Hợp đồng xuất nhập khẩu

Xem 1-20 trên 635 kết quả Hợp đồng xuất nhập khẩu
 • Hợp đồng xuất nhập khẩu về bản chất là một hợp đồng mua bán quốc tế, là sự thỏa thuận giữa các bên mua bán ở các nước khác nhau trong đó quy định bên bán phải cung cấp hàng hóa, chuyển giao các chứng từ có liên quan đến hàng hóa và quyền sở hữu hàng hóa, bên mua phải thanh toán tiền hàng và nhận hàng.

  pdf64p titanboys 23-12-2010 760 441   Download

 • Hợp đồng xuất nhập khẩu: (hợp đồng mua bán quốc tế) là sự thỏa thuận giữa các bên mua bán ở các nước khác nhau trong đó quy định: bên bán: phải cung cấp hàng hóa,chuyển giao các chứng từ có liên quan đến hàng hóa và quyền sở hữu hàng hóa, bên mua: phải thanh toán tiền hàng và nhận hàng.

  ppt39p nptung88 25-07-2011 608 214   Download

 • Tiểu luận: Hợp đồng xuất nhập khẩu nhằm trình bày về tổng quan hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, cấu trúc của một hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (hợp đồng xuất nhập khẩu). Nội dung các điều kiện và điều khoản của một hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.

  pdf38p navy_12 22-05-2014 113 34   Download

 • Mục tiêu chương 2 Giao dịch – đàm phán hợp đồng xuất nhập khẩu thuộc bài giảng Quản trị ngoại thương nhằm trình bày về khái niệm đàm phán, các nguyên tắc cơ bản của đàm phán, những vấn đề cần lưu ý khi giao dịch – đàm phán hợp đồng xuất nhập khẩu.

  pdf79p thick_12 15-07-2014 65 27   Download

 • Nội dung chương 6 Thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu hàng hóa trong bài Nghiệp vụ thương mại quốc tế nêu các nhân tố tác động đến qui trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu và tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu.

  pdf54p next_12 17-04-2014 57 24   Download

 • Các tranh chấp thường phát sinh từ hợp đồng xuất nhập khẩu hàng hoá giữa doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp nước ngoài và cách giải quyết giúp cho nhà kinh doanh Việt Nam hiểu được một cách thấu đáo các loại tranh chấp có thể phát sinh từ các hợp đồng xuất nhập khẩu

  pdf103p ponds_12 30-12-2013 50 21   Download

 • Thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu trình bày những nội dung cơ bản: nghiên cứu thị trường, giao dịch với đối tác, đàm phán, soạn thảo ký kết hợp đồng, thực hiện hợp đồng.

  pdf137p five_12 19-03-2014 40 12   Download

 • Các nhân tố tác động đến quy trình tổ chức hợp đồng xuất nhập khẩu, tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu, tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu là những nội dung chính trong bài giảng "Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf5p hoaitrinhphuong 06-09-2015 61 10   Download

 • Bài giảng Chương 4 : Thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu sẽ giới thiệu tới các bạn việc thực hiện hợp đồng xuất khẩu; thực hiện hợp đồng nhập khẩu; chứng từ trong xuất nhập khẩu;...

  ppt137p codon_01 18-11-2015 12 3   Download

 • Bài giảng Phần 5: Hợp đồng xuất nhập khẩu hàng hóa cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm; đặc điểm khác với hợp đồng mua bán thông thường; cơ cấu của một hợp đồng xuất nhập khẩu hàng hóa; các điều khoản của một hợp đồng xuất nhập khẩu hàng hóa. Mời các bạn tham khảo.

  ppt46p cocacola_05 02-11-2015 8 1   Download

 • Trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa thương nhân của các quốc gia với nhau đã có lịch sử phát triển hàng nghìn năm, ngày nay nó có vị trí quan trọng bậc nhất trong hoạt động kinh tế đối ngoại. Số lượng và cơ cấu trao đổi hàng hóa của Việt Nam với nước ngoài ngày càng tăng. Một hình thức pháp lý cơ bản của trao đổi hàng hóa quốc tế là hợp đồng mua bán ngoại thương hay còn gọi là hợp đồng xuất nhập khẩu.

  pdf12p thannong1311 15-09-2012 98 36   Download

 • Bài giảng Kinh doanh xuất nhập khẩu có nội dung trình bày những vấn đề cơ bản của hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, tổ chức giao dịch, đàm phán và ký kết hợp đồng xuất nhập khẩu, các phương thức thanh toán quốc tế, tổ chức thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu, các phương thức thanh toán quốc tế.

  pdf333p hoa_lan91 16-06-2014 83 33   Download

 • Luận văn trình bày về khái quát rủi ro trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. Các rủi ro thường gặp trong ký kết và thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu. Các giải pháp ngăn ngừa và hạn chế rủi ro trong kinh doanh xuất nhập khẩu.

  pdf86p seven_12 12-03-2014 75 29   Download

 • Chuyên đề Hợp đồng và quản lý hợp xuất nhập khẩu nhằm trình bày các nội dung chính: tổng quan về hợp đồng xuất nhập khẩu, tổ chức thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu, quản trị rủi ro trong suốt quá trình. Quản lý Hợp Đồng là quá trình lập kế hoạch – đàm phán – ký kết hợp đồng, tổ chức thực hiện hợp đồng và kiểm tra, kiểm soát toàn bộ quá trình đó.

  pdf50p red_12 15-05-2014 48 18   Download

 • Bài giảng Hợp đồng kinh doanh xuất nhập khẩu nhằm trình bày về khái niệm hợp đồng xuất nhập khẩu còn gọi là hợp đồng mua bán quốc tế hoặc hợp đồng mua bán ngoại thương là sự thoả thuận giữa các đương sự có trụ sở kinh doanh ở các nước khác nhau, theo đó một bên gọi là bên xuất khẩu (Bên bán) có nghĩa vụ chuyển vào quyền sở hữu của một bên khác gọi là bên nhập khẩu.

  pdf9p vespa_12 15-04-2014 34 6   Download

 • “ Giá Trị Hợp Đồng” Là tổng giá trị Bên Mua phải trả cho Bên Bán hoàn tất nghĩa vụ trong hợp đồng của mình một cách đầy đủ và trọn vẹn, nhưng không bao gồm lãi suất phát sinh do thanh toán chậm (nếu có) và bất cứ hình thức tiền phạt nào.

  doc7p rock_ket 15-11-2012 323 109   Download

 • Hợp đồng xuất nhập khẩu là vấn đề tuy “ cũ “ song vẫn còn là một vấn đề nóng hổi. Cũ vì ai cũng hiểu biết về tầm quan trọng, vai trò và vị trí của nó trong hoạt động xuất nhập khẩu. Mới vì nội dung của nó rất đa dạng, diễn tiến, và những kinh nghiệm được rút ra từ việc ký kết và thực hiện hợp đồng là rất phong phú.

  doc0p tengteng1 10-11-2011 148 62   Download

 • Tiểu luận: Các tranh chấp bất đồng trong hoạt động xuất nhập khẩu và cách giải quyết nhằm trình bày về những tranh chấp, bất đồng trong quá trình thực hiện hợp đồng xuất nhập khấu hàng hóa. Giải quyết những tranh chấp, bất đồng trong quá trình thực hiện hợp đồng xuất nhập khấu hàng hóa.

  pdf45p navy_12 22-05-2014 82 34   Download

 • Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá là hoạt động mua bán hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp nước ngoài theo hợp đồng mua bán hàng hoá, bao gồm cả hoạt động tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập và chuyển khẩu hàng hoá.

  pdf33p bongbongcam 12-08-2010 167 94   Download

 • Tiểu luận quản trị rủi ro: Quản trị rủi ro tỷ giá trong các công ty xuất nhập khẩu nhằm trình bày về khái niệm về rủi ro tỷ giá, rủi ro tỷ giá trong hoạt động xuất nhập khẩu, tác động của rủi ro tỷ giá đối với các công ty xuất nhập khẩu, các biện pháp nhằm phòng ngừa rủi ro tỷ giá, sử dụng hợp đồng xuất nhập khẩu song hành.

  pdf12p yellow_12 02-06-2014 188 86   Download

Đồng bộ tài khoản