» 

Hợp Ngữ Assembly

 • giới thiệu hợp ngữ Assembler very good phần 2

  Tham khảo tài liệu 'giới thiệu hợp ngữ assembler very good phần 2', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 28p xingau6 15-08-2011 87 53

 • giới thiệu hợp ngữ Assembler very good phần 3

  Tham khảo tài liệu 'giới thiệu hợp ngữ assembler very good phần 3', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 26p xingau6 15-08-2011 65 45

 • giới thiệu hợp ngữ Assembler very good phần 4

  Tham khảo tài liệu 'giới thiệu hợp ngữ assembler very good phần 4', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 23p xingau6 15-08-2011 64 35

 • giới thiệu hợp ngữ Assembler very good phần 5

  Tham khảo tài liệu 'giới thiệu hợp ngữ assembler very good phần 5', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 23p xingau6 15-08-2011 56 33

 • giới thiệu hợp ngữ Assembler very good phần 7

  Tham khảo tài liệu 'giới thiệu hợp ngữ assembler very good phần 7', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 25p xingau6 15-08-2011 54 33

 • giới thiệu hợp ngữ Assembler very good phần 6

  Tham khảo tài liệu 'giới thiệu hợp ngữ assembler very good phần 6', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 20p xingau6 15-08-2011 47 30

 • giới thiệu hợp ngữ Assembler very good phần 10

  Tham khảo tài liệu 'giới thiệu hợp ngữ assembler very good phần 10', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 16p xingau6 15-08-2011 49 29

 • giới thiệu hợp ngữ Assembler very good phần 9

  Tham khảo tài liệu 'giới thiệu hợp ngữ assembler very good phần 9', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 17p xingau6 15-08-2011 47 28

 • giới thiệu hợp ngữ Assembler very good phần 8

  Tham khảo tài liệu 'giới thiệu hợp ngữ assembler very good phần 8', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 19p xingau6 15-08-2011 49 27

 • Tài liệu: Lập trình hợp ngữ MIPS

  Hợp ngữ (Assembly) là ngôn ngữ lập trình bậc thấp, nó gồm tập các từ khóa và từ gợi nhớ rất gần với ngôn ngữ máy (machine code). Mỗi kiến trúc vi xử lý đều có tập lệnh (instruction set) riêng, do đó sẽ có hợp ngữ riêng dành cho kiến trúc đó.

  pdf 10p long_long1 08-05-2010 721 211

 • Chương III : Lập trình hợp ngữ và tóm tắt tập lệnh

  Hợp ngữ ( assembly language ) là ngôn ngữ của máy tính có vị trí ở giữa ngôn ngữ máy và ngôn ngữ cấp cao.Các ngôn ngữ cấp cao như Pascal,C sử dụng các từ và các phát biểu dễ hiểu hơn. Ngôn ngữ máy ( machine language ) là ngôn ngữ ở dạng số nhị phân của máy tính.

  pdf 10p phandinhhung1988 14-11-2010 370 205

 • KIẾN TRÚC MÁY TÍNH VÀ HỢP NGỮ: LẬP TRÌNH HỢP NGỮ MIPS

  Hợp ngữ (Assembly) là ngôn ngữ lập trình bậc thấp, nó gồm tập các từ khóa và từ gợi nhớ rất gần với ngôn ngữ máy (machine code). Mỗi kiến trúc vi xử lý đều có tập lệnh (instruction set) riêng, do đó sẽ có hợp ngữ riêng dành cho kiến trúc đó. Ở đây, ta tập trung nghiên cứu về hợp ngữ dành cho kiến trúc MIPS. Môi trường lập trình được sử dụng là chương trình MARS. MARS là môi...

  doc 9p jackiechan_2912 02-04-2011 292 119

 • LẬP TRÌNH HỢP NGỮ MIPS

  Hợp ngữ (Assembly) là ngôn ngữ lập trình bậc thấp, nó gồm tập các từ khóa và từ gợi nhớ rất gần với ngôn ngữ máy (machine code). Mỗi kiến trúc vi xử lý đều có tập lệnh (instruction set) riêng, do đó sẽ có hợp ngữ riêng dành cho kiến trúc đó. Ở đây, ta tập trung nghiên cứu về hợp ngữ dành cho kiến trúc MIPS. Môi trường lập trình được sử dụng là chương trình MARS. MARS là môi...

  pdf 10p long_long1 20-05-2010 426 113

 • Kỹ thuật lập trình nhúng - Phần 2: Lập trình hợp ngữ trên Vi xử lý 80x86

  Tổng quan: Ngôn ngữ cấp thấp. Macro Assembler ( MASM) - CPU 8086. Tập tin hợp ngữ nguồn (.ASM). Các phát biểu lệnh hợp ngữ (assembly statement). Assembly Language Instruction. Xác định hành động CPU thực hiện. Dịch sang một lệnh mã máy tương ứng. Assembler directive. Khai báo hướng dẫn biên dịch.

  ppt 61p dinhlong1010 24-08-2010 195 96

 • giới thiệu hợp ngữ Assembler very good phần 1

  Việc lập trình bằng ngôn ngữ máy đòi hỏi người lập trình cần phải nhớ các mã lệnh bằng số, phải sắp đặt vị trí của mã lệnh và tất cả các số liệu trong bộ nhớ của máy tính, ngay cả các số liệu cũng phải viết dưới dạng số. Công việc này hết sức nặng nhọc và rất dễ gây nhầm lẫn. Chính vì vậy người ta cần đến Assembly Language, nó cho NSD các khả năng sau:

  pdf 36p xingau6 15-08-2011 125 71

 • Kỹ thuật vi xử lý- chương 2: Lập trình hợp ngữ với 8086/8088

  Hợp ngữ (Assembler) là ngôn ngữ lập trình bậc thấp, chỉ cao hơn ngôn ngữ máy; Hợp ngữ là ngôn ngữ gắn liền với các dòng vi xử lý (processor secific). Các lệnh dùng trong hợp ngữ là lệnh của VXL Chương trình hợp ngữ viết cho một VXL có thể không hoạt động trên VXL khác.

  pdf 63p danchoi_108 30-11-2011 149 68

 • Giáo trình môn lập trình hợp ngữ

  Đó là hợp ngữ (assembly). Ngôn ngữ assembly gắn liền với ngôn ngữ nhị phân của máy tính, sử dụng các từ đại diện ngắn gọn thay cho các con số nhị phân dài dòng khó hiểu và sẽ dc trình dịch hợp ngữ dịch trực tiếp sang mã máy. Chương trình viết bằng assembly sẽ có tốc độ cao nhất và dung lượng nhỏ nhất.

  pdf 0p paradise_12 03-01-2013 33 13

 • Một số kỹ thuật lập trình hợp ngữ 8051

  Hợp ngữ (assembly language) là ngôn ngữ của máy tính có vị trí ở giữangôn ngữ máy và ngôn ngữ cấp cao. Các ngôn ngữ cấp cao như Pascal, C sử dụngcác từ và các phát biểu dễ hiểu hơn. Ngôn ngữ máy (machine language) là ngônngữ ở dạng số nhị phân của máy tính. Một chương trình viết bằng ngôn ngữ máy làmột chuỗi các byte nhị phân biểu diễn các lệnh mà máy tính thực thi được. Hợp...

  pdf 6p levanhau_01031993 03-10-2013 18 8

 • Hợp Ngữ ASM-Chương 01-Phần 2- Nguyên lý xây dựng máy tính

  Tham khảo tài liệu 'hợp ngữ asm-chương 01-phần 2- nguyên lý xây dựng máy tính', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 15p soncunglin 14-05-2009 386 305

 • Giáo trình " Cơ bản về Hợp ngữ"

  Một chương trình hợp ngữ bao gồm một loạt các mệnh đề ( Statement) được viết liên tiếp nhau, mỗi mệnh đề được viết trên 1 dòng: Một mệnh đề có thể là: * Một lệnh ( instruction): được trình biên dịch ( Assembler_ ASM) chuyển thành mã máy Một chỉ dẫn của Assembler ( Assembler Directive): ASM không chuyển thành mã máy.

  pdf 108p trannhu 05-08-2009 868 293

 • + Xem thêm 133 Hợp Ngữ Assembly khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản