Hợp đồng xuất khẩu thanh toán trả chậm

Xem 1-5 trên 5 kết quả Hợp đồng xuất khẩu thanh toán trả chậm
 • Công văn 2503/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc chứng từ thanh toán đối với hợp đồng xuất khẩu thanh toán trả chậm

  doc1p giangdien 18-08-2009 99 12   Download

 • Công văn 3877/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc chứng từ thanh toán đối với hợp đồng xuất khẩu thanh toán trả chậm

  pdf1p nguyendung 13-08-2009 73 8   Download

 • “ Giá Trị Hợp Đồng” Là tổng giá trị Bên Mua phải trả cho Bên Bán hoàn tất nghĩa vụ trong hợp đồng của mình một cách đầy đủ và trọn vẹn, nhưng không bao gồm lãi suất phát sinh do thanh toán chậm (nếu có) và bất cứ hình thức tiền phạt nào.

  doc7p rock_ket 15-11-2012 331 109   Download

 • 10.1. Thủ tục khiếu nại 10.1.1. Khái niệm: Khiếu nại là việc một bên trong thỏa thuận yêu cầu bên kia bồi thường những thiệt hại do việc bên kia vi phạm thỏa thuận gây nên. Bên bán bị KN khi: giao chậm, giao sai về số lượng, chất lượng, bao bì.. Bên mua bị KN khi: vi phạm về thanh toán, chậm cử tàu đến nhận hàng…

  ppt25p tulip_12 14-01-2013 24 5   Download

 • Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả : để theo dõi việc nhập mua hàng hoá vật tư theo mặt hàng, người bán, hợp đồng, kho nhập hàng. Theo dõi chi phí khi mua hàng, mua hàng hoá vật tư theo hình thức mua trả chậm và trả ngay; thanh toán của từng phiếu nhập mua; công nợ đối với người bán bằng VNĐ, ngoại tệ - Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu : theo dõi việc bán hàng ra theo mặt hàng, khách hàng, hợp đồng; hàng bán bị trả...

  pdf10p lavie8 30-07-2011 49 7   Download

Đồng bộ tài khoản