Hợp đồng ủy quyền

Tham khảo và download 20 Hợp đồng ủy quyền chọn lọc sau:
 • Hợp đồng ủy quyền bán nhà ở. Hình thức ủy quyền cho người khác đại diện để định đoạt, bán nhà cho bên ủy quyền, đây là một dạng hợp đồng ủy quyền khá là phổ biến, tuy nhiên không ít câu chuyện rủi ro liên quan đến loại hình hợp đồng ủy quyền này. Hợp đồng mẫu trên đây có đầy đủ các điều khoản ràng buộc, quyền và nghĩa vụ các bên, ghi chú từ ngữ sử dụng rõ ràng.

  doc5p pretty2 02-07-2010 470 132   Download

 • Tài liệu tham khỏa về mẫu hợp đồng ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở. Mọi người có thể tham khảo để lập được hợp đồng để ủy quyền lại nhà ở của mình, và lập được mẫu hợp đồng đúng pháp lý

  doc6p nntrung88 05-04-2011 845 235   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu hợp đồng ủy quyền

  doc8p khanhminhmk 30-12-2010 310 113   Download

 • Biểu mẫu " Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền", Mẫu hợp đồng số 28-CC/UQ

  pdf6p bachdiemmy 15-12-2009 635 121   Download

 • Biểu mẫu Hợp đồng ủy quyền bất động sản. Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng có thể được thể hiện bằng văn bản hay bằng miệng có thể có người làm chứng, nếu vi phạm hợp đồng hay không theo cam kết thì 2 bên sẽ cùng nhau ra tòa và bên thua sẽ chịu mọi phí tổn.

  doc4p pretty2 02-07-2010 340 167   Download

 • Tài liệu tham khảo về một số hợp đồng mẫu - HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

  doc7p khanhminhmk 30-12-2010 334 121   Download

 • Biểu mẫu " Hợp đồng ủy quyền bán nhà ở "

  doc8p duysuong1204 17-12-2009 357 65   Download

 • Biểu mẫu " Hợp đồng ủy quyền quản lý , sử dụng nhà ở "

  doc5p duysuong1204 17-12-2009 336 73   Download

 • Tài liệuHợp đồng ủy quyền,Các mẫu hợp đồng ủy quyền, Cách viết hợp đồng ủy quyền, Những cách viết hợp động ủy quyền, Kĩ năng viết giấy ủy quyền, Các cách viết giấy ủy quyền

  doc6p luatsulecao 04-04-2011 1385 299   Download

 • 1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây: a. Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để bên B thực hiện công việc; b. Chịu trách nhiệm về cam kết do bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền; c. Thanh toán chi phí hợp lý mà bên B đã bỏ ra để thực hiện công việc được ủy quyền và trả thù lao cho bên B, nếu có thỏa thuận về việc trả thù lao.

  pdf7p bachdiemmy 15-12-2009 321 91   Download

 • Mẫu hợp đồng thỏa thuận việc uy quyền theo mẫu số 56/HĐUQ

  doc5p trannhu 14-07-2009 2322 212   Download

 • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ Ở ∗ Bên ủy quyền (1) : Ông (Bà) ......................................................................................................... Sinh ngày ........ tháng..................năm................................................................. Chứng minh nhân dân số :……………………….do .................................................... cấp ngày.......tháng.......năm...... .................................

  pdf5p quanvokiem 12-03-2010 243 64   Download

 • Biểu mẫu Hợp đồng ủy quyền liên doanh nhà thầu xây dựng. Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng có thể được thể hiện bằng văn bản hay bằng miệng có thể có người làm chứng, nếu vi phạm hợp đồng hay không theo cam kết thì 2 bên sẽ cùng nhau ra tòa và bên thua sẽ chịu mọi phí tổn....

  doc3p pretty2 02-07-2010 324 93   Download

 • Mẫu giấy ủy quyền giữa công ty với công ty nhằm giúp các bạn có một mẫu giấy ủy quyền giữa công ty này với công ty khác. Đây là mẫu giấy được các công ty sử dụng nhiều trong việc ủy quyền. Chúc các bạn có được các mẫu giấy ủy quyền như mình mong muốn.

  pdf2p butmaulam 21-09-2013 752 345   Download

 • Đây là mẫu giấy uỷ quyền Quyển số: 03 TP/CC-SCC/HĐGD gửi đến các bạn độc giả tham khảo...Tôi đã đọc lại nguyên văn Giấy uỷ quyền này, đ ã hiểu rõ nội dung và ký dưới đây để làm bằng chứng

  doc3p luatsulecao 04-04-2011 2088 168   Download

 • Tham khảo "Giấy ủy quyền - Mẫu số 28-CT/UQ" để biết được cách viết giấy ủy quyền, cách trình bày nội dung của từng phần như thế nào cho đúng. Chúc các bạn tìm được cho mình một mẫu giấy ủy quyền hay và đúng theo quy định.

  pdf4p huyenmy2204 11-12-2009 3276 180   Download

 • Kham khảo mẫu "Giấy ủy quyền nhà" nhằm giúp bạn biết cách viết giấy ủy quyền nhà như thế nào. Mẫu giấy ủy quyền nhà thường gồm các nội dung về thông tin của bên ủy quyền và được ủy quyền, cách trình bày nội dung ủy quyền, thời hạn được ủy quyền là bao lâu.

  doc3p 7sac_cauvong 28-06-2010 1114 94   Download

 • HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN HỘ KINH DOANH SỐ 03 TP/CC-SCC/HĐGD

  doc6p luatsulecao 04-04-2011 370 77   Download

 • MẪU HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN MỜI CỔ ĐÔNG ĐÓNG GÓP VỐN Quyển số: 03 TP/CC-SCC/HĐGD

  doc6p luatsulecao 04-04-2011 127 27   Download

 • HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN NHÀ CHUNG CƯ - DỰ ÁN Quyển số: 03 TP/CC-SCC/HĐGD

  doc6p luatsulecao 04-04-2011 231 55   Download

Đồng bộ tài khoản