Hợp phần hiđrazit

Xem 1-7 trên 7 kết quả Hợp phần hiđrazit
 • Trong thời gian gần đây các nhà Hóa học Nam Hàn có một thông báo [1] về khả năng ức chế ăn mòn kim loại của một số hiđrazon đi từ o- hiđroxiaxetophenon và hiđrazit của các axit benzoic thế. Chúng tôi đã mở rộng và phát triển phương hướng nghiên cứu này và đã có một số công bố [2, 3, 4]. Trong bài báo này chúng tôi tiếp tục thông báo sự tổng hợp các hiđrazon tương tự, đi từ các metyl o-hiđroxiaxetophenon với hiđrazit của các axit benzoic thế: ...

  pdf7p tuanloc_muido 11-12-2012 41 6   Download

 • Bài này trình bày kết quả tổng hợp, phân tích cấu trúc và tính chất phổ của axit 4-iđothimyloxiaxetic, este, hiđrazit và một số hiđrazit N-thế của nó.

  pdf5p uocvong03 24-09-2015 15 2   Download

 • Đã từ lâu, mentol (thành phần chính của tinh dầu bạc hà) được coi là một đối tượng tốt để nghiên cứu, tổng hợp ra các hợp chất đem lại nhiều ứng dụng trong ngành dược phẩm, mỹ phẩm... Trên thế giới đã có công trình đề cập đến axit mentoxiaxetic, ankyl mentoxiaxetat...

  pdf6p uocvong03 24-09-2015 27 3   Download

 • Axit 2-metylquinoline-4-carboxylic (1) đã được tổng hợp từ phản ứng giữa isatin với axeton khi có mặt kali hyđroxit. Axit (1) được tiếp tục chuyển hóa thành 2-metylquinolin-4-cacbohidrazit (3) qua sản phẩm trung gian là este etyl 2-metylquinolin-4-cacboxylat (2). Từ hiđrazit (3) đã tổng hợp được ba hợp chất bao gồm N’-(4-metoxybenzyliden)-2-metylquinolin-4-cacbohidrazit (4), 4-amino-5-(2-metylquinolin-4-yl)-1,2,4-triazole-3-thiol (5) và 5-(2-metylquinolin-4-yl)-4-phenyl-1,2,4-triazole-3-thion (6).

  pdf7p uocvong02 24-09-2015 19 1   Download

 • Tóm tắt: Tám hiđrazon được tổng hợp từ axit isoeugenoxyaxetic qua 3 giai đoạn kế tiếp nhau: este hoá, chuyển thành hiđrazit rồi ngưng tụ với anđehit thơm và p-metylaxetophenon. Phổ IR, 1H NMR và 13C NMR của các hiđrazon đã được phân tích. Các tín hiệu proton và cacbon đã được quy kết dựa vào sự tách vân phổ do tương tác spin-spin và dựa vào các pic giao trên phổ HSQC và HMBC. Kết quả cho thấy các hiđrazon được xem xét tồn tại ở 2 đồng phân cấu dạng ở liên kết đơn CO-N....

  pdf6p thulanh1 06-09-2011 24 2   Download

 • Bài báo tổng hợp một số dẫn xuất của 1,3,4-oxadiazol qua phản ứng thiocacbamoyl hóa benzoyl hidrazit bằng tetramrtylthiuramdisunfua.

  pdf6p uocvong03 24-09-2015 9 2   Download

 • Công trình nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn kim loại của một số dẫn xuất hydrazon cũng như mối tương quan cấu trúc phân tử với khả năng ức chế ăn mòn kim loại của chúng. Để nghiên cứu sâu hơn về hợp chất này tác giả tiến hành tổng hợp một số dẫn xuất benzoyl hydrazon cùa 2-axetyl-1-hidroxi naphtalen với các hidrazit của các axit benzoic chứa nhóm thế ở các vị trí o-, m- và para.

  pdf4p uocvong04 24-09-2015 22 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản