host name

Xem 1-20 trên 93 kết quả host name
 • Module 3: Resolving Names Overview Multimedia: Introduction to the Name Resolution Process Viewing Names on a Client Configuring Host Name Resolution Configuring NetBIOS Name Resolution Multimedia: Introduction to the Name Resolution Process The objective of this presentation is to provide a high-level overview of the name resolution process in the network infrastructure After this presentation, you will be able to: Explain what a host name is Explain what a NetBIOS name is Describe how the name resolution process works Lesson: Viewing Names on a Client How Names Are Mapped to IP Addres...

  pdf26p nuoiheocuoivo 04-05-2010 99 14   Download

 • Introduction to TCP/IP Networking Network Model TCP/IP Terms Host Names Internet Addresses Subnet Addresses Internet Addresses to host name mapping Quiz# 1 Routing TCP/IP Daemons TCP/IP Information files TCP/IP Local Information files ifconfig mkhosts route Quiz# 2 TCP installed links Internet Services Common internet services error messages Trouble shooting commands ping netstat Trouble shooting Techniques Introduction to TCP/IP .

  pdf37p possibletb 29-11-2012 47 12   Download

 • Address Conversion Functions and The Domain Name System Refs: Chapter 9 RFC 1034 RFC 1035 Netprog: DNS and name lookups 1 Hostnames • IP Addresses are great for computers – IP address includes information used for routing. • IP addresses are tough for humans to remember. • IP addresses are impossible to guess. – ever guessed at the name of a WWW site? Netprog: DNS and name lookups 2 The Domain Name System • The domain name system is usually used to translate a host name into an IP address .

  pdf37p nuoiheocuoivo 04-05-2010 70 11   Download

 • Naming Methods: Overview Oracle Net provides five naming methods: Host naming: Enables users in a TCP/IP environment to resolve names through their existing name resolution service Local naming: Locates network addresses by using information configured and stored on each individual client's tnsnames.

  ppt24p trinh02 28-01-2013 32 3   Download

 • Module 4: Resolving host names by using domain name system. This module provides you with the knowledge and skills to resolve host names by using Domain Name System. After completing this module, students will be able to: Describe the role of DNS in the network infrastructure, install the DNS Server service, configure the DNS Server service,...

  ppt43p nomoney2 10-02-2017 8 2   Download

 • Module 4: Resolving host names by using domain name system. This module provides you with the knowledge and skills to resolve host names by using Domain Name System. After completing this module, students will be able to: Describe the role of DNS in the network infrastructure, install the DNS Server service, configure the DNS Server service,...

  ppt43p nomoney2 10-02-2017 3 2   Download

 • DOMAIN - HOSTING 1. Domain name là gì? Như chúng ta đã biết Internet là một mạng máy tính toàn cầu , do hàng nghìn mạng máy tính từ khắp mọi nơi nối lại tạo nên . Khác với cách tổ chức theo các cấp :

  doc6p hangkute_101091 06-07-2010 132 79   Download

 • Như chúng ta đã biết DHCP Server có tác dụng cấp phát IP cho các Client vì vậy khi muốn truy cập máy nào phải nhập IP của máy đó. Nhưng với WINS thì mọi việc trở nên đơn giản hơn vì khi đó ta vừa có thể truy cập một máy thông qua NetBIOS (địa chỉ IP) vừa có thể truy cập bằng Host Name (Computer Name) Tuy nhiên hạn chế của NetBIOS là ta chỉ có thể truy cập một máy khi ta nhớ rõ IP của nó mà IP thì rất khó nhớ. ...

  pdf18p cng412 23-02-2011 112 58   Download

 • Domain Name System (DNS)is a hierarchical, distributed database that contains mappings of DNS domain names to various types of data, such as IP addressesDomain Name System (DNS)is a hierarchical, distributed database that contains mappings of DNS.InterNIC is responsible for delegating administrative responsibility for portions of the domain namespace and for registering domain names.

  pdf53p nuoiheocuoivo 04-05-2010 113 48   Download

 • This module provides students with the knowledge and skills required to configure, manage and troubleshoot name resolution. Students will learn the concept of name resolution and the difference between network basic input/output (NetBIOS) and Transmission Control Protocol (TCP) host names. They will learn how to configure a computer to use NetBIOS and Domain Name System (DNS) name resolution services, and how to use Windows utilities to troubleshoot name resolution problems.

  pdf44p vuthuong 11-08-2009 53 9   Download

 • DNS is a distributed database used in TCP/IP networks to translate computer names (host names) to IP addresses. This lesson introduces you to DNS and name resolution. It also discusses the skills necessary and provides information to install and configure the DNS service.

  doc4p duongnhatvnn 01-06-2011 45 5   Download

 • Ever since the beginning of the ARPAnet, systems have had both names and IP addresses. UNIX systems, as well as many others who have copied the BSD IP implementation, used the file /etc/hosts to convert between names and addresses. This file contains a list of IP addresses and the corresponding host names, one per line.

  pdf21p vinhnghi 17-08-2009 52 3   Download

 • Bài giảng Domain Name System trình bày về khái niệm DNS; cơ chế phân giải; chứng nhận tên miền; phân loại domain name server; delegation và hosting domain; resource record; hoạt động của name server trong linux; các tập tin CSDL cho zone; bảo mật DNS server; kiểm tra cấu hình.

  pdf35p cocacola_10 02-12-2015 7 2   Download

 • Vấn đề : giao dịch mua bán trên mạng Internet nhưng vẫn có khả năng xác nhận quyền sở hữu khi cần thiết u Các khuyến nghị bảo vệ quyền sở hữu trong không gian ảo(Cyberspace): l Ngăn chặn các host name bất hợp pháp l Lọc gói tin - Packet filtering l Sử dụng các Proxy servers

  ppt85p manhlinh87 10-12-2009 280 137   Download

 • Trên đa số các modem thông dụng hiện nay đều có hỗ trợ việc khai báo tài khoản DynDNS.org vào cấu hình của modem để hỗ trợ việc truy cập từ xa qua modem. Để thực hiện điều này trước hết cần tạo tài khoản và host DNS trên trang web DynDNS.org, sau đó ghi nhớ 3 thông số sau: Host name, User Name và Password. Dùng 3 thông số này để khai báo Dynamic DNS ở một số modem như sau: 1./ Modem ADSL DLink

  pdf7p nghiemgiahoa 12-01-2012 135 62   Download

 • Người dùng sử dụng tên ảo với mục đích chạy được nhiều tên (hostnames) khác nhau trên một máy chủ. Có hai loại tên ảo có thể sử dụng trong Apache: cách dựa vào tên (name-based virtual host) và cách dựa vào IP (IP-based virtual host).

  pdf3p nhan321 22-10-2009 177 36   Download

 • Objective: Become familiar with the Cisco Router. Lab Equipment: Router 1 from the eRouters menu Background Reading: Lab Primer Lesson 1: Introduction to the Cisco Router Command-Line Interface 1. When the lab has fi nished loading, the Router 1 window will open, and the text “Press Enter to Start” will appear. 2. Click inside the Router 1 window, and press the ENTER key to get started. You are now connected to Router 1 and are at the user mode prompt. The prompt is broken into two parts: the host name and the mode.

  pdf231p denngudo 14-06-2012 73 25   Download

 • Trên đa số các modem thông dụng hiện nay đều có hỗ trợ việc khai báo tài khoản DynDNS vào cấu hình của modem để hỗ trợ việc truy cập từ xa qua modem. Để thực hiện điều này trước hết cần tạo tài khoản và host DNS trên trang web DynDNS.org, sau đó ghi nhớ 3 thông số sau: Host name, User Name và Password. Dùng 3 thông số này để khai báo Dynamic DNS ở một số modem như sau:

  doc8p thanhvan90 01-03-2013 89 24   Download

 • Khái niệm về Domain Name, Web Hosting Domain Name (tên miền) Khái niệm “tên miền” có nhiều nghĩa, tất cả đều liên quan đến:  một cái tên được người dùng nhập vào máy tính (như một phần tên trang Web hoặc các URL khác, hoặc một địa chỉ thư điện tử, v.v.) và sau đó sẽ được dò tìm trong Hệ thống Tên miền (DNS) toàn cầu để cung cấp (các) địa chỉ IP của cái tên đó cho máy tính. sản phẩm được các công ty cung cấp tên miền cung cấp cho khách hàng của họ.

  pdf16p tranthikimuyen4 20-08-2011 86 23   Download

 • Nhấn vào Activate Email . Hệ thống google sẽ tự động detect domain của bạn reg tại dịch vụ nào, ở đây là ENOM Và sẽ show ra 7 record để bạn add vào Domain Control Panel Ghi lại Các record đó hay đơn giản là copy paste em nó ..Vào Domain Control Panel Chọn Email Setting Edit Chọn Select Service USer (MX Record) Nhập theo thứ tự các record trong google đưa bạn . Ghi chú ở cột Host name, bạn để dấu * và điền theo thứ tự, Pref mà google đề nghị từ pref 10 - 50 vì...

  pdf10p daohuongthon 21-01-2010 118 22   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản