Xem 1-20 trên 43 kết quả Hostname
 • Basic command to configure a router User mode: Routerenable .Enter Enable mode Router#configure terminal .Enter global config mode Router(config)# • To rename a router use command: Router(config)#hostname newroutername • Password configuration: - Console password Router(config)#line console 0 Router(config-line)#login Router(config-line)#password password - Vty password Router(config)#line vty 0 4 Router(config-line)#login Router(config-line)#password password - Enable password Router(config)#enable password password - Secret password (secret password more priority than enable password.

  pdf3p vanmanh1008 21-05-2013 19 3   Download

 • Mỗi máy tính trong mạng muốn liên lạc hay trao đổi thông tin, dữ liệu cho nhau cần phải biết rõ địa chỉ IP của nhau. Nếu số lượng máy tính nhiều thì việc nhớ những địa chỉ IP này rất là khó khăn. Mỗi máy tính ngoài địa chỉ IP ra còn có một tên (hostname).

  doc44p vantuanvic 26-01-2010 809 484   Download

 • LAB 1: CẤU HÌNH SWITCH CƠ BẢN I. Mục Tiêu : - Giúp học viên bắt đầu làm quen với các lệnh cơ bản trên Cisco IOS - Ôn tập lại các lệnh liên quan đến : đặt IP cho Switch, các loại mật khẩu, Port-Security Lab cấu hình Switch cơ bản:Yêu cầu : -Sử dụng Packet Tracer kết nối mô hình như trên -Xóa toàn bộ cấu hình hiện tại của Swicth -Các lệnh xem thông tin -Câu hình hostname, địa chỉ IP -Các loại mật khẩu -Tốc độ và duplex -Tính năng PortSecurity...

  pdf298p kutyday9x 22-08-2012 595 336   Download

 • Trình biên dịch lệnh Dos cmd.exe giúp chúng ta có thể thực hiện các lệnh Dos ngay trong Windows. Từ cửa sổ Run gõ cmd để khởi động cửa sổ lệnh. 1. HOSTNAME hostname : Hiển thị tên của máy, lệnh chỉ có tác dụng khi máy bạn đã cài giao thức TCP/IP 2. IPCONFIG Hiển thị tất cả các giá trị đã đựơc thiết lập cho mạng dùng giao thức TCP/IP hiện tại trên máy bạn.

  pdf5p sonpham 15-12-2009 392 206   Download

 • Định nghĩa DNS Thuật ngữ trong DNS Kỹ thuật phân giải Định nghĩa Domain Name System(DNS) Nhiệm vụ cơ bản nhất của DNS là đổi hostname thành IP address Ví Dụ: Đổi “en.wikipedia.org”,thành địa chỉ IP_”66.230.200.

  pdf18p nuoiheocuoivo 04-05-2010 383 167   Download

 • Hướng dẫn cấu hình router Cisco-phần 2 Cấu hình toàn cục Để cấu hình bất cứ tính năng nào của router, bạn phải vào chế độ cấu hình. Đây là chế độ con đầu tiên của chế độ cha. Trong chế độ cha, bạn phát lệnh config. Router#config Router(config)# Như minh chứng ở trên, nhắc nhở sẽ thay đổi để chỉ thị răng bạn đang ở trong chế độ nào lúc này.

  pdf7p hangkute_1 22-07-2010 275 143   Download

 • Máy tính muốn bắt tay với nhau cần phải biết địa chỉ IP của nhau, việc nhớ địa chỉ IP là rất khó. Ngoài địa chỉ IP ra còn có hostname, tên máy thường dễ nhớ vì có tính trực quan và gợi nhớ th hơn địa chỉ IP. Vì thế, người ta nghĩ ra cách làm sao ánh xạ địa chỉ IP thành tên máy tính và ngược lại.

  ppt41p thanh_k8cntt 18-05-2012 267 128   Download

 • Các lệnh liên quan đến bài lab: - Các câu lệnh trợ giúp - Các câu lệnh kiểm tra - Cấu hình tên switch - Cấu hình password - Cấu hình địa chỉ IP và default gateway - Lab cấu hình switch cơ bản 1. Các lệnh trợ giúp: Switch ? Switch enable Switch# Switch# disable Switch exit Cấu hình Hostname 2. Các câu lệnh kiểm tra Switch# show running-config Switch# show startup-config Switch# show interfaces Hiển thị file cấu hình đang chạy trên RAM Hiển thị file cấu hình đang chạy trên NVRAM Hiển thị thông tin cấu hình...

  pdf9p khacthangyeu 25-08-2012 265 124   Download

 • Máy A muốn liên lạc với máy X,phải biết IP address của nó (hoặc hostname/domainname).Máy A dò trong ARP cache để tìm địa chỉ MAC đích có chưa,nếu chưa sẽ dùng ARP gửi thông điệp (broadcast) đến tòan mạng

  doc4p tranvietson1983 23-03-2010 195 101   Download

 • Các chế độ cấu hình: Router (chế độ user mode), Routerenable (vào chế độ Privileged EXEC Mode), Router#configure terminal (vào chế độ Configuration Mode). Cấu hình đặt tên và password cho router: Router(config)#hostname tên_muốn_đặt (đặt tên cho router), Router(config)#enable password pass_muốn đặt (cấu hình pass ko mã hóa), Router(config)#enable secret pass_muốn_đặt (cấu hình pass được mã hóa bằng MD5).

  doc4p thuyte 24-08-2010 266 99   Download

 • DNS (Domain Name System) Nhiệm vụ cơ bản nhất của DNS là đổi hostname thành IP address Ví Dụ: Đổi “en.wikipedia.org”,thành địa chỉ IP_”66.230.200.100” DNS được so sánh như “phone book” của Internet

  pdf2p nuoiheocuoivo 04-05-2010 160 95   Download

 • Cấu hình hostname và domain name cho PIX để tạo ra RSA key . pixfirewall(config)# hostname PIX PIX(config)# domain-name cisco.com

  doc8p tranvietson1983 23-03-2010 112 43   Download

 • Chương 2 : MapServer – WebGIS Application bằng C++, hỗ trợ các kết nối nhiều loại dữ liệu như : MapInfo,Microstation DGN, ArcInfo… • CONNECTION Câu kết nối CSDL để nhận về dữ liệu đối với dữ liệu nằm trên các server hoặc các hệ DBMS. Ví dụ : Câu kết nối đến SDE bao gồm hostname, instance name, database name, username và password được phân cách bằng dấu phẩy. Câu kết nối đến PostGIS có dạng “user=nobody password=***** dbname=dbname host=localhost port=5432”.

  pdf13p caott3 20-05-2011 121 42   Download

 • Người dùng sử dụng tên ảo với mục đích chạy được nhiều tên (hostnames) khác nhau trên một máy chủ. Có hai loại tên ảo có thể sử dụng trong Apache: cách dựa vào tên (name-based virtual host) và cách dựa vào IP (IP-based virtual host).

  pdf3p nhan321 22-10-2009 175 36   Download

 • Cấu hình mạng .Đặt tên máy tính  Sử dụng lệnh hostname Cú pháp: # hostname [tên máy cần thay đổi]  Sửa đổi nội dung tập tin /etc/sysconfig/network NETWORKING=YES HOSTNAME=LINUX-SERVER GATEWAY=192.168.11.1

  ppt21p linhniit22091986 10-05-2010 98 32   Download

 • Because this is the first lab, you need to configure the router to route IP, including an IP routing protocol and IP addresses. Passwords, hostname, and so forth are also required. After the router is configured, you need to set up eight permanent virtual circuits (PVCs) to the other routers in a full-mesh topology, as well as give our Layer 3 protocol, IP, the capability to use these PVCs.

  pdf48p thanhha 27-08-2009 86 22   Download

 • Cài đặt Lighttpd với PHP5 và MySQL hỗ trợ trên Ubuntu 10.04 Lighttpd hiện đang là 1 trong những hệ thống web server nhanh, mạnh mẽ và ổn định nhất được thiết kế dành cho những môi trường hoạt động đặc biệt. Trong bài viết sau, Quản Trị Mạng sẽ giới thiệu với các bạn cách cài đặt Lighttpd trên hệ thống Ubuntu 10.04 server với PHP hỗ trợ (thông qua FastCGI) và MySQL. Lưu ý sơ bộ Trong bài viết này, chúng ta sử dụng hostname server1.example.com với địa chỉ IP 192.168.0.100.

  pdf7p maicon24 26-07-2010 62 18   Download

 • Phần trước của loạt bài này đã giới thiệu cho các bạn kiểm tra đầu tiên về SQL Server—cách ping một host. Trong phần 2 là giới thiệu về cách kiểm tra tất cả các dịch vụ của Windows có liên quan với SQL Server. Trong phần 3 này chúng tôi sẽ giới thiệu về cách tìm một số thông tin về phần cứng và hệ điều hành từ máy host. Bước 1 Đánh hoặc Copy và paste đoạn mã bên dưới vào file C:\CheckSQLServer\Checkhardware.ps1.

  pdf8p balanghuyen 11-01-2010 102 17   Download

 • As described in Section 2.5 of the textbook, the Domain Name System (DNS) translates hostnames to IP addresses, fulfilling a critical role in the Internet infrastructure. In this lab, we’ll take a closer look at the client side of DNS. Recall that the client’s role in the DNS is relatively simple – a client sends a query to its local DNS server, and receives a response back. As shown in Figures 2.21 and 2.22 in the textbook, much can go on “under the covers,” invisible to the DNS clients, as the hierarchical DNS servers communicate with each other to...

  pdf7p hoangtumayman 29-09-2011 79 16   Download

 • Trong phần tiếp theo này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn các thu thập các thông tin về card mạng và ổ đĩa cứng từ máy chủ. Bước 1 Đánh hoặc copy và paste đoạn mã dưới đây vào C:\CheckSQLServer\Checkhd.ps1. #Function to check the HDD information on the host machine Function checkHD([string] $Hostname ) { $drives=get-wmiobject -class Win32_LogicalDisk -computername $hostname -errorvariable errorvar if (-not $errorvar) { foreach ($drive in $drives) { if ($drive.drivetype -eq "3" ) { $message= "DeviceID="+$drive.

  pdf8p balanghuyen 11-01-2010 67 15   Download

Đồng bộ tài khoản