hợp đồng • Hiệu lực của hợp đồng • Nội dung của hợp đồng • Chế tài do vi phạm hợp đồng trong kinh doanh • Trang bị cho học viên kiến thức về các yếu tố cấu thành hợp đồng và các điều kiện để hợp đồng có hiệu lực • Giúp học viên hiểu được những vấn đề pháp lý liên quan đến hợp đồng.

  pdf40p dinhlan0501 14-04-2011 256 93   Download

 • Phần 2 Giáo trình Luật kinh tế do TS. Nguyễn Minh Tuấn (chủ biên) biên soạn trình bày nội dung chương 3 đến chương 6 của tài liệu, gồm các vấn đề: Pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam hiện nay, khái quát về phá sản và pháp luật phá sản, pháp luật hợp đồng trong kinh doanh, các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại.

  pdf154p talata_7 17-01-2015 62 39   Download

 • Bài giảng Bài 3: Pháp luật về hợp đồng trong hoạt động kinh doanh thương mại do GV. Mai Xuân Minh biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức khái quát chung về hợp đồng; giao kết hợp đồng; thực hiện, thay đổi, chấm dứt hợp đồng; trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

  ppt68p cocacola_08 14-11-2015 16 10   Download

 • Bài giảng "Luật kinh tế - Chương 3: Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan và pháp luật hợp đồng, một số loại hợp đồng thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf51p doinhugiobay_11 15-01-2016 14 3   Download

 • Đối với nhiều doanh nghiệp, nhà sản xuất thì việc chủ động hợp tác với bên ngoài, chuyển giao một số công đoạn sản xuất cho các đối tác khác đóng vai trò quan trọng để bảo đảm có thể cạnh tranh trên thị trường mang tính toàn cầu hoá ngày càng cao. .

  pdf5p hatmitxinhtuoi 08-02-2010 197 81   Download

Đồng bộ tài khoản